Reklam

Vekil Sözlü Sınav İlanı

Vekil İmam-Hatip ve Vekil Müezzin Kayyım Sözlü Sınav İlanı

Vekil Sözlü Sınav İlanı
23 Mart 2021 - 17:52 - Güncelleme: 23 Mart 2021 - 19:00
İstanbul İl ve  ilçe müftülüklerinde İmam-Hatip veya Müezzin-Kayyım olarak görev yapmakla iken askerlik, aylıksız izin, görevden uzaklaştırma, geçici görevlendirme. hastalık vb. nedenlerle görevden ayrılan cami görevlilerinin yerine ek listede yazılı bulunan kadrolara yarışma sınavı ile açıktan Vekil İmam-Hatip ve Vekil Müezzin-Kayyım ataması yapılacaktır. 

A- Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak.
 2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendindeki "Ortak Nitelik" şartını taşımak.
3- Vekil İmam-Hatiplik için en az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak. 
4- Vekil Müezzin-Kayymlık için en az Lise Mezunu olup hafız olmak.(1mam-Hatip Lisesi mezunu olanlar için hafızlık şartı aranmaz.)
5- 2018 yılı KPSS (DHBT) sınavından 60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak. 
6- imam Hatiplik veya Müezzin Kayyımlık yapmaya mani bir engeli bulunmamak. 
7- Başkanlığımız bünyesinde halen Vekil İmam-Hatip, Vekil Müezzin-Kayyım veya sözleşmeli pozisyonda çalışıyor olmamak. 

B- Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1- Ek-1 form dilekçe İl Müftülüğünden temin edilecek.) 
2- 2018 Yılı KPSS (DHI3T) sonuç belgesi.
3- Vesikalık fotoğraf. (1 adet)
4- T.C. kimlik nolu nüfus cüzdanı fotokopisi.
5- En son öğrenim durumunu gösterir belgenin (diploma) aslı ve fotokopisi.
6- Varsa Hafızlık Belgesi aslı ve fotokopisi. 
7- Askerlik Belgesi 
8- Adli Sicil Kaydı 

C- Başvuru İşlemleri

1- Başvuru yapmak isteyenler, ilanda belirtilen camilerden sadece biri için müracaat edebileceklerdir. 
2- Belgeleri eksik olan adayların müracaatlerı kabul edilmeyecektir. 
3- Fax ile başvuru kesinlikle kabul edilmemektedir. 
4- Müracaatlar en geç 31/03/2021 Çarşamba günü saat 16:00'a kadar istenen belgelerle birlikte şahsen yapılacak, belirtilen tarih ve saatten sonra müracaatlar kabul ediImeyecektir.

İlk Müracaat tarihi : 17.03.2021 Son Müracaat tarihi 31 03 2021
Sınav Tarihi ve Yeri : Sınav yeri ve tarihi İl Müftülüğü web sitesinde ilan edilecektir. Sınav Yeri, Sınav Giriş Belgesinde yer alacaktır.) 

 Daha fazla detay için TIKLAYINIZ

YORUMLAR

  • 0 Yorum