Reklam

Vekil İmam Hatip ve Müezzin Kayyım Sınav Duyurusu

Vekil İmam Hatip ve Müezzin Kayyım Sınav Duyurusu
08 Ekim 2021 - 10:40
Adana İli ve  İlçe Müftülüklerine bağlı camilerde İmam Hatip veya Müezzin Kayyım olarak görev yapmakta iken askerlik, aylıksız izin, yurtdışı görevlendirme, geçici görevlendirme vb.
nedenlerle görevden ayrılan/ayrılacak olan veya uzaklaştırılan cami görevlilerinin yerine ilgi
kanun, yönetmelikler ve yazı uyarınca yarışma sınavı ile açıktan Vekil İmam Hatip ve Vekil
Müezzin Kayyım ataması yapılacaktır.

A- SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde aranan genel ve özel şartları
taşıyor olmak,

Vekil İmam Hatiplik için an az İmam Hatip Lisesi ya da İlahiyat Önlisans veya İlahiyat
Fakültesi mezunu olmak.

Vekil Müezzin Kayyımlık için en az İHL mezunu olmak veya lise mezunu olmak (İHL
mezunu olmayanların hafız olması şarttır).

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5. maddesinin (b)
bendinde belirtilen "Ortak Nitelik" şartını taşımak,

Vekil İmam Hatip veya Vekil Müezzin Kayyımlık yapmaya mani bir özrü bulunmamak.
2020 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; Önlisans mezunları
için KPSSP123; Ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 60 puan
almak,

Yukarıdaki şartları taşıyanlar ve halen vekil olarak görev yapanlar da başvuruda
bulunabileceklerdir.

B- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

T.C. kimlik kartı veya yerine geçebilecek belge (pasaport vb.)

Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir
ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınmış olan denklik belgesi), Adayların, ibraz ettikleri
mezuniyet belgeleri ile sahip oldukları puan türlerine ait (ortaöğretim mezunları için
2020 yılı KPSSP122, ön lisans mezunları için KPSSP123 ve lisans mezunları için
KPSSP124) KPSS mezuniyetlerinin aynı olması gerekmektedir.

Adayın; sabıka kaydı, askerlik durumu ve başvuru yapılan unvanda görev yapmaya
mani bir özrü bulunmadığına ilişkin yazılı beyanı, (Yazılı beyan istenen hususlar tek bir
dilekçe/metinde yer alacaktır. )

Varsa Hafızlık Belgesi (Vekil Müezzin Kayyımlık için başvuruda bulunan lise mezunları
için Hafızlık belgesi gereklidir.)

Başvuru için gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul
edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra ibraz ettiği belgeler adaylara iade
edilecektir.

C- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, Vekil İmam Hatip veya Vekil Müezzin Kayyımlık
yapmaya mani bir özrü ve askerlikle ilişiği bulunmadığını, adli sicil kaydı ve arşiv
kaydının olmadığını içerir başvuru dilekçe formunu, (İlçe Müftülüklerinden temin
edilecek Ek-1 dilekçe formunu) doldurarak istenen belgelerle birlikte ilçe
müftülüklerimizden herhangi birine 30.09.2021-14.10.2021 tarihlerinde saat
08:30-16:30 arası şahsen müracaat edeceklerdir...

SINAV DUYURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ...
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum