Kuran Kursu Öğreticiliği Sözlü Mülakat Sınavı !

2019 yılı Kütahya İline bağlı Kuran kurslarında geçici Kuran kursu öğreticiliği sözlü mülakat sınavı yapılacaktır.

Kuran Kursu Öğreticiliği Sözlü Mülakat Sınavı !

banner178
Kütahya İli Merkez ve bağlı İlçe Müftülüklerinde, Geçici Bayan Öğreticiye ihtiyaç duyulan Kur’an kurslarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmelik ve Yönergesi gereğince geçici Kur’an kursu öğreticiliği sözlü mülakat sınavı yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

I. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48' inci Maddesinde belirtilen şartları taşımak 2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin (b) fıkrasında belirtilen "Ortak Nitelik" şartını taşımak,

3. imam-Hatip Lisesi, Onlisans veya Lisans düzeyinde dini öğrenim mezunu olmak

4. Kur'an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

 1. 2018 yılı KPSS (DHBT)'den 50 (Elli) ve üzeri puan almış olmak.
 2. 4-6 Yaş grubu Kur'an kursları için; 3. maddede belirtilen dini öğrenim düzeylerinden birine sahip olmakla birlikte Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanıyla ilgili resmi diploma veya 19,012017 tarihinden önce herhangi bir kuruluştan Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanıyla ilgili 296 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak veya 19.01.2017 tarihinden sonra Halk Eğitim Merkezlerinden alınan Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanıyla ilgili 380 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak, (2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Kur'an Kursları Uygulama Esaslarında yer alan kurs programlarından birisine ait kurs bitirme belgesine sahip olmak)

11- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

I. 2018 yılı KPSS (DHBT)'den 50 puan ve üzeri almış olan ve başvuru için belirtilen diğer şartları taşıyan adaylar, 29/03/2019 tarihinden 12/04/2019 tarihine kadar mesai saatleri içerisinde aşağıda belirtilen il veya ilçe müftülüğüne müracaat edebileceklerdir.

başvurular:

 1. Kütahya Merkez, Aslanapa, Altıntaş ve Dumlupınar İlçelerinde görev almak İsteyenler, II Müftülüğüne,
 2. Simav, Pazarlar ve Şaphane ilçelerinde görev almak İsteyenler, Simav İlçe Müftülüğüne,
 3. Gediz ve Çavdarhisar ilçelerinde görev almak isteyenler Gediz İlçe Müftülüğüne,
 4. Tavşanlı, Emet, Hisarcık ve Domaniç İlçelerinde görev almak isteyenler, Tavşanlı ilçe Müftülüğüne müracaat edeceklerdir.
 1. Her aday, geçici öğreticiye ihtiyaç duyulan sadece il veya bir ilçe müftülüğüne; Hafızlık, 4-6 yaş veya yüzüne gruptan sadece birine müracaat edecektin Birden fazla ilçe veya gruba başvuruda bulunanların müracaatları iptal edilip sınava alınmayacaklardır
 2. Müracaatlar müftülüklere şahsen veya e posta (kutahya@diyanet.gov.tr) yolu ile yapılacaktır. Belirtilen tarihlerden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir

 SINAVIN YERİ VE TARİHİ

SINAV MERKEZLERİ

SINAVIN YAPILACAĞI YER

BAĞLI İLÇELER

SINAV TARİH ve SAATİ

KüTAHYA İL MÜFTÜLÜĞÜ

Merkez- Altıntaş- AslanapaDumlupınar

./04/2019 -09:00

104/2019 -09:00

TAVŞANLI İLÇE MüFTüLüĞü

Tavşanlı - Emet — DomaniçHisarcık

...104/2019 - 09:00

SİMAV İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ

Simav-Pazarlar-Şaphane

,./04/2019 - 09:00

GEDİZ İLÇE MÜFTÜLÜGU

Gediz - Çavdarhisar

09:00

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

I. Mürcaat sahibinin dolduracağı Ek: I form imzalı dilekçe,

2.2018 yılı KPSS (DHBT) puanını gösteren belge,

 1. Nüfus cüzdan fotokopisi,
 2. Diploma fotokopisi, (İmam Hatip Lisesi veya İlahiyat On lisans, İlahiyat Fakültesi)
 3. Hafızlık belgesi fotokopisi. (Varsa)

6, 4-6 yaş sertifikası fotokopisi ÂVarsa)

7. istenen belgelerden birinin eksik olması halinde adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır NOT: Adaylar, ÇEK: 1' form dilekçe örneğini, İlanın ekindeki linkten veya ilçe müftülüklerinden temin edip bilgilerini doğm bir şekilde doldurduktan sonra 2018 yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi ve diğer belgelerle birlikte görev almak istedikleri il veya ilçe müftülüklerine süresi içerisinde başvuruda bulunacaklardır.

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

I. Sınav sözlü olarak yapılacaktır.

 1. Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar sözlü sınava alınacaktır

 1. Sınav iş ve İşlemleri ile ilgili, İl ve İlçe Müftülüklerimiz web sayfasında yapılan tüm duyumlar tebligat sayılacaktır.
 2. Adaylar, sınava girerken T.C. kimlik numaralı kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.
 3. Adaylar; Kur'an-ı Kerim (Yüzüne, Ezber, Tecvid), Temel Dini Bilgiler (İtikat, İbadet, Siyer ve Ahlak konuları) alanlarında mülakat sınavına tabi tutulacaklardır.

 DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

I. Her aday başvuruda bulunduğu il ilçe ve gruba göre sınava katılacak olup; başarı sıralaması sözlü sınav sonucu 70 ve üzeri puan alan adaylar arasından en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacaktır

 SINAV SONUÇLARI

I Sınav sonuçları, adayın müracaat ettiği II veya ilçe Müftülüğünün ihtiyaç gruplarına göre sıralanarak ilimiz müftülüğü web (https:kutahya.diyanet.gov.tr) sayfasından ilan edilecektir.

GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ

I. Görevlendirmeler, sözlü sınav sonucu 70 ve üzeri en yüksek puan alandan başlamak suretiyle, başarı sıralamasına göre sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanlarının eşit olması halinde sırasıyla öğrenim düzeyi yüksek olana, KPSS puanı yüksek olana, yaşı büyük olana öncelik verilecektir

 1. Görevlendirmeler adayların tercihte bulunduğu müftülük tarafından yapılacaktır, Teklif edilen görev yerini kabul etmeyenler haklarından feragat etmiş sayılacaktır.
 2. Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. Görevlendirme sürecinde yerleştirmesi yapılan adaylardan duyuruda belirtilen şartları taşıdığına dair belgelerin onaylı suretleri istenecektir. (Adayların beyan ettiği dini öğrenim belgeleri mezuniyet belgesi olmayanların görevlendirmeleri yapılmayacaktır.)

4, 4-6 Yaş grubu sınıflara öğretici görevlendirmelerinde eğitim düzeyleri dikkate alınarak sırasıyla aşağıdaki kriterler esas alınacaktır.

 1. İlahiyat Fakültesi mezunu olup Çocuk Eğitimi ile ilgili resmi diploma veya sertifikası olanlar
 2. ilahiyat Onlisans mezunu olup Çocuk Eğitimi ile ilgili resmi diploma veya sertifikası olanlar,
 3. imam Hatip Lisesi mezunu olup Çocuk Eğitimi ile ilgili resmi diploma veya sertifikası olanlar

DİĞER HUSUSLAR

 Müracaat evrakı eksik olanlar ile sınav öncesi, sonrası ve görevlendirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvum ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi yerleştirilmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal yollardan tazmin edilecektir,

  Bu duyumdaki şartlar, bu sınav ve bu sınava bağlı yerleştirmeler ile ilgilidir. 

 Sınav SONUCU müteakip sınava kadar geçerlidir.Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak; Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili mevzuatı çerçevesinde hüküm verilecektir.

Sözlü mülakata girecek adayların dilekçe formunu doldurmaları gerekir.

DİLEKÇE

Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2019, 14:10
banner179
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER