Geçici Öğretici Sınav İlanı

Geçici Öğretici Sınav İlanı

Geçici Öğretici Sınav İlanı

                                                                             AMASYA GEÇİCİ ÖĞRETİCİ SINAV               

                                                                                      DAĞITIM YERLERİNE 
11 Müftülüğümüz 2019-2020 Eğitim ve Öğretim dönemi için Geçici Öğreticiye ihtiyaç duyulan Kuran Kurslarında ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Kuran Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliğinin 7. Maddesi, Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin 9. Maddesi ile Diyanet İşleri Başkanlığının 09.09.2016 tarihli ve 94013213-900-E.44009 sayılı "Ek Ders Ücreti ile Çalışan Öğreticiler" konulu yazısı gereğince geçici Kur'an Kursu Öğreticiliği sözlü mülakat sınavı yapılacaktır. 


SINAVA KATILMAK ISTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR 
1. 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 48' inci Maddesinde belirtilen şartlan taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin S'inci maddesinin (b) Bendinde belirtilen "Ortak Nitelik" şartını taşımak,

3. İmam-Hatip Lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak,

4. Kur'an kursu ögreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

5. 2018 yılı KP$S (DHBT) sınavına katılmış ve en az 60 puan almış olmak. 

BAŞVURU, SINAV, GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ VE DİĞER HUSUSLAR 
1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar en geç 02-16 Temmuz 2019 tarihleri arasında Müftülüğümüze müracaat edeceklerdir. (Posta ve e-mail ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir)

2. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar 17 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 08:30'da Hacı Hasan Çapkın oğlu Cami Kur'an Kursunda yapılacak olan sınava katılacaklardır. (Sınav ve görevlendirme aşamalarında müftülüğümüz web sayfasından duyumlar yapılacaktır. amasya.diyanet.gov.tr adresinden söz konusu sınav ve görevlendirmeler ile ilgili yapılacak olan duyurular resmi nitelikte olup ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır)

3. Görevlendirmeler başarı sıralaması (4-6 yaş, hafızlık ve yüzüne olmak üzere 3 kategoride) en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle yapılacaktır.

4. Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması neticesine göre işlem yapılacaktır.

5. Müracaat esnasında öğrenim belgesi ve Nüfus cüzdanının asil ve fotokopileri de bulunacaktır. Fotokopisi tasdik edilince aslı iade edilecektir.

6. Görevlendirmeler, ilimizde ihtiyaç duyulan Geçici Kur'an Kursu öğretici adedi kadar sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle başarı sırasına göre yapılacaktır. Puanların eşit olması halinde sırasıyla 2018 yılı KPSS (DHBT) puanı yüksek olan, öğrenim düzeyi yüksek olan ve doğum tarihi önce olan tercih edilecektir. 

7 . Adaylar, sınava girerken T.0 kimlik numaralı kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır. 
8. Bu duyurudaki şartlar, bu sınav ve bu sınava bağlı yerleştirmeler 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi ile ilgilidir.
 9. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyım Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği, Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve öğretimine Yönelik Kurslar, öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi hükümleri geçerlidir. 


BAŞVURU İÇIN GEREKLİ BELGELER 
1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesinin aslı, 
2. 2018 yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi. 3. Dini öğrenim durumunu gösterir mezuniyet belgelerinin aslı (Adayların beyan ettiği öğrenim belgeleri mezuniyet belgesi olmalıdır.)
 4. Adres bildirimi, adli sicil ve askerlik durumları ile görev yapmaya mani bir önü bulunmadığına ilişkin tek bir dilekçede belirtecekleri yazılı beyanları. 


NOT: Adaylar, başvuru için ekte sunulan `EK:11 form dilekçedeki bilgilerini doğru bir şekilde doldurduktan sonra gerekli belgelerin asıllarıyla birlikte görevli personele şahsen başvuru yapacaklardır. Görevli personel, başvuru için gerekli belgelerin doğruluğunda kontrol edildikten sonra adaylara dilekçe dışındaki belgeleri iade edilecektir. 
İlanen duyurulur. 

BAŞVURU FORMU EK:11
 

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2019, 15:33
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER