2019 Yılı Yaz Kur'an Kursu Geçici Öğretici Sınav İlanı

2019 yılı Konya İli Müfülüğüne bağlı Kuran kurslarına geçici olmak üzere kuran kursu öğeticisi alınacaktır.

2019 Yılı Yaz Kur'an Kursu Geçici Öğretici Sınav İlanı

                                                                    SINAV İLANI 

Konya İl Müftülüğüne bağlı İlçe Müftülüklerinde 2019 yılı yaz dönemi için Geçici Öğreticiye ihtiyaç duyulan Kur’an kurslarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliğinin 7. maddesi, Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin 9. maddesi, Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar, Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesinin 10. Maddesi ile Diyanet İşleri Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 6066 sayılı yazısı gereğince geçici Kur’an kursu öğreticiliği sözlü mülakat sınavı yapılacaktır.

 Aşağıda Başvuru Şartları ve ilgili evrakla ilişikte sunulmuştur:

I-BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’ inci Maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin (b) fıkrasında belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

3. İmam-Hatip Lisesi, Önlisans veya Lisans düzeyinde dini öğrenim mezunu olmak veya mezun durumda olmak,

4. Kur’an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

5. 2018 yılı KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri olmak,

6. 2018 yılı KPSS(DHBT) puanı 60 ve üzeri alan yeterli sayıda müracaatçı bulunmadığı takdirde, 2018 yılı KPSS(DHBT)’ye girmiş olmak,

7. 4-6 Yaş grubu Kur’an kursları için; 3’üncü maddede belirtilen dini öğrenim düzeylerinden birine sahip olmakla birlikte çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili resmi diploma veya 19.01.2017 tarihinden önce herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 296 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak veya 19.01.2017 tarihinden sonra herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 380 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

banner178
1. 2018 yılı KPSS (DHBT)’den 60 puan ve üzeri almış olan ve başvuru için belirtilen diğer şartları taşıyan adaylar, 05.04.2019-19.04.2019 tarihleri arası mesai saatleri içerisinde listede yer alan görev almak istedikleri İlçe Müftülüklerine müracaat edeceklerdir. Her aday, geçici öğreticiye ihtiyaç duyulan sadece bir ilçe müftülüğüne ve 4-6 yaş grubu veya normal gruptan sadece birine müracaat edecektir. Birden fazla ilçe veya gruba başvuruda bulunanların müracaatları iptal edilip sınava alınmayacaklardır.

2. İlçe müftülüklerinin ihtiyaç duydukları Geçici Öğretici gruplarında belirtilen sayıda  2018 yılı KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri alan müracaatçı bulunmadığı takdirde; 2018 yılı KPSS (DHBT)’ye girmiş olan (2018 yılı KPSS (DHBT) puanı 60’ın altında olanlar) ve başvuru için belirtilen diğer şartları taşıyan adaylar, Geçici Öğretici ihtiyacı 2018 yılı KPSS (DHBT) 60 ve üzeri puanla müracaat eden adaylarla karşılanamayan ilçe müftülüklerine 22.04.2019 tarihinde mesai saatleri içerisinde müracaat edeceklerdir. 3. Başvurular, İlçe Müftülüklerine şahsen yapılacak olup, bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan veya posta yolu ile yapılan başvurular ile duyuruda belirtilen tarihlerden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

NOT: Geçici Öğreticiye ihtiyaç duyulan sayıda 2018 yılı KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri olan aday başvurusu alan İlçe Müftülükleri, 2018 yılı KPSS (DHBT) puanı 60’ın altında olan adayların müracaatlarını kabul etmeyecektir.

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Ek:1’ form dilekçenin; adres, adli sicil ve askerlik durumu, görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına dair ifade ve istenen diğer bilgi bölümlerinin el yazısıyla doldurulacak çıktısı,

2. 2018 yılı KPSS (DHBT) çıktısı, NOT: Adaylar, ‘EK:1’ form dilekçenin çıktısını, ilanın ekindeki linkten veya İlçe Müftülüklerinden temin edip bilgilerini doğru bir şekilde doldurduktan sonra 2018 yılı KPSS (DHBT) çıktısıyla birlikte görev almak istedikleri İlçe Müftülüklerine başvuruda bulunacaklardır.

IV- SINAVIN YERİ VE TARİHİ

1. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınava gireceği tarihi, sınavın yapılacağı adresi ve sınav saatini başvuruda bulunduğu İlçe müftülüğünden 24.04.2019-26.04.2019 tarihleri arasında veya İl Müftülüğümüzün WEB sayfası (konya.diyanet.gov.tr) duyurular bölümünden öğrenebilecektir.

V- SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

1. Sınav sözlü olarak yapılacaktır.

2. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve duyuruya uygun şekilde başvuruda bulunan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

3. Sınav ve görevlendirme süresince İl ve İlçe Müftülüklerimiz web sayfalarında veya toplu SMS’ lerle yapılacak tüm duyurular tebligat sayılacaktır.

4. Adaylar, sınava girerken T.C. kimlik numaralı kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

5. Adaylar, Kur’an-ı Kerim, Dini bilgiler (İtikat, İbadet, Siyer ve Ahlak konuları) ve Hitabet alanlarında sınava tabi tutulacaklardır.

Sınava girmek isteyen adayların buradaki dilekçe formunu doldurunuz..

İLÇE MÜFTÜLÜKLERİ GEÇİCİ KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİ İHTİYAÇ LİSTESİ (ek2) 

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2019, 17:35
banner179
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER