ZORLA YARDIM TOPLATMAYA MAHKEME DUR DEDİ

İzmir'in Çiğli İlçesinde İmam-Hatip olarak görev yapan din görevlisi hakkında bir hukuk mücadelesi çıktı.

ZORLA YARDIM TOPLATMAYA MAHKEME DUR DEDİ

İzmir İli Çiğli İlçesinde İmam-Hatip olarak görev yapan üyemiz görevli bulunduğu Camisinde yardım toplamadığı gerekçesiyle Müftülüğün başka bir ilçedeki camiye naklen ataması üzerine hukuk mücadelesini kazandı.

DİYANET HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNİN İSTİNAF BAŞVURUSUNADA RED KARARI ÇIKTI

İmam-Hatip üyemiz Müftülükçe 2017 Ramazan ayı içerisinde toplanması istenilen 12 adet yardımın imkanlar nisbetinde özel gayretleriyle 5 tanesini topladığı ve toplanan yardımları Müftülük banka hesabına yatırdığı halde  açıkça etik kurallara aykırı biçimde HİÇ YARDIM TOPLAMADIĞI! iddia edilerek hakkında mevzuatlara aykırı şekilde nakil işlemi yapıldı. YARDIM TOPLAMADIN!diyerek yani hiç yardım toplamamış algısı yapılarak adilane olmayan soruşturma ve nakil işlemi hukuk mücadalemiz ile beklenen sonuca ulaşıldı. Davada bahsettiğimiz resmi işlemin hukukaaykırılık teşkil ettiğiher iki Mahkeme tarafından teyit edildi.

İzmir 6. İdare Mahkemesinin 27/09/2018 gün ve E:2017/1763, K:2018/1199 sayılı kararında; soruşturma konusu fiillerin atamayı gerektirecek nitelikte bulunmadığı sonucuna varıldığından, davalı idarece tesis edilen dava konusu atama işleminde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Belirtilen nedenlerden dolayı dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. 

MEMURLAR YARDIM TOPLAMAK ZORUNDA DEĞİLDİR

İmamlara müftülükden yardım toplayacaksın gibi hükmü yoktur. Bu yüzden din görevlileri arada mağdur olarak kalıyor.

5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlişkilerine Dair Kanunun 2/fmaddesiDernek ve vakıfların yardım toplama ve bağış kabul hizmetlerinde kamu görevlileri çalıştırılamaz.” hükmü yer almaktadır.  

657 sayılı Devlet Memurlar Kanununda, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununda, nede Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği 40.maddede Cami görevlilerinin yardım parası toplaması gerektiği ile ilgili bir madde mevcut değildir.

Memurların kanunlarda yardım toplama görevi bulunmamaktadır. Bu yardımlar toplumun yararına olduğu için iyi niyetle ve cami görevlileri tarafından gönüllülük esasına bağlı olarak özel gayretlerle toplanmaktadır. Ancak bu yardımların çok aşırı şekilde sık olması hasebiyle bunun maddi ve manevi bir çok problemini cami görevlileri çekmektedir.

Yardım faaliyetlerini organize edenDiyanet İşleri Başkanlığı Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının 08.05.2017 tarihli Bimer üzerinden üyemize yazmış olduğu yazıda “Din Görevlilerinin yardım toplama zorunluluğunun olmadığı ve bu gibi hizmetlerin gönüllülük esasına göre yapıldığı”açıkça yazıldığı halde buna rağmen Müftülükler ise farklı olarak ictihatta bulunmaktadırlar. Gerek Valilik gerek Kaymakamlık yardım onayları esasen bir izin mahiyeti taşıdığı halde Müftülüklerin bunu personellere emir olarak telakki ettirdiklerini üzülerek müşahede etmekteyiz.

2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu Madde 7’de “Yardım toplama faaliyetleriyle ilgili işlemler dernekler birimlerince yürütülür.” İbaresi yer almasına karşın dernekler çalıştırılmazken cami görevlileri çalıştırılmaktadır.

Esasen yardım toplamadığı gerekçesiyle hiçbir memur hakkında soruşturma açılamaz ve hatta kendisinden savunma bile istenemez.

Sendika olarak burada da yanlış anlaşılmak istenmiyoruz. Yardım toplanmasına kimse karşı değil, mesele yardımların aşırı çok istenmesi ve Cami görevlilerinin bu durumda cemaat, dernek ve Müftülük arasında sıkıştırılmasıdır.

YARDIM KONUSUNDA ÖZEL MAZERETİ OLAN CAMİLER İÇİN ESNEKLİK SAĞLANMALI

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 15.10.1999 tarih 934/1090 sayılı genelgesinde Cuma yardımları sebebiyle halkta bazı rahatsızlıklar olduğu dile getirildiği ve ayda 1 defa, çok ihtiyaç olması halinde en çok 2 defa yardım toplanması gerektiği tüm Müftülüklere gönderilmişti. Daha sonraki yıllar bir yazı ile bu genelgedeki hükümler iptal edilmiştir. Şu an günümüzde ayda 3 defa bazen tüm haftalar dolu geçmektedir. Yardımların çok sık toplanması halen bir takım olumsuzlukları yanında getirmektedir.

Toplanan yardımlar yasal mevzuat çerçevesinde toplanmalıdır.

kaynak : dinbir-sen 

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2019, 16:33
YORUM EKLE
YORUMLAR
CÜNEYD
CÜNEYD - 3 ay Önce

Bu haberi yaygınlaştırın. Herkes bilsin.

SIRADAKİ HABER