İmamlığa Atanmak İsteyen Müezzinler Mağdur Edilmesin

İlk Defa Müezzin Atananların İmamlığa Atanmalarının önündeki idari engel kaldırılmalıdır.

İmamlığa Atanmak İsteyen Müezzinler Mağdur Edilmesin

İlk Defa Müezzin Atananların İmamlığa Atanmalarının önündeki idari engel kaldırılmalıdır.
 Bağımsız Diyanet Sen Genel Başkanı Faruk Çetin; Diyanet İşleri Başkanlığına ilk ataması müezzin-kayyım kadrosuna yapılan ve halen bu kadrolarda çalışan personelden imam-hatip kadrolarına atanma şartlarını taşıyıp bu kadrolara geçmek isteyenlerin önündeki idari engel kaldırılarak talepler değerlendirilmeli ve personel lehine sonuçlandırılmalıdır.

Bağımsız Diyanet Sen Genel Başkanı Faruk Çetin konuyla ilgili yapmış olduğu basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Diyanet İşleri Başkanlığına ilk ataması müezzin-kayyım kadrosuna yapılan ve halen bu kadrolarda çalışanlardan imam-hatip kadrolarına atanma şartlarını taşıyıp bu kadrolara geçmek isteyenlerin talepleri göz önüne alınarak her ay yapılan cami görevlisi nakil sınavında imam hatiplik kadrolarına başvuruda bulunabilmeleri ve atanabilmeleri için gerekli kolaylıklar sağlanlamalıdır.

Diyanet İşleri Başkanlığı mevzuatına göre cami görevlisi olan müezzin kayyımların imam hatipliğe geçişlerini “Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama Ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin ilgili maddesi uyarınca cami görevlisi ve din hizmetleri sınıfında olmayan, farklı unvanlarda çalışmakta olup Kur’an kursu öğreticisi ve imam-hatip kadrolarına atanmak isteyenlerin sınavı ile birlikte yapılmaktadır.
Bilindiği üzere Diyanet İşleri Başkanlığı mevzuatına göre imam-hatip kadrosunda çalışan cami görevlisi ile müezzin-kayyım kadrosunda çalışan cami görevlisi beşinci kademede çalışmakta olup aralarında kademe olarak hiçbir fark olmadığı gibi maaş ve özlük haklarında da bir fark ve eksiklikte bulunmuyor.
Her ikisinde Başkanlık mevzuatına göre cami görevlisi olarak tanımlanmaktır.

banner178
Diğer taraftan Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Eşdeğer kadrolar başlıklı 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında ise “imam-hatip ve müezzin-kayyım” kadrolarında çalışanların aynı (beşinci) kademede oldukları, yine aynı yönetmelikte ikinci fıkrasında “eşdeğer kadrolardan aynı kademede bulunan kadrolar arasındaki geçişler ile üst kademeden alt kademelerdeki kadrolara geçişlerde, adaylığı kalkmış olmak ve atanılacak kadronun şartlarını taşımak kaydıyla ilgili mevzuatında belirtilen diğer şartlar aranmaksızın sınavsız atama yapılabilir.” ifadeleri yer verilmektedir.

 
Mevzuat açısından sınavsız olarak atamaya imkan sağlanan ve görev açısından da hiçbir farkın olmadığı “Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinin “Başmüezzin ve müezzin-kayyımların ortak görevleri” başlıklı (ı) fıkrasında “İmam-hatibin bulunmadığı zamanlarda imam-hatiplik görevlerini yapmak.” hükümleri çerçevesinde imam hatiplik görevini de icra eden müeezzin kayyımlar için il müftülüklerince her ayın ilk Salı günü yapılan nakil sınavı ile veya sınavsız olarak mevzuatın öngördüğü camilere atamalarının yapılması durumunda bu personelin kendisini yenilemesine ve kişisel hizmet performansının artmasına katkı sunulacaktır.

Böylece kamu hizmetinin etkin ve verimli yürütülmesi sağlanmış olacak, ilk defa atamaya esas olan ve uzun süre boş kalan camiler imam-hatip ile buluşacak, vatandaşların da din hizmeti ile buluşmasının önü açılacaktır.

 Diyanet İşleri Başkanlığından konuyla ilgili olarak gerekli çalışmaların yapmasını, geçerli mevzuata göre cami görevlisi olan ve Başkanlık teşkilatına ilk ataması müezzin-kayyım kadrosuna yapılan ve halen bu kadrolarda çalışanlardan imam-hatip kadrolarına atanma şartlarını taşıyıp bu kadrolara geçmek isteyenlerin taleplerini değerlendirmesini, sınavsız olarak veya her ayın ilk salı günü Müftülüklerde münhal bulunan camiler için yapılmakta olan cami görevlisi yarışma sınavına başvurabilmelerinin önündeki idari engelin kaldırılması ve sınava katılmalarının sağlanması, söz konusu sınavda başarılı olan ve tercih hakkını elde edenlerin DİBBYS İKYS üzerinden mevzuatta öngörülen camilere atanmalarına imkan sağlayacak şekilde gerekli düzenlemenin  yapılmasını beklemekteyiz” ifadelerine yer verdi.

DİNİ HABERLER İÇİN TIKLAYINIZ

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2018, 16:42
banner179
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER