Diyanet Bir-Sen: Diyanet Personeline 3600 Ek Gösterge Adaletli Olmalı!

Diyanet Bir-Sen: Diyanet Personeline 3600 Ek Gösterge Adaletli Olmalı!

Diyanet Bir-Sen Genel Başkanı Hasan Türüt, 3600 ek göstergenin Din Hizmetleri Sınıfı ile sınırlı tutulmasının doğru olmadığını belirterek, Diyanet teşkilatların da görev yapan bütün personeli kapsaması gerektiğini söyledi. 

Diyanet İşleri Başkanlığının tek bir kurum olduğunu ve bu çatı altında görev yapan herkesin, kurumun temel hizmetleri kapsamında,  din hizmetleriyle ilgili çalıştığının bilinmesi gerektiğini ifade eden Türüt, 3600 ek göstergenin bu kurum da çalışan sadece belirli bir kadroyu kapsaması hâlinde haksızlığa neden olunacağını belirterek şunları söyledi.

“Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluş amacı; İslam dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmekle görevlidir. Anayasasının 136. maddesinde; “Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, bütün siyasî görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışmayı ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanunun da gösterilen görevleri yerine getirir.” hükmü yer almaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı, Anayasa da ve kuruluş amacında gösterilen din işlerini yürütürken, idari hizmetler için de birbirinden farklı birimlerin varlığıyla hizmetlerini yapar. Bu birimlerin içinde görev yapan idari ve teknik personel de bulunmaktadır. Tüm birimlerim görev tanımlaması ve hizmetleri birbirinden farklıdır, ancak tek bir amaca hizmet ederler. Bu birimler de çeşitli üniversitelerden mezun olan önlisans ve lisans mezunları bulunmaktadır. Ek gösterge 3600’e çıkarılırken, Din Hizmetleri Sınıfında bulunan personelin dışındaki üniversite mezunlarını dikkate almamak haksızlığı ve adaletsizliği de beraberinde getirir. 

Temel olarak karşı çıktığımız nokta, 3600 ek göstergenin sadece Din Hizmetleri Sınıfı ile sınırlandırılmasıdır. 150 bine yaklaşan personeliyle büyük bir kurum olan Diyanet İşleri Başkanlığın da halen önlisans ve lisans mezunu olan üniversite mezunu tüm personelin bu kapsam da değerlendirilmesini istiyoruz. 

İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar da Diyanet personelinin ne kadar ağır koşullarla yaşamaya çalıştığı biliniyor. Bu koşullar da 3600 ek gösterge bile yeterli olmayacaktır, ancak Diyanet personelini ailesiyle birlikte memnun edebilecektir. 

Memurların maaş ve emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde ek gösterge önemli bir yer tutmaktadır. Ek gösterge yüksek olursa memur maaşları ile emekli aylık ve ikramiyeleri de yüksek olmaktadır. Bu da hem çalışırken hem de emekli olduklarında yaşama koşullarının daha iyi olması demektir. 

Bu nedenle 3600 ek göstergenin, hangi üniversite mezunu olursa olsun, görevi ne olursa olsun kurumumuz da çalışan tüm personeli kapsamasını istiyoruz.  Ayrıca personelimizden emekli olanların durumu içler acısı! Ek gösterge yükseltilirken emeklilerimizin de dikkate alınmasını talep ediyoruz. Ek gösterge düzenlemesinin sadece Din Hizmetleri Sınıfı ile sınırlı olmasını doğru bulmuyoruz. Böyle bir düzenlemenin Diyanet personeli arasında huzursuzluk çıkarmasını istemiyoruz. Ek göstergenin yükseltilmesini destekliyoruz. Diyanet personelinin yaşama koşullarını biraz olsun iyileştireceği düşüncesiyle olumlu buluyoruz. Ancak bu düzenlemenin adil olması gerektiğini düşünüyoruz.”

banner179
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER