2018'in Son KPDK'sı Gerçekleştirildi

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın katılımı ile gerçekleştirildi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sorunların üstesinden gelmek için KPDK'nın üst düzey sorumluluk almasının önemli olduğunu belirterek, oluşturulacak alt komisyonlarla çözümlerin hızlandırılması gerektiğini vurguladı. Yalçın, genel talepleri de sıraladı.

2018'in Son KPDK'sı Gerçekleştirildi

2018'in son Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile Bakanlık bürokratları, Memur-Sen'e bağlı sendikaların başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, diğer konfederasyonlardan temsilciler ve uzmanların katılımıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda yapıldı. 

Yılın son KPDK toplantısında, gündemdeki maddeler üzerine istişareler gerçekleştirildi. 

Toplantıda Yalçın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrası gerçekleştirilen ilk KPDK'nın gündemli olarak toplanmasının gerekliliğini vurguladı. 

Yılın son KPDK'sında önemli mesafeler kat edilebileceğini kaydeden Yalçın, KPDK'nın önemli sorumluluklar almasının gerekliliğini vurgulayarak, oluşturulacak alt komisyonlarla sorunların çözümünün hızlandırılması gerektiğinin de altını çizdi. 

Daha sonra Yalçın, " KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU GENEL TEKLİFLERİ"i sıraladı. 

Genel Başkan Ali Yalçın'ın 2018'in son KPDK'sında yaptığı konuşmanın tamamı;

-CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ SONRASI İLK KPDK’DA BİR İLK YAŞANMALI ve KURUL GÜNDEMLİ OLARAK TOPLANMALIYDI 

Kamu görevlileri sendikacılığında toplu sözleşme masasından sonra en etkili ve en kapsamlı sosyal diyalog platformu konumunda olması hasebiyle Kamu Personeli Danışma Kurulu’nu önemsiyoruz. 

Kurulun bugünkü toplantısı, birkaç ilke sahne oluyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin fiilen ve hukukun hayata geçmesi sonrasındaki ilk Kurul toplantısını yapıyoruz. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adını aldıktan sonra yapılan ilk Kurul toplantısı, Kurul ilk kez geç toplanıyor ve ilk defa Aralık ayında toplantı gerçekleşiyor. Bir başka ilk ise Sayın Bakan’ın hem Kurulun başkanlığı görevini ilk defa icra ediyor ve Kurul toplantısına da ilk defa katılıyor. 

Bunlar gerçekleşen ilkler. Bir de KPDK açısından gerçekleşmesi gereken ve beklenen ilkler var. Kurul toplantısının tarihinin ve gündeminin tarafların ortak çalışmasıyla belirlenmesi ve KPDK gündeminin davet yazısıyla birlikte hem taraflarla hem de kamuoyuyla paylaşılması gibi. 

Bir başka gerçekleşmesi istenen ve gereken ilk ise Kurulun bu toplantısının sonunda, Kamu Personel Sistemine ilişkin gerçekten sorun oluşturulan çözülmesi, kamu görevlilerinin haklı beklentilerinin kesin tarih verilerek hayata geçirilmesidir. 

Kamu görevlileri sendikaları tarafındaki yetkili konfederasyon ve yetkili sendikaların bütününün gündeminde bulunan bir sorunun çözümü, bir konunun ve ona dair teklifin Kamu İşveren Heyeti tarafının da katkısıyla Kurul toplantısında karara bağlanıp kazanıma dönüşmesi için ortak çabalara girişilmesidir. 

Böylesi bir süreci işletmek ve sonucu üretmek; varlığıyla önemli olan KPDK’nın yaptıklarıyla, kararlarıyla, kazanım üretme heyecanıyla değerli olmasına da hizmet eder. Bu nitelikleri haiz KPDK, kamu yönetimi, kamu personel sistemi, kamu görevlileri ve kamu görevlileri sendikacılığı zemini açısından katılımcı kurguyla, etkili sosyal diyalogla sorun gören, çözüm üreten, vizyon geliştiren bir çalışma hayatı platformu olarak konumlandırılmış olur.

2018 YILININ SON KPDK TOPLANTISINDA SON DERECE ÖNEMLİ KARARLAR, KAZANIM ÜRETECEK KULVARLAR ÜRETEBİLİRİZ

2018 yılının son Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısının, kamu görevlilerini sevindirecek, kamu personel sistemi için kalıcı çözümler üretecek, sendikal zemin açısından yeni bir bakışı hayata geçirecek kararlar ve kulvarlar üretebiliriz. 

Bunları birlikte başarmak için çok geniş zamana ve büyük çabalara ihtiyaç yok. Kamu İşveren Heyetini bağlayacak ve kamu görevlileri açısından da haklı talep oluşturacak biçimde deklare edilen vaatleri gerçekleştirmeye, emeğin yetkili temsilci konumundaki konfederasyonumuzun ve bağlı sendikalarımızın dile getireceği sorunları çözmeye, çözümlere hayat vermeye fırsat verecek kulvarlar, imkan sağlayacak kararlar noktasında uzlaşarak bugünkü toplantıyı gerçek sonuçlarla tamamlayabiliriz. 

Biz gerek Kurulun Başkanlığını yürüten Sayın Bakanın ve Bakanlığının gerekse Kamu İşveren Heyeti tarafında temsilci bulunduran diğer bakanlıkların ve kurumların; kamu görevlilerinin ve kamu personel sisteminin gündeminde yer alan konularla, sorunlarla ilgili önerilerini, hazırlıklarını, çalışmalarını ve sonuca dair nihai karar tasarımlarını bu toplantıda bizlere ifade edeceklerini umuyoruz. 

Ek gösterge vaadini bir an önce hayata geçirmek ve bütün kamu görevlilerinin ek gösterge konusundaki beklentilerini gerçekleştirmek için neler yapıldığını ve hangi noktaya ulaşıldığını öğrenmek istiyoruz. 

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açık ve kesin bir dille deklare edilen 3.600 ek gösterge vaadi konusunda kat edilen mesafeyi netleştirmek, vaadin gereklerini yerine getirmek bağlamında Cumhurbaşkanımızın kamuoyu önünde Kamu İşveren tarafına verdiği talimatın gereklerinin yerine getirileceği tarihi kesinleştirmek için cümle kurulmasını bekliyoruz. 

Daha da ötesi, ek gösterge başta olmak üzere mutlak yerine getirilmesi gereken konularla, gereği yapıldığında, teklif ve taleplerimiz kapsamında uygulama, düzenleme ve değişiklik yapıldığında kamu görevlilerini memnun edecek konularla ilgili yol haritasının ve nihai sonuçlanmaya ilişkin takvimin toplantı sonunda karar altına alınması umudunu taşıyoruz. 

2018 yılı içerisinde enflasyon nedeniyle kamu görevlilerinin hem maaş ve ücretlerinde hem de yıllık gelirlerinde meydana gelen erimenin geleceğe etkili olarak telafisi ve geçmişe etkili olarak tazmini konusunda “enflasyon farkının yılsonu beklenmeden, enflasyon tazminatı gecikmeden ödenmeli” şeklinde deklare ettiğimiz talep ve tekliflere hem net hem de evet şeklinde cevap verilmesinden çekinilmeyeceğini düşünüyoruz

 -KAMU PERSONEL SİSTEMİNDEKİ SORUNLARIN ÜSTESİNDEN GELMEK İÇİN KPDK ÜST DÜZEY SORUMLULUK ALMALI VE OLUŞTURULACAK ALT KOMİSYONLARLA ÇÖZÜMLER HIZLANDIRILMALI 

Kamu Personeli Danışma Kurulu; kamu görevlilerine, kamu hizmetlerine ve kamu idaresine dair birçok konuyu ayrıntılı olarak görüşme kapasitesine ve kalıcı, adil ve kabul edilebilir çözümler üretme potansiyeline sahip bir sosyal diyalog aparatı, katılımcı demokrasi aracı ve kazanım üretme alanı olarak görülmesini sağlayacak alt yapıya ve birikime sahiptir. 

Bu kapasite ve potansiyelin hem atıl konuma düşmemesi hem de süre sınırlaması olmaksızın çözüme dönük kararlar üretmesi için, KPDK’nın bütün bileşenleri hem münhasıran hem de bütün olarak üst düzey sorumluluk almalı, kendi alanlarıyla ve Kurulun sorumluluk ve yetki alanlarıyla ilgili inisiyatif ortaya koymalıdır. 

Bir başka husus, Kurulun durağan yapısını hareketlendirmek ve uzun erimli toplantılar arasında geçen zaman diliminde arka palan çalışmalarıyla Kurul toplantılarını konuşma pratiğinden karşılıklı uzlaşma pratiğine evirmeliyiz.   

Gerek 3. Dönem gerekse 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, toplu sözleşme süreci içinde süre nedeniyle karara bağlanma fırsatı yakalanamayan konuları KPDK’nın gündemine ve Kurula bağlı olarak çalışma yürütecek alt komisyonlara havale etmek noktasında uzlaşıya varılmıştı. Bu uzlaşı, alt komisyon çalışmalarıyla olgunlaştıran ve sayısal açıdan kapsamında oldukça fazla kamu görevlisi yer alan bazı sorunların çözümüne, çözümlerin kazanıma dönüşmesine zemin hazırlamıştı. Örneğin 4/C’den vazgeçmek ve 4/C statüsündeki personeli 4/B statüsüne geçirmek kararı ve kazanımı bu komisyon çalışmalarının süreci hızlandırmasının ürünüdür.

Bu çerçevede, siyasi iradenin gerçekleştirmeyi vaat ve taahhüt ettiği, kamu görevlilerinin haklı olarak hayata geçmesini beklediği, yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen’in ve yetkili sendika olarak Memur-Sen’e bağlı sendikaların talep ve teklif olarak deklare ettiği konu başlıklarını belirlemek suretiyle alt komisyonlar oluşturmalıyız. Bu alt komisyonlar çalışmalarına ivedilikle başlamalı; öncelikle 2019 Mart ayında gerçekleştirilecek Kurul toplantısına kadar gerçekleştirilmesi gereken konuları sonrasında da 2019 Ağustosundaki toplu sözleşme sürecine kadar uzlaşmayla çözülmesi mümkün konu ve sorunları, karara bağlayacak, kazanıma dönüştürecek raporları ve taslakları oluşturmalıdır.

-CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNE GEÇİŞİN KAMU YÖNETİMİNDE, KAMU PERSONEL SİSTEMİNDE, KAMU GÖREVLİLERİ VE KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKACILIĞI ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU ETKİLERİ GÖRMEK, OLUŞAN KURUM VE KURAL BOŞLUKLARINI GİDERMEK GEREKİYOR 

Hükümet sistemini parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine dönüştüren Anayasa değişikliği teklifinin 2017 yılında gerçekleştirilen referandumla kabul edilmesi ve 2018 Haziran ayında gerçekleşen seçimle Cumhurbaşkanlığına Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesi ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi fiilen ve hukuken uygulamaya geçmiştir. 

Hükümet sistemi değişikliği sadece yürütme erkinin yapısında, Hükümetin şekli şablonunda değil başta idarenin kurgusunda ve idari teşkilatlanma yapısında olmak üzere yürütmeyle ilişkili alt sistemlerde de kapsamlı değişiklikler üretti. Kurum ve kuruluşların bağlı, ilgili ve ilişkili olduğu yapılar değişti. 

Bakanlıkların teşkilat yapıları, Cumhurbaşkanlığının idari teşkilatı, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarına ilişkin görev ve unvanlar, hatta bakanlıkların. Kurumların, kuruluşların görev ve yetkileri, Bakanların siyasi ve idari açıdan konumları ve durumları da değişti. 

Bu neviden büyük bir değişimde, kamu yönetiminin, kamu hizmetine ilişkin işleyişin ve nihayet kamu görevlilerinin değişim ve etkilenme eşiğinin dışında kalması elbette mümkün değil. 

Şüphesiz, kamu personel sistemine ve kamu görevlilerine dönük de gerek yetki kanununa dayalı Kanun Hükmünde Kararname ile gerekse de Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle önemli değişiklikler yapıldı. Personel sisteminin ve kamu personel mevzuatının başat kurumları konumundaki iki önemli yapının biri hakkında kapatılma diğeri hakkında ise değişim-dönüşüm kararı verildi. Devlet Personel Başkanlığı ile Eski adıyla Maliye Bakanlığı bünyesindeki Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünden bahsediyorum. 

Biri kamu personel sisteminin-mevzuatının, diğeri kamu maliyesi yönetiminin-mevzuatının kurumsal mutfağı konumundaki bu yapıların yokluğu, diğer alanlarda olduğu gibi kamu görevlileri sendikacılığı alanında da kurum boşluğu, muhatap yokluğu oluşturmuştur. 

Toplu Sözleşme sürecinin ve KPDK’nın sekreterya işlemlerini yürüten, kamu görevlileri sendikacılığı alanında kamu görevi sıfatıyla ilişkili görüş oluşturma işlevini üstlenen Devlet Personel Başkanlığı’nın varlık-yokluk arasında arafta kalmasının sonuçlarından birini KPDK toplantısının ilk defa geç toplanması olarak yaşamak zorunda kaldık. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün yapı ve birikim olarak devre dışı kalmasının sonuçlarını hem sendikal taraf olarak bizler hem de Kamu İşveren tarafı içerisinde olan bakanlıklar ve kurumlar bizzat yaşıyor. 

Kapatılan Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, isim, görev ve teşkilatlanma değişikliği yapılan Bakanlıklar nedeniyle de gerek KPDK’da gerekse toplu sözleşme masasının Kamu işvereni tarafında açık ve mutlaka giderilmesi gereken belirsizlikler var. Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı ayrı ayrı temsil edilen birimlerdi şimdi Maliye ve Hazine Bakanlığı var. Devlet Personel Başkanlığı ile Çalışma Bakanlığı ayrı birimler olarak vardı. Şu anda biri yok diğeri ise Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şeklinde geçmiş dönemdeki iki ayrı Bakanlığı içinde barındırıyor. 

Bakanlıkların, kurum ve kuruluşların hangilerinin KPDK, toplu sözleşme masasında heyet içerisinde yer alacağı henüz kesin ve açık şekilde belli değil. Bakanlıklar dahil olmak üzere kurum ve kuruluşların hangi hizmet koluyla ilişkilendiği, ilişkileneceği konusunda tereddütler ve çelişkiler var. Öyle ki, kurum ve kuruluşların dahil olduğu hizmet kollarını belirleme noktasında asli görevli konumdaki Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın hangi hizmet kolunda olduğuna/olacağına ilişkin tespitlerde ve tahminlerde mutlak bir ortaklık yok. Çünkü bu Bakanlığı oluşturan iki bakanlıktan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Büro Bankacılık ve Sigorta hizmet kolunda iken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ise Sağlık ve Sosyal Hizmet kolunda yer almaktaydı. 

Ortada bu türden kurum ve kural boşluklarının azımsanmayacak sayıda olduğu bir eşikteyiz. Şüphesiz bu boşlukların hepsini mazur ve makul görmek gerekiyor. Nihayetinde yeni bir sisteme geçildi ve bu sistemin gereklerini inşa ve icra etmek bir anda olacak bir durum değil. Fakat, gecikmemek ve hızlı davranmak gerekiyor. Zira, devletin işleyişinde, idarenin iş üretmesi yaşanacak her eksiklik ve gecikme, devletle ya da idare ile temas kuran sivil toplum örgütlerinin, kamu görevlilerinin ve bireylerin muhatapsız kalması hem güven hem de hizmet noktasında sorun oluşturur. 

Bu nedenle, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında gerçekleşen değişikliklerin ürettiği etkilerin ve buna dair analizlerin, bunlar üzerinde oluşturulacak görüş ve mevzuat içeriklerinin, teşkilat yapılanmasına ilişkin önerilerin en azından kamu görevlileri ve kamu görevlileri sendikacılığı düzlemi üzerinden KPDK’da karşılıklı olarak değerlendirilmesi, kurum ve kural boşluklarını gidermeye dönük bir çalışmanın yürütülmesi gerekiyor. 

Bu çerçevede, 4 milyonu aşkın insanımızın doğrudan içeriğinde yer aldığı ve arka planıyla birlikte 20 milyonluk bir kitlenin hükümlerinden, süreçlerinden, değişikliklerinden ve sonuçlarından doğrudan, 83 milyon vatandaşımızın bütününün dolaylı olarak etkilendiği kamu personel sistemine, kamu personeli mevzuatına, toplu sözleşme dahil kamu görevlileri sendikacılık alanına, kamu hizmetine ilişkin paradigmanın hayat bulmasına ilişkin idari görev ve yetkilerin icrasının lık bünyesindeki bir genel müdürlük altında konumlandırılan bir daire başkanlığı üzerinden gerçekleştirilmesinin mümkün ve doğru olmayacağını düşünüyoruz. Diğer taraftan böylesi bir yaklaşımın, gerek kamu personel sisteminin önemini, kamu görevlilerinin değerini ve kamu görevlileri sendikacılığının fikri ve fiili zemindeki zenginliğini anlamamak ve yansıtamamak gibi bir sonuç üretme riski barındırdığını düşünüyoruz. Bu nedenle, Devlet Personel Başkanlığı’nın konumunun korunması bunun mümkün/uygun görülmemesi halinde ise bir genel müdürlük bünyesinde daire başkanlığı olarak değil Bakanlık ana hizmet birimi olarak Kamu Personel Hizmetleri Genel Müdürlüğü şeklinde münhasır bir genel müdürlük olarak konumlandırılmasını teklif ediyoruz. 

-4688 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İSTENEN VE YAPILMASI GEREKEN DEĞİŞİKLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK TARAFTA KOALİSYONA KAPALI TEK KANATLI HÜKÜMET YAPISI DİĞER TARAFTA YETKİLİ OLMAYANLARIN DA OTURDUĞU KONFEDERASYONLAR KARMASI ŞEKLİNDEKİ TOPLU SÖZLEŞME MASASI ÇELİŞKİSİNİ GİDERMEK GEREK

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişin gerekliliği ifade edilirken ve toplumun bu değişikliği desteklemesi beklentisi ortaya konulurken iki ana içerikten yararlanıldı. İlki; yürütme erkinin koalisyona kapalı ve tek kanatlı olması, ikincisi ise doğru, hızlı ve ihtiyaç duyulan karanların milletin yetkilendirdiği makamlarca alınmasıdır. 

Bu kapsamda 24 Haziran’da yapılan seçimlerde sandıkların açılması ve kesin sonuçlarının açıklanması sonrasında Hükümet oluşmuş ve güvenoyuna, koalisyon gibi arayışlara ihtiyaç duymadan kurulmuştur. 

Kamu görevlileri sendikacılığında, bir anlamda bir yıl süren seçimler sonrasında her yıl 15 Mayıs’ta sayım gerçekleşmekte yetkili konfederasyon ve sendikalar belirlenmektedir. Sendikacılıkta yetki kavramı da yetkili konfederasyon/sendika sıfatı da tekil ve koalisyona kapalı bir çerçeveye sahiptir. 

Buna rağmen, ülkemizde işçi sendikacılığı zemininde bu gerçeğe uygun davranılırken, kamu görevlileri sendikacılığı alanında sendikacılığın evrensel ilkelerine ve dünya ülkelerindeki cari uygulamalarla uyumlu olmayan bir toplu pazarlık masası ve yasası kurgulanmıştır. 

Sendikal hakların örgütlenme kısmında yürütülen rekabet ortada iken toplu pazarlık hakkında eşitler arası pazarlık ilkesine açıkça aykırılık teşkil edecek şekilde; hem yetkili olmayan konfederasyonlar için masada koltuk ayrılması hem de yetki sahibi konfederasyon ve sendikalara bir anlamda aba altından sopa göstermek anlamına gelecek şekilde “yedek yetkili konfederasyon/sendika” tanımlaması gibi gariplikler mevzuat içinde varlığını korumaktadır. 

Bu durum zaten kısıtlı olan toplu sözleşme sürecinde yetki sahibi örgütlerin söz hakkı süresini kısaltmakta, masanın maniple edilmesine zemin oluşturmakta, Kamu İşveren tarafının üstün taraf görünümüne sahip kılınmasına neden olmaktadır. 

Diğer taraftan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle birlikte devlet teşkilatında meydana gelen değişimlerde dikkate alınarak örgütlenmeye ilişkin tespitlerin, hizmet kolları ile devlet teşkilatı arasındaki ilişkilendirmelerin, sendikal örgütlenmeye ilişkin kuralların, toplu sözleşme masasında Kamu İşveren ve Sendika Heyeti tarafının, toplu sözleşmeye ilişkin kapsamın düzenlenmesi bağlamında hem 4688 sayılı Kanun’da hem de dayanak oluşturduğu yönetmeliklerde düzenleme ve değişiklik yapılması gerekiyor. 

Bu çerçevede, 4688 sayılı Kanunda yapılacak değişikliklerle ilgili olarak aşağıdaki önerilerimizin özellikle dikkate alınmasını istiyoruz.

a) Yeni Türkiye iradesinin sendikal alandaki karşılığı ortaya konmalı örgütlenmeye ve sendikalı olmaya ilişkin yasaklar, sınırlamalar mutlaka azaltılmalı,

b) Toplu sözleşme masası daraltılmış kapsamdan ve gereksiz koltuklardan kurtarılmalı

c) Yetkili sendikanın önemi, sendikalı olmanın değeri tescil edilmeli ve dayanışma aidatı kamu görevlileri sendikacılığında da hayata geçirilmeli

d) Kamu görevlilerinin hukuku ve haklarına ilişkin hükümler içerecek toplu sözleşmenin görüşme süreci otuz güne sıkıştırılmamalı, toplu sözleme görüşmelerinde süre en az altmış güne çıkarılmalı

e) Masaya oturmamak da masadan kalkmak da sendikal eylem olarak görülmeli “yedek yetkili konfederasyon ve sendika” garabetine son verilmeli

f) Kamu yıllık bütçe yaparken, kamu görevlilerinin mali, sosyal ve özlük haklarına ilişkin hükümler içeren toplu sözleşmenin iki yıllık olması, uygunluk mu çelişki mi üretiyor sorusuna cevap üretilmeli

g) Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu İşvereninin hakim olduğu kurul olmaktan çıkarılmalı, Kurulun Kamu İşveren ve kamu görevlileri sendikalar heyeti temsilcileri dışındaki üyelerinin kurumları ve unvanları Kanunda açık olarak belirtilmeli

h) Hakem Kurulu’nda görev yapacak iki akademisyen üyeden biri başkaca bir süreç işletilmeksizin doğrudan yetkili konfederasyondan tarafından belirlenmeli,

i) Emekli kamu görevlilerinin sendikal örgütlenme hakkına ve toplu sözleşme kapsamından daha geniş çerçevede yararlanmasına ilişkin sınırlamalara son verilmeli

j) Toplu sözleşmenin uygulanması noktasında kamu yönetimi sorumluluk almalı, bu noktada zorluk ve sıkıntı yaşatan, isteksiz davranan kurumların ve yetkililerin idari ve adli zeminde yaptırımla karşılaşmasına imkan verecek hükümler kanunda yer almalı

k) Sosyal denge sözleşmesinde (tazminatında) sınırlamalar kalkmalı yerel yönetimler yanında döner sermaye işletmeleri ve KİT kapsamındaki kuruluşlar da sözleşme imzalama kapsamına alınmalı

l) 4688 sayılı Kanunun diğer kanunlara atıf yaptığı madde sayısı azaltılmalı, hüküm boşluğu bulunan konularla ilgili olarak münhasır Kanun hükmü oluşturulmalı

m) Kurum İdari Kurullarının etkinliği artmalı doğrudan sonuç üreten kararlar almasına dönük mevzuatı değişikliği yapılmalı

n) Kamu görevlilerini, kamu personel sistemini, kamu görevlileri sendikacılığı alanını ilgilendiren yasal ve idari düzenleyici işlemlere ilişkin mevzuat çalışmalarında yetkili konfederasyonun ve yetkili sendikaların sürece katılımı sağlanmalı, Meclis ihtisas komisyonlarının bu kapsamdaki toplantılarına katılımlarını zorunlu kılacak, şekilde gerek kanunlarda gerekse Meclis İç Tüzüğü’nde değişiklik yapılmalı, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı”nın bu çerçevede doğrudan sorumluluk almasını sağlayacak bir yaklaşım ortaya konmalı 

Diğer taraftan, 4688 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen örgütlenme hakkına ilişkin uygulama sahasını belirleyen kamu kurum ve kuruluşlarının dahil olduğu hizmet kollarını düzenleyen yönetmeliğin ekinde yer alan liste büyük oranda geçerliğini yitirmiştir. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve öncesinde Kanun Hükmünde Kararname yeniden dizayn edilen devlet teşkilatı dikkate alınarak, en geç 15 Mayıs 2019 tarihine kadar söz konusu Yönetmelikte gerekli değişikliklerin yapılması gerekmektedir. 

Bu itibarla gerek 4688 sayılı Kanunda gerekse bağlı yönetmeliklerde yapılacak değişiklik ve düzenleme çalışmalarıyla ilgili olarak, paydaş konumda olan bizlerden görüş alınması, oluşturulan taslak ve tasarıların gönderilmesi suretiyle katkı istenilmesi uygulamaları yerine katılımcılığı, birlikte çalışmayı, ortak akılla yol almayı önemseyen bir pratik ortama konulmalıdır. Aynı şekilde 4688 sayılı Kanunda yapılacak değişikliklerle ilgili olarak TBMM kapsamında yürütülecek çalışmalarda ihtisas komisyonlarında paydaş olarak temsil edilmemize ve fikirlerimizi ifade etmemize imkan sağlayacak anlayışın ortaya konulmasını da bekliyoruz.  

KAMUOYUNA GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ KESİN OLARAK İFADE EDİLEN 3600 EK GÖSTERGE, MEVCUT DURUM İTİBARİYLE KAMU GÖREVLİLERİ AÇISINDAN VERİLEN SÖZLERİN TUTULDUĞUNU TESCİLLEYECEK TEK GÖSTERGE

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde bizzat Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından dile getirilen öğretmenlerin, din görevlilerinin, hemşirelerin, polisler ve yönetim kadrolarında görev yapan kamu görevlilerinin ek göstergelerinin 3600’e yükseltileceğine ilişkin vaat, aradan geçen ve bu konuda düzenleme yapılması için yeterli olan süreye rağmen halen yürürlüğe konulmamıştır. Cumhurbaşkanımızın söz konusu vaadi ifade ederken yansıttığı heyecan, gerek kamu kurumlarınca gerekse yasama organınca yeterince sahiplenilmemiş gözükmektedir. Bir başka husus, bu süre içerisinde gerek yasama organı temsilcileri gerekse ilgili kamu birimleri tarafından ek gösterge konusuyla ilgili vaadin hızla yerine getirilmesini hedefleyecek biçimde bir çalışma yapılıp yapılmadığı bilgisi bizlerle paylaşılmadığı gibi bu çerçevede yürütülecek bir çalışma için bize herhangi bir davet ve çağrı da yapılmamıştır. 

Ek gösterge vaadi, kamu görevlileri alanında hem beklenti hem de emekli olma iradesinin ertelenmesi gibi sonuçlar üretmiştir. Bunun yanında, söz konusu vaadin içeriğinde unvanları belirtilmeyen kamu görevlisi kitlesi açısından da kendilerine dönük bir ek gösterge değişikliğinin ve 3600 ek göstergeden yararlanacak kamu görevlileri arasına kendilerinin de dahil edileceği noktasında makul hatta haklı bir beklentinin oluştuğu da tartışmasızdır. 

Ek gösterge düzenlemesi konusunda iki ana talep ve teklifimiz var. Biri söz konusu vaadin hayata geçirilmesi için daha fazla beklenmesi diğeri ise ek gösterge konusunda yapılacak düzenlemenin kapsamının hak ve adalet temelli olarak genişletilmesidir. Bu çerçevede, 3600 ek göstergeden yararlanacak kamu görevlilerine ilişkin kapsamın, seçim sürecinde ifade edilen unvan ve kadrolarla sınırlanmaması, kapsamın mutlaka genişletilmesi, bütün kamu görevlilerinin mevcut ek göstergelerinin de en az 600 puan olacak şekilde yükseltilmesi gereklidir. Ek göstergeye ilişkin olarak geçmiş dönem toplu sözleşme tekliflerimiz arasında ayrıntılı bir şekilde dile getirdiğimiz hususlar da dikkate alınarak ve mutlaka ortak çalışma yapılarak bir düzenleme içeriğinin oluşturulması gereklidir. 

Özellikle yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin ek gösterge yoksunluğu bu düzenleme kapsamında sona erdirilmeli ve uzun yıllardır bu konuda yaşadıkları mağduriyet sona erdirilmelidir. Esasen ek gösterge yoksunluğunu gidermek dahil yardımcı hizmetler sınıfına ilişkin bir çok sorunun çözümü ve beklentinin karşılanması için daha kalıcı bir çözüm olarak yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak bu sınıfta görev yapan personelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kapsamına alınmasına yönelik düzenleme yapılması daha uygun olacak ve haklı beklentileri karşılayacaktır. 

Sonuç olarak, kamu görevlilerinin ve hali hazırdaki kamu görevlisi emeklilerinin büyük bir heyecanla beklediği ek gösterge düzenlemesinin ivedilikle yürürlüğe konulması; kamu görevlilerinin emeklilik kararlarını erteleme sonucu üreten bu zımni baskının son bulması, ek göstergeye dair beklentilerin unvan-kadro ayırımına gidilmeksizin karşılanması hem emekli ikramiyesi hem de emekli maaşı konusunda yaşanan sıkıntıların sona ermesi noktasında önemli bir eşiğin aşılmasına katkı sağlayacaktır. 

KAMU GÖREVLİLERİNİN ENFLASYON YÜKSELİŞİYLE ERİYEN MAAŞLARI VE AZALAN GELİRLERİ ES GEÇİLMEMELİ, ENFLASYONA EZDİRMEME SÖZÜNÜN GEREĞİ YERİNE GETİRİLİP ENFLASYON FARKI YANINDA ENFLASYON TAZMİNATI DA ÖDENMELİ 

2018 mali yılı içerisinde gerek ilk gerekse ikinci altı aylık dönemde enflasyon ile maaş/gelir ilişkilendirmesinde kamu görevlileri aleyhine, kamu görevlilerinin aile bütçesini olumsuz etkileyecek nitelikte gelişmeler yaşanmış, sonuçlar ortaya çıkmıştır.

Siyasi iradenin sürekli dile getirdiği hususların başında özelde kamu görevlilerini genelinde kamuda görev yapanları enflasyona ezdirmemek kararlılığı yer almaktadır. Bununla birlikte 2018 yılında gerek ilk altı aylık süreçte Mart ayı sonrasında, ikinci altı aylık evrede ise Temmuz-Ekim döneminde kamu görevlileri gerek aylık enflasyon gerekse dönemlik enflasyon itibariyle satın alma gücünde ve yıllık gelirlerinde reel kayıplar yaşamak durumunda kalmıştır. Her ne kadar altı aylık dönemi takip eden ay itibariyle maaş zammı ile enflasyon oranı arasında aleyhe fark oluşması halinde maaşlara aradaki fark kadar enflasyon farkı ödense de aradan geçen sürede enflasyonun gelirde ürettiği kayıp geçmişe etkili olarak giderilmemekte ve sadece geleceğe etkili olacak şekilde enflasyon farkı kadar artış gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda somut örnek olması açısından Eylül ayında gerçekleşen %6.30 oranındaki enflasyon oranı tek başına Temmuz-aralık dönemi için maaşlara yapılan zammın neredeyse bir buçuk katı seviyesindedir. Eylül ayından Aralık ayına kadar geçen sürede bu oranın gelirde ürettiği reel azalmaya kamu görevlisi tarafından katlanılmakta Kamu İşvereni ve Kamu Maliyesi bu noktada azalmayı finanse etmeye dönük bir tazmin uygulaması yapmamaktadır. Bu nedenle, 2018 yılı enflasyon verilerindeki yüksek eşikli çıkışların ürettiği kayıpların telafisi için 2019 Ocak ayı maaşlarıyla birlikte, 2018 yılında gerçekleşen reel gelir kaybını tazmin etmeye yönelik enflasyon farkı tazminatının hesaplanarak kamu görevlilerine ödenmesi konusunda bir uygulama kararı alınması gerekmektedir. 

Sermaye ve işveren kesiminin hatta devletin enflasyonun yüksek olduğu aylardaki kayıpları gidermeye dönük olarak teşviklerle, vergi indirimleriyle, KDV iadesi benzeri içeriklerle tedbir aldığı, yaşanan kayıpların ya telafi ya tazmin edildiği dikkate alındığında kamu görevlileri açısından da hem telafi hem de tazmin uygulamasının aynı anda hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu anlamda, enflasyon farkı uygulamasında altı aylık dönem sonunun değil enflasyon farkının oluştuğu ayı takip eden ayda uygulama yapılmasına, enflasyon nedeniyle oluşan gelir kayıplarının tazmin yöntemiyle kamu maliyesi tarafından karşılanmasına imkan veren bir düzenleme ve uygulama anlayışının hayata geçirilmesini hem teklif hem de talep ediyoruz.

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2018, 08:53
banner179
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER