Rasülullahın Dili Den Hasta Ziyaretinin Fazileti

RASÜLULLAHIN DİLİ DEN HASTA ZİYARETİNİN FAZİLETİ. 

Gönlü kırık bir hastayı ziyaret edip halini hatırını sormak ve tesellî etmek Allah’ın rızasına medâr olan mühim bir hizmet ve ibadettir.

Hasta ziyâreti “sünnet-i müekkedde”dir. “Vâcip” olduğunu söyleyen âlimler de vardır. Bir hastayı, muhîtinden kimse ziyâret etmez ve ihtiyaçlarını karşılamazsa, orada yaşayan bütün Müslümanlar bundan mes’ûl olurlar.

Allah Resûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

“Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir: Selâmı almak, hastayı ziyâret etmek, cenâzeye iştirâk etmek, dâvete icâbet etmek, aksırana «Yerhamukellah: Allah sana merhamet eylesin!» demek.” (Buhârî, Cenâiz, 2; Müslim, Selâm, 4)

CENNET HURFESİ NEDİR?

Hastaları ziyâret etmek, fazîletli bir amel-i sâlihtir. Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, hasta ziyâretinin fazîletini şu hadîs-i şerîfleriyle beyan buyurmuştur:

“Bir insan, bir hastanın hâlini hatırını sormaya gider veya Allah için sevdiği bir kişiyi ziyâret ederse, ona bir melek şöyle seslenir:

«Sana ne mutlu! Güzel bir yolculuk yaptın. Kendine Cennette barınak hazırladın!»” (Tirmizî, Birr, 64/2008; İbn-i Mâce, Cenâiz, 2)

“Hasta ziyâretinde bulunan kimse, dönünceye kadar Cennet yolundadır.” (Müslim, Birr, 39)

“Bir Müslüman, hasta bir Müslüman kardeşini ziyârete gittiğinde, dönünceye kadar Cennet hurfesi içindedir.”

“–Ey Allâh’ın Resûlü, Cennet hurfesi nedir?” diye sorulunca da:

“–Cennet yemişidir.” buyurdular. (Müslim, Birr, 40-42)

Bu mühim vazîfeyi ihmâl etmek ise, Müslüman için büyük bir kayıp ve ağır bir mes’ûliyettir. Peygamber Efendimiz bunu şöyle haber verir:

“Allah Teâlâ, kıyâmet gününde şöyle buyurur:

«–Ey Âdemoğlu! Hastalandım, Ben’i ziyâret etmedin!» Ademoğlu:

«–Sen Âlemlerin Rabbi iken ben Sen’i nasıl ziyâret edebilirdim?» der. Allah Teâlâ:

«–Falan kulum hastalandı, ziyâretine gitmedin. Onu ziyâret etseydin, Ben’i onun yanında bulurdun. Bunu bilmiyor musun?…” (Müslim, Birr, 43).   Yüce Rabbim hastalarımızın zıyaret edıp hakkın rızasını almayı nasip etsin Ne yazıkkı günümüz de nufuzun yoksa ıtıbarında yok. Eger nufuzlu iseniz Allah rızası için  degil fecebook tan poz verip birilerine yaranmak ve şirin gorunmek için yarış eden edene. ALLAH ın rızası değil Kulun rızasına koşar bır hastalık vırüsü bulaştı. Gelin Kulun gönlünü alalım Rabbimın rızasına kavuşalım . Rabbim tum hastalara şifa versin. Âmin saygılarımla.    

- Salih ÖZBAY

Tdvs 5.Dönem Gn Bşk Yrd Emekli İmam Hatip.

YORUM EKLE