24
Mayıs 2018
Kader Allah’ın İlminden mi İbaret?

Kader, imanın altı esasından biridir ve temelini nasslarda/âyet ve hadislerde bulur. 'Allah'ın bize yazdığından başkası başımıza gelmez”;(1) 'Allah'ın emri mutlaka yerine gelecek, yazılmış bir kaderdir”;(2) 'O'nun...

MAKALEYİ OKU
17
Mayıs 2018
Hanefî Mezhebinde Fukaha Tabakası Ne İşe Yarar?!..

Hanefî mezhebinde fakihlerin sınıflandırılması, özellikle İbn Kemâl Paşa'nın (940/1534) bir risalesinde(1) konuyu ele almasıyla literatüre girmiş ve yaygınlık kazanmış; bu sınıflandırma, Taşköprîzâde (968/1561) ve İbn Âbidîn...

MAKALEYİ OKU
10
Mayıs 2018
Ramazan Ayına Girerken

Yüce dinimizden ilham alan geleneksel kültürümüzün on bir ayın sultanı olarak nitelediği Ramazan ayı gerçekten sultan olan bir aydır. Çünkü o, diğer aylarda bulunmayan pek çok yücelik ve özelliğe sahip olan bir maneviyat ayıdır. Onun...

MAKALEYİ OKU
03
Mayıs 2018
İstiskâ/Yağmur Duâsı Nasıl Yapılmamalı?

Sözlükte 'su vermek, sulamak, yağmur yağdırmak” anlamındaki 'saky” kökünden türeyen ve 'su istemek” mânasına gelen istiskâ, terim olarak yağmur yağdırması için Allah'a özel bir şekilde dua etmeyi anlatır.(1) Bir...

MAKALEYİ OKU
25
Nis 2018
Hanefî Mezhebinde Ebû Yusuf ve Muhammed’in Konumu

Sözlükte 'gitmek” anlamındaki 'zehâb” kökünden hem masdar hem de 'gidecek yer ve yol” mânasında ism-i mekân olan 'mezheb” kelimesi, terim olarak çeşitli şekillerde tanımlanmakla birlikte genel olarak, 'dinin aslî...

MAKALEYİ OKU
19
Nis 2018
Hidayet Üzere Kalabilmek…

İnsanın doğumla ölümü arasında geçen hayatı bir imtihandır. İnsana düşen, kendisine bu hayatı bahşedenin rızasını kazanma yolunda çaba sarf ederek hayatını anlamlandırmaktır. İnsanın bu dünyada yaşadığı hayat şekli, aynı zamanda...

MAKALEYİ OKU
15
Mar 2018
Nasıl Bir Allah’a İman Ediyoruz?..

Yaratıcı bir Tanrı'ya iman etmek, insanın en temel fıtrî bir özelliği olduğu gibi, başta Tanrı inancı olmak üzere insanın sahip olduğu inanç, insanın bütün hayatına yön veren bir özelliğe sahiptir. Diğer bir ifade ile bir insanın...

MAKALEYİ OKU
08
Mar 2018
İslâm’da Ruhbanlık ve Ruhban Sınıfı Yok mudur?..

Yıllardır çeşitli sebep ve vesilelerle modernist zihniyetin diline pelesenk ettiği ve bir kılıç gibi kullandığı, yerine göre bir saldırı yerine göre bir savunma mekânizması olarak kullanılan, sloganvari dile getirilen bir yargı/yargılayıcı...

MAKALEYİ OKU
01
Mar 2018
“Diyanet Niçin Uzaya Uydu Göndermiyor?!..”

Diyanet İşleri Başkanlığı, çeşitli zamanlarda çeşitli vesilelerle ve meselelerle gündeme gelmektedir. Özellikle buluttan nem kapan ya da öküzün altında buzağı arayan bazı kesimler tarafından, hemen Diyanet İşleri Başkanlığı dile...

MAKALEYİ OKU
22
Şub 2018
İctihad Kapısı Açık mıdır Kapalı mıdır?

Müslümanlar son iki yüz yıldır büyük bir dönüşüm geçirmişler; siyasi, askeri, ekonomik, ideolojik, sosyolojik vs. çeşitli sebeplerle yeni dini arayışlara/yönelişlere sürüklenmişlerdir. Müslüman dünyanın özellikle siyasi, askeri...

MAKALEYİ OKU
15
Şub 2018
“Kâfirler Hoşlanmasa da” Allah’a Kulluk Etmek!..

İnsanın dünyada 'var-olma/var-oluş” sebebi Allah'a 'kulluk”tur. Bu gerçeği Allah Teâlâ, 'Ben, insanları ve cinleri ancak Bana kulluk etsinler diye yarattım” âyet-i celilesinde(1) en açık şekilde beyan eder. Allah'a...

MAKALEYİ OKU
08
Şub 2018
Değerlerimizin Aşınması ve Takvadan İmaja Dönüşüm!..

Bir toplumu var eden, ayakta tutan ve sürekliliğini sağlayan değerler vardır ve bu değerlerin zihin kodlarıyla; dolayısıyla inanç dünyasıyla sıkı bir ilişkisi vardır. Bir insanın, dolayısıyla bir toplumun zihin kodlarını ise kavramlar...

MAKALEYİ OKU
01
Şub 2018
Ebû Hanife Kaç Tane Hadis Bilirdi?!..

Mezhep imamları arasında İmâm-ı Âzam kadar, pek çok isim tarafından aleyhinde konuşulan başka bir isim yoktur. Çeşitli sebeplere sığınılarak tarih boyunca 'Ebû Hanife aleyhtarlığı” gündeme getirilmiş; abartılmış/köpürtülmüş...

MAKALEYİ OKU
25
Oca 2018
“Ehl-i Sünnet Mezhebinin Teşekkülü”nden Söz Edilebilir mi?!..

İtikadi mezhepler olarak bilinen Mu'tezile, Şia, Hâricîlik, Cebriye, Kaderiyye vs. mezheplerin varlığı bilinen bir husustur ve bu mezheplerin ortaya çıktıkları bir zaman dilimi vardır. Bu mezheplerin ortaya çıkmasında çeşitli sebepler...

MAKALEYİ OKU
17
Oca 2018
Benim Mezhebim Haktır; Ya Diğerleri?..

Bir önceki yazımızda, 'mezhebi din edinme; mezhebi dinin önüne geçirme” söylemi üzerinde durmuş ve mezhebin, dini anlama ve yaşama zemini olduğunu; dinin mezheple tezâhür ettiğini, ete kemiğe büründüğünü ifade etmiştik. Yine bir...

MAKALEYİ OKU