13
Eyl 2018
Kadınların Cemaatle Namaz Kılması-4

Üç haftadır ele aldığımız kadınların cemaatle namaz kılması konusunda sonuç olarak şu şekilde bir değerlendirme yapmamız mümkündür: Daha önce yaptığımız açıklamalar göstermektedir ki, kadının kadınlara imamlığı konusunda Rasûlullah...

MAKALEYİ OKU
06
Eyl 2018
Kadınların Cemaatle Namaz Kılması-3

II- Kadının Kadınlara İmamlığını Mekrûh Görenler ve Delilleri: Hanefî mezhebi âlimleri, kadının kadınlara imamlık yapmasının câiz fakat mekruh olduğu görüşündedirler. Hanefî mezhebine göre, kadınlar için namazlarda esas ve efdal...

MAKALEYİ OKU
30
Ağu 2018
Kadınların Cemaatle Namaz Kılması-2

A- Kadının Kadınlara İmamlığını Bütün Namazlarda Câiz Görenler: Şâfiî ve Hanbelî mezhebine göre, farz namazlarda olsun nafile namazlarda olsun kadının kadınlara imamlığı câiz ve müstehabdır.(1) İmam Şâfiî (204/819) konuyla ilgili...

MAKALEYİ OKU
16
Ağu 2018
Kadınların Cemaatle Namaz Kılması

Namaz, imandan sonra İslâm dininin en önemli rüknüdür. Namaz ibadetinin en önemli sosyal tezahürü ise namazların cemaatle eda edilmesidir. Cemaatle namaz kılmanın hükmü konusunda mezhepler farklı görüşler ortaya koymuş olsa da, bütün...

MAKALEYİ OKU
09
Ağu 2018
Herkes Kur’ân’ı Anlamak Zorunda mı? Ya da Kur’ân’ı Anlamak Ne Demek?!..

Modern dönemlerde sürekli Müslümanların gündeminde tutulan, propagandası yapılan konulardan biri de 'Kur'ân'ın anlaşılması gerektiği” meselesidir. Sanayi devrimi ve Aydınlanma'dan sonraki tarihi süreçte, İslâm dünyasının...

MAKALEYİ OKU
02
Ağu 2018
Hadisle Amel Etmenin Şartları Ya da Her Hadisle Amel Edilir mi?

Tarihi süreç içerisinde üzerinde en çok konuşulan, en çok tartışılan konulardan biri şüphesiz ki hadislerdir. Hadislerin sıhhat derecesi/Rasûlullah sallallahü aleyhi ve sellem'e aidiyeti, hadislerin amele konu olup olmaması, hadis çeşitleri...

MAKALEYİ OKU
26
Tem 2018
Müslümanların Yanında Olamamak!..

İslâm, hayata müdahil olan ve inanç, ibadet, ahlâk, siyaset, hukuk, ekonomi, doğum, evlilik, boşanma, ölüm, miras vs. hayatın bütün alanlarında ilke ve prensipler/hükümler koyan bir dindir. Müslüman, neye nasıl inanacağını ve neyi nasıl...

MAKALEYİ OKU
19
Tem 2018
Ehl-i Sünnet Olmanın Özellikleri!..

Daha önceki yazılarımızda da ifade ettiğimiz gibi, Hz. Ömer Efendimizin şehid edilmesiyle ümmet içerisinde fitne kapısı açılmış/kırılmış; devamında yaşanan Hz. Osman Efendimizin şehid edilmesi, Cemel ve Sıffîn savaşı gibi olayların...

MAKALEYİ OKU
12
Tem 2018
Mızraklı İlmihal Bizim “Neyimiz” Olur?!..

Modern dönemlerde İslâm dünyasının bir 'savrulma” yaşadığı inkâr edilemez bir gerçektir. Sanayi devriminden sonra İslâm dünyasının ekonomik, askeri, siyasi yönden güç kaybı, farklı felsefi ve ideolojik hareketlerin ortaya çıkması...

MAKALEYİ OKU
05
Tem 2018
Adil Ümmet Olarak “Adaletin Bekçisi/Koruyucusu” Olmak!..

Adalet kavramı, tarih boyunca insanlığın bir meselesi olarak filozof ve ilim adamlarının en çok meşgul olduğu konulardan biri olmuş; çeşitli şekillerde tanımlanmış ve konu hakkında farklı görüşler ortaya konmuştur. Çok anlamlı bir...

MAKALEYİ OKU
28
Haz 2018
Peygamber Efendimiz’i Rüyada Görmek!..

Bir önceki yazımızda rüya konusu üzerinde durmuş ve başta FETÖ terör örgütü elebaşı ve mensupları olmak üzere bazı kişi ve grupların çeşitli sebeplerle rüya konusunu istismar ettiklerini ifade etmiştik. Bu yazımız bir önceki yazımızın...

MAKALEYİ OKU
21
Haz 2018
Rüyalar Hiçbir Şey İfade Etmez mi? Ya da Rüyalar Bize Ne Anlatır?

İslâm'ı temsil makamında olduğu söylenen ya da öyle görünen/görülen/gösterilen bazı insanların, rüyalardan yola çıkarak insanları yönlendirdiği/yönlendirmeye çalıştığı yaşanan bir gerçektir ve hâssaten FETÖ terör örgütü...

MAKALEYİ OKU
14
Haz 2018
Ehl-i Re’y-Ehl-i Hadis Ayırımında Hanefîler Nereye Düşer?!..

İslâmî ilimler tarihinin en tartışmalı kavramlarından bir tanesi şüphesiz ki 're'y” kavramıdır. 'Re'y” kavramı, nassların; özellikle de hadislerin anlaşılması ve yorumlanmasında gerek yanında gerek karşısında...

MAKALEYİ OKU
07
Haz 2018
Mezhepleri Yaklaştıralım mı; Birleştirelim mi; Kaldıralım mı?!..

Sanayi devriminden sonra İslâm dünyasının siyasi, ekonomik ve askeri alanda güç kaybetmesine paralel olarak yaşanan olaylar sürecinde, bazı isimler/kesimler İslâm dünyasında yeni arayışlara girmiş; Müslüman toplumların batı dünyası...

MAKALEYİ OKU
31
Mayıs 2018
Müslüman Zihni İnşâ Eden Kod İlimler; Kelâm, Fıkıh, Tasavvuf…

İslâm, Allah Teâlâ'nın insanlığa göndermiş olduğu son ilâhî mesajdır ve insanın dünyada var oluş sebebi olan Allah'a kulluğun 'ne olduğu” ve 'nasıl yerine getirileceği” hususunda insanlığa yol gösteren ilâhî...

MAKALEYİ OKU