07
Haz 2018
FIKIH KÖŞESİ

Borç olarak verilen malın, alacak paranın (çek, senet) zekâtını vermek gerekir mi? Sağlam (ödeneceği umulan, ödenmesinden ümit kesilmiş olmayan) alacakların zekâtı, müctehidlerin çoğuna göre (Hanefîler dahil) her yıl, alacaklı tarafından...

MAKALEYİ OKU
05
Haz 2018
FIKIH KÖŞESİ

FIKIH KÖŞESİ Ev alamk için biriktirilen paranın zekatı var mıdır? Aslî ihtiyaçlar; ev, ev eşyası, giyecek, ulaşım ve yiyecek gibi hayatın güvenli ve sağlıklı bir şekilde devamı için gerekli olan şeylerdir. Bu ihtiyaçları temin etmek...

MAKALEYİ OKU
04
Haz 2018
FIKIH KÖŞESİ

FIKIH KÖŞESİ Güzel ev, araba, elbise, eşya almak israfa girer mi? İnsanın maddi ve manevi yapısına (mahiyetine, tabiatına) bağlı olarak ihtiyaçları da maddi ve manevîdir. Estetik insanlara mahsus bir duygudur, Cemîl olan Allah güzeli sever,...

MAKALEYİ OKU
02
Haz 2018
FIKIH KÖŞESİ

Sahurda, ezan okunurken, ezanın sonuna kadar yeme ve içmeye devam edilir mi? Orucun vakti de sabah namazının vakti de imsakla başlar. Ezan ister geç okunsun ister erken okunsun bu durum değişmez. Hanefi mezhebinde, sabah namazını biraz geç kılmak...

MAKALEYİ OKU
12
Mayıs 2018
FIKIH KÖŞESİ

Ramazandan bir gün önce oruç tutmak mekruh mudur? Ramazanı karşılamak veya uğurlamak amacıyla oruç tutmanın dinî bir dayanağı yoktur. Ancak Hz. Peygamber (asm) Şaban ayında çokça ve Şevval ayında altı gün oruç tutmuştur. Ramazan ayı...

MAKALEYİ OKU
11
Mayıs 2018
TEVHİDİN ÖZ İFADESİ: İHLAS SURESİ

İhlas suresi Kur'an-ı Kerim'in 112. suresidir. Allah'ın birliğini öz olarak ifade etmesi nedeniyle bu adı almıştır. Mekke'de nazil olmuştur, dört ayettir. İhlas suresi, Allah'ın bir tek (ahad) olduğunu, Samed olduğunu,...

MAKALEYİ OKU
30
Nis 2018
KUR'AN'DAN DUA ÖRNEKLERİ...

KUR'AN'DAN DUA ÖRNEKLERİ... (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. (FÂTİHA suresi 5-7. ayetler)...

MAKALEYİ OKU
23
Nis 2018
Namaz Teslimiyettir

NAMAZ TESLİMİYETTİR - Namaz kulluğun en güzel ifade şeklidir. Kulluğu ifade eden ubudiyet kelimesi kölelikle aynı köktendir. Allah'a teslimiyeti, itaati ve bağlılığı en ileri derecede anlatır. Ubudiyet her şeyi ile efendisine ait olmak...

MAKALEYİ OKU