Münhal Şoför, Hizmetli ve Bekçi Sınav ilanı

İl ve İlçe Müftülüklerinde münhal bulunan aşağıda unvanı...

Münhal Şoför, Hizmetli ve Bekçi Sınav ilanı

MANİSA İL MÜFTÜLÜĞÜNDEN İLAN

İl ve İlçe Müftülüklerinde münhal bulunan aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi ve sayısı yazılı kadrolara Diyanet İşleri Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, Atama Yer Değiştirme ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince personel alınacaktır. 

Sınava katılmak isteyen adaylar için;

1- 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışıyor olmak,

2- Halen Diyanet İşleri Başkanlığında çalışıyor olmak,

3- Başkanlık teşkilatmda en az iki yıl görev yapmış olmak, 

Şoför için aranan şartlar;

1-En az Lise veya dengi okul mezunu olmak,

2-En az (B) Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak, 

banner178
Yardımcı Hizmetli için aranan şartlar;

1-En az Lise veya dengi okul mezunu olmak,

Bekçi için aranan şartlar;

1-En az Lise veya dengi okul mezunu olmak, 

Müracaat şekli ve süresi;

1-isteklilerin 19/04/2018 Perşembe günü saat 16:30'a kadar usulüne uygun dilekçe ile Müftülüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir. İl dışından müracaat edenler hizmet cetvellerini eldeyeeektir.

2-Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

3-Dilekçesini ve ek belgeleri faks veya posta ile gönderenlerin müracaatı, sınava gelindiğinde dilekçenin aslını getirmeleri şartı ile işleme konulacaktır.

4-Sınavı kazananlarm ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadıkları sonradan tespit edilmesi halinde sınavları ve atamaları iptal edilecektir.

5-Sınav 24/04/2018 Salı günü yapılacak olup, katılmak isteyenlerin saat 08:00 da Müftülüğümüzde hazır bulunmaları gerekmektedir.

banner179
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER