Vekil İmam-Hatip, Vekil Müezzin-Kayyım Sınav İlanı

Vekil İmam-Hatip, Vekil Müezzin-Kayyım Sınav İlanı

Yalova İl Merkez ve İlçelerinde çeşitli nedenlerle boşalacak İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım kadrolarına Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 18. maddesinin dokuzuncu fıkrasının c bendinde belirtilen “imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına açıktan vekil olarak atanacaklarda, atanacağı kadro için asılda aranan şartları haiz adaylar arasından il müftülüğünce yapılacak sınavda başarılı olanların açıktan vekil olarak ataması yapılacaktır”.hükmü uyarınca sınavla eleman alınacaktır.

I-ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:

1-Vekil İmam Hatiplik için İmam Hatip Lisesi, Vekil Müezzin Kayyımlık için ise İmam Hatip Lisesi mezunu veya Lise mezunu ve Hafız olmak.

2-Vekil imam-hatiplik/vekil müezzin-kayyımlık olarak görev yapmaya sağlık yönünden

mani bir engeli bulunmamak.

3-Sabıka kaydı bulunmamak.

4-2016 yılında yapılan DHBT sınavından en az 60 puan almış olmak.

II-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI:

1-Başvurular 02-16/04/2018 tarihleri arasında Yalova İl Müftülüğüne dilekçe ile şahsen

yapılacaktır.

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

banner178
            1-DHBT puanı çıktısı, nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgesi ve varsa hafızlık belgesi fotokopisi dilekçe ekinde Müftülüğe teslim edilecektir.

                     V-SINAVLA İLGİLİ DİGER HUSURLAR:

 1-Başarılı olmak için sözlü sınavdan en az 70 puan almak gerekmektedir.

 2-Vekaleten atamalar başarı sırasına göre yapılacaktır.

 3-Bu sınav sonuçları aynı amaçla yapılacak olan ikinci bir sınava kadar geçerli olacaktır.            

           4-Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başarılı olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

           5-Sınavla ilgili bütün duyurular Müftülüğümüzün www://yalova.diyanet.gov.tr sitesi üzerinden yapılacaktır. İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

            6-Duyuruda yer almayan ve ihtilaf edilen hususlarda, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve     

Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

                       VI-SINAVIN YERİ ve ZAMANI:

            1-Sınav 18/04/2018 Carşamba günü saat 09.00 ‘da Yalova İl Müftülüğünde yapılacaktır.

            2-Sınav ile ilgili bilgi İl Müftülüğünden (02268145043 den dahili 1157 ve 1159 dan) alınabilecektir.

İlgililere ilanen duyurulur.

banner179
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER