Vekil İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım, Hizmetli, Aşçı Alımı

Trabzon Müftülüğü alım ilanı

Vekil İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım, Hizmetli, Aşçı Alımı

Trabzon İl Müftülüğünden Duyuru;

SINAVA KATILMA ŞARTLARI

1-Münhal kadroya atanabilmek için halen görevli olmak,

2-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48 A maddesinde aranan genel ve özel şartları taşıyor olmak,

3- Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile Sınav YönetmeliQinde belirtilen şartlara haiz olmak,

4-ilimiz içinde altı ay, dışından müracaat edebilmek için atandığı il ve ilçede iki yılını tamamlamış olmak,

5-Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak atanabilmek için;

a) En az Lise ve dengi okul mezunu olmak,
b) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,
c) Kurumca ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenen bilgisayar işletmenliği veya bilgisayar kullanma eğitiminde başarılı olduğuna ilişkin belge ya da sertifıkaya sahip olmak,

6- Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrosuna atanabilmek için;

a) En az Lise ve dengi okul mezunu olmak,
b) Aşçılık için Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika sahibi olmak,

7-Vekaleten atanmak isteyenlerin;

a)Vekil İmam-Hatip olarak atanmak için en az imam-hatip lisesi mezunu ve üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak,
b)İmam-Hatiplik yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
c)2016 Yılı KPSS (DHBT)'den Başkanlıkça belirlenen 60 ve üzeri puanı almış olmak,

banner178
d)Halen Vekil İmam-Hatip veya Vekil Müezzin-Kayyım olarak görevde bulunmamak.

Vekaleten müracaat edenler için gerekli belgeler;

a)Dilekçe, Nüfus Cüzdan fotokopisi,
b)iş Talep Formu, (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf)
c)Diploma ve Hafizlık belgesinin onaylı sureti,
d) 2016 Yılı KPSS (DHBT) 60 ve üzeri puana sahip olduğuna dair belge,

Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni, Aşçı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfına müracaat edenler için gerekli belgeler;

a) İş Talep Formu, (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf)
b) Dilekçe,
c) Bağlı bulunduğu müftülükçe onaylı Hizmet Cetveli.
d) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Aşçı kadrolarına müracaat edebilmek için Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika.

8-istekliler ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine müracaat edebileceklerdir.

9- isteklilerin en geç 20.04.2018 Cuma günü mesai bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir.

10-Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni sınavına girecekler imtihan ın yapılacağı Trabzon İMKB Kız Teknik ve Meslek Lisesinde 26.04.2017 Perşembe günü saat: 09.00'da hazır bulunmaları gerekmektedir,

11-Vekil İmam-Hatip, Aşçı ve Hizmetli kadrolarına müracaat edenlerin imtihan= yapılacağı 25.04.2017 Çarşamba günü saat: 09.00'da Trabzon İl Müftülüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir.

12- Müracaat evrakında eksik veya yanlış beyanda bulunduğu tespit edilenler sınava almmayacaktır.

13- Sınav sonuçları Müftülüğümüz web sayfası trabzon.diyanet.gov.tr ve ilan panosunda duyurulacaktır. Sınava katılanlara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

14- Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır, ilan olunur.  

Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2018, 12:18
banner179
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER