Sınav İlanı !

Erzurum İl Müftülüğünden İlimiz bünyesinde münhal bulunan aşağıda İlçesi, unvanı, sınıfı, adedi ve müracaat şartları belirtilen kadrolara naklen (kurum içi) sözlü ve uygulamalı sınavla eleman alınacaktır.

Sınav İlanı !

Erzurum İl Müftülüğünden;

İlimiz bünyesinde münhal bulunan aşağıda İlçesi, unvanı, sınıfı, adedi ve müracaat şartları belirtilen kadrolara naklen (kurum içi) sözlü ve uygulamalı sınavla eleman alınacaktır.

I.                                           

MÜNHAL KADROLARA AİT BİLGİLER

S.No

Birimi

Görev Yeri

Unvanı

Sınıfı

Kadro Derecesi

Adedi

1

Horasan

Merkez Kız K.K.

Aşçı

Y.H.S

7

1

2

Karayazı

İlçe Müftülüğü

Hizmetli

Y.H.S

9

1

3

Tekman

İlçe Müftülüğü

Hizmetli

Y.H.S

9

1

4

Karaçoban

İlçe Müftülüğü

Şoför

G.İ.H.S

10

1

5

Tekman

İlçe Müftülüğü

Şoför

G.İ.H.S

9

1

6

Aşkale

İlçe Müftülüğü

Veri Haz.ve Kont.İşl.

G.İ.H.S

9

1

7

Aziziye

İlçe Müftülüğü

Veri Haz.ve Kont.İşl.

G.İ.H.S

9

1

8

Horasan

İlçe Müftülüğü

Veri Haz.ve Kont.İşl.

G.İ.H.S

9

1

9

banner178
İspir

İlçe Müftülüğü

Veri Haz.ve Kont.İşl.

G.İ.H.S

9

1

10

Karaçoban

İlçe Müftülüğü

Veri Haz.ve Kont.İşl.

G.İ.H.S

3

1

11

Karayazı

İlçe Müftülüğü

Veri Haz.ve Kont.İşl.

G.İ.H.S

9

1

12

Pasinler

İlçe Müftülüğü

Veri Haz.ve Kont.İşl.

G.İ.H.S

9

1

13

Uzundere

İlçe Müftülüğü

Veri Haz.ve Kont.İşl.

G.İ.H.S

3

1

14

Yakutiye

İlçe Müftülüğü

Veri Haz.ve Kont.İşl.

G.İ.H.S

9

1

II. Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
 2. Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre kadrolu olarak çalışıyor olmak.

Sınav başvurusunun son günü itibariyle;

Hizmetlilik için:

 1. Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,

Şoförlük için:

 1. En az lise ve dengi okul mezunu olmak.
 2. En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahibi olmak.
 3. Müracaatların sona erdiği tarih itibariyle Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak.

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği için

a) En az Lise veya dengi okul mezunu olmak.

b) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak.

c) Memuriyette adaylığı kalkmış olmak.

d) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmenlik sertifikasına sahip olmak.

Aşçılık İçin

 1. En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
 2. Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika sahibi olmak.

III. Başvuru, Sınav, Atama İşlemleri ve Diğer Hususlar

a) Başvuru İşlemleri

 1. Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar 05.02.2019 – 19.02.2019  tarihleri arasında sınav için Ek-1 Başvuru Formunu doldurarak İlimiz Müftülüğüne müracaat edeceklerdir.
 2. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
 3. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular ile postadaki vaki gecikmeler ve 19.02.2019 tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

b)     Sınav İşlemleri

 1. Sınav 21/02/2019 tarihinde saat 09.00’dan itibaren Erzurum İl müftülüğünde yapılacaktır.
 2. Adaylar sınava gelirken T.C. Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.
 3. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Söz konusu adaylara her ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
 4. Sınavda başarılı olabilmek için en az 70 puan almak gerekmektedir.
 5. Sınav sonuçları, Müftülüğümüz internet sitesinden ilan edilecektir.

c)      Atama İşlemleri

 1. Atama işlemi sınavda başarılı olan adayların başarı sıralamasına göre yapılacaktır.
 2. Sınavda puanların eşit olması halinde, sırasıyla hizmet süresi fazla olana, bu süreninde aynı olması halinde doğum tarihi önce olana sıralamada öncelik verilecektir.

d)      Diğer Hususlar

 1. Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. Sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edilebilecektir.
 2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi yerleştirilmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.
 3. Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı yerleştirmeler ile ilgilidir. (Bundan sonraki sınav ve yerleştirmeler için müktesep teşkil etmez.)
 4. Sınav ve sonuçları ile ilgili Müftülüğümüz internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 5. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak İl Müftülüğü Sınav Kuruluna yapılacaktır. İtirazlar Müftülüğümüz Sınav Kurulunca en fazla 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak İl Müftülüğümüze ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

IV.   BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 1. Başvuru Formu (Ek-1)
 2. İlimiz dışından müracaat edecekler için Hizmet Cetveli
 3. Sürücü Belgesi veya onaylı örneği. (Şoförlük sınavına müracaat edenler için)
 4. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmenlik sertifikası (V.H.K.İ için)
 5. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika (Aşçılık için)

V.H.K.İ-ŞOFÖR-HİZMETLİ VE AŞÇI SINAVI MÜRACAAT FORMU 2019

V. İletişim

Yazışma Adresi:

                                      Adnan Menderes Mah. Dr. Refik Saydam Caddesi No:1  

                                      25070- Palandöken / ERZURUM

Web site                          www.erzurummuftulugu.gov.tr

Telefon:                          0442 233 69 99

Fax:                                 0442 233 79 94                                                                                 

                                                                                               ERZURUM İL MÜFTÜLÜĞÜ

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2019, 12:31
banner179
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER