MÜNHAL KADRO ALIMI !

Sakarya Valiliği İl Müftülüğü Münhal Kadro ; Vekil İmam Alımı Sınav Duyurusu..

MÜNHAL KADRO ALIMI !

T.C.
SAKARYA VALİLİĞİ  İl Müftülüğü

 

D U Y U R U

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.

b) DİB. Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği.

c) Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.

d) Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği.

e) Diyanet İşleri Başkanlığı 03/11/2014 tarih ve 94013213-903- 6066 sayılı yazısı

İlimize bağlı ilçe müftülüklerinde yurtdışı görevi, ücretsiz izin, sağlık raporu, geçici görevlendirme vb. sebeplerle görevinden (geçici süreyle) ayrılan imam-hatip ve müezzin-kayyımların yerine 2018 yılı DHBT sonuçlarına göre açıktan vekâleten atanacakların tespitini ve sıralamasını yapmak üzere ilgi (e) yazı uyarınca mülakat sınavı yapılacaktır.

I-Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranacak Şartlar

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesindeki şartlar ile Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “ortak nitelik” şartını taşımak,

2- İlgi (e) yazı gereği 2018 yılı (KPSSP 122, KPSSP123, KPSSP124) DHBT’ den 60 ve üzeri puana sahip olmak.

3- Vekil imam-hatip olarak atanmak için en az imam-hatip lisesi veya dini yükseköğrenim mezunu olmak, vekil müezzin-kayyım olarak atanmak için en az lise mezunu ve hafız, imam-hatip lisesi mezunu veya dini yükseköğrenim mezunu olmak,

4- İmam Hatip veya Müezzin Kayyım olarak görev yapmaya engel bir özrü bulunmamak gerekmektedir.

5- Yukarıdaki şartları taşıyanlar ve halen vekil olarak görev yapanlarda sınava başvuruda bulunabilecektir.

II-Başvuru Şekli

Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar 14/01/2019 - 29/01/2019 tarihleri arasında mesai günleri 08:30-16:30 saatlerinde istenen belgelerle birlikte il müftülüğümüze şahsen veya başvuru belgelerini getirmeleri halinde üçüncü şahıslarca müracaat edeceklerdir.

Bu duyuruda belirtilen şartlara uygun olmayan, Posta, faks ve e-maille yapılan müracaatlar ile 29/01/2019 tarihi (saat 16:30) dan sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Adaylar yalnız bir unvan (Vekil İmam Hatip veya Vekil Müezzin-Kayyım) için başvuruda bulunulabilecektir.

III-Sınav İşlemleri

1- Başvuru yapanların sınava gelirken yanlarında T.C. Kimlik No’lu Nüfus Cüzdanı veya Ehliyet bulundurmaları gerekmektedir.

2- Sınav süresince sınava katılmayanlar hakkını kaybetmiş olacak ve ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

3- Sıralama unvanlara göre ayrı ayrı yapılacaktır. (İmamlar kendi arasında müezzinler kendi arasında)

IV-Atama İşlemleri

1- Yapılacak sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaklardır. Atama (yalnız) mülakat puanı esas alınarak yapılacak olup, en yüksek olandan başlamak suretiyle yapılacaktır.

2- Başarılı olup aynı puanı sahip olanlarda; öğrenim durumu yüksek olana; sonra hafız olana; daha sonra DHBT puanı yüksek olana öncelik verilecektir.

3- Sırası gelince atama dilekçelerinde istedikleri unvana (Vekil İmam Hatip, Vekil Müezzin-Kayyım) göre yapılacaktır.

4- Halen İlimize bağlı İlçelerdeki camilerde vekil olarak görev yaparken sınava girip başarılı olana sıra gelmesi halinde görev süresi sona ermeden yeni teklif yapılmayacaktır.

5- Görev süresi dolmadan kendi isteği ile ayrılanların atamaları yapılmayacaktır.

6- Vekâlet süresi sona erenlerin durumuna göre (toplam vekâlet süresi, görevde verimliliği vb. durumlar göz önünde bulundurularak) tekrar görevlendirme yapılabilecektir.

banner178
5- A ve B grubu camilere atanabilmek için yapılacak sınavdan en az 80 ve üzeri puan almak gerekmektedir. Ayrıca; Hafız veya İlahiyat Fakültesi mezunu olma şartlarından birini taşıması tercih sebebidir. (80 ve üzeri puan alan adayların istemeleri halinde C ve D grubu camilere atanabilirler.)

V-Diğer Hususlar

1- Sırası gelen adaya telefonla ulaşılacaktır. Bu sebeple numarasını değiştiren adaylar İlimiz Müftülüğünde vekil görevlendirme işlemlerini takip eden personele ulaşarak bilgi güncellemelerini yaptırmaları gerekmektedir. Aksi halde kendisine telefonla ulaşılamaması halinde sırası geçmiş olacaktır.

2- Sırası gelip teklif edilen görevi istemeyenler listenin sonuna eklenecek olup, tekrar sırası gelmedikçe ikinci bir hak tanınmayacaktır.

3- Müracaat evrakı eksik olanlar ile sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır. Bu durumun sınavdan sonra tespit edilmesi halinde ise bu kişilerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

4- İlgili mevzuattaki önem ve özellik arz eden camilere atama yapılırken atanmayanlar arasından tercihen atama yapılabilir.

5- İlan süresince Başkanlığımızca yeni bir düzenleme veya açıktan personel alımı (kadrolu/sözleşmeli vb.) duyurusu yapılması halinde ilan güncellenebilecektir.

6- Aynı nitelikte yapılan bir sonraki DHBT sınav sonucu açıklandığında, 2018 yılı DHBT sonuçlarına göre İlimiz Müftülüğünce yapılan Vekil görevli sıralama sınavı geçersiz sayılacağından başarılı olduğu halde sırası gelmeyenlerin atamaları yapılamayacaktır.

VI-Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Adayların aşağıdaki belgeleri şahsen veya üçüncü şahıslar aracılığıyla ıslak imzalı dilekçeleri ve diplomalarının aslı (Öğrenci oldukları için diplomaları üniversitelerde olanların Fakülte Sekreterliğince aslının aynıdır onaylı ıslak imzalı ve mühürlü diploma fotokopileri) bulunmak kaydı ile il Müftülüğü personel kısım şefliğine teslim etmeleri gerekmektedir.

Dilekçe (Ek-1).

T.C Kimlik No’lu Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

Diplomanın aslı ve fotokopisi, geçici mezuniyet belgesi aslı (mezuniyet tarihi ve nosu olacak) veya e-devlet ’ten barkotlu mezuniyet belgesi

Hafızlık Belgesi Aslı ve fotokopisi (hafız olduğunu beyan edenler için),

İş Talep Formu (fotoğraf yapıştırılmış olacak) (Ek-2).

2018 yılı DHBT (en az 60 ve üstü puana sahip) sonuç belgesi.

Not: Diploma ve Hafızlık Belgelerinin asılları kontrol edildikten sonra adaya geri verilecektir.

VII-Sınav Konuları ve Puan Değerleri.

Kur’ an- ı Kerim (Ezber ve Yüzünden Okuma), Puan Değeri 30

Dini Bilgiler ( İtikat, ibadet, siyer, ahlak konuları), Puan Değeri 20

Kıraat, eda ve seda (Tecvit, Makam Bilgisi vb.), Puan Değeri 30

Hitabet ve Meal Bilgisi, Puan Değeri 20

VIII-Sınav Yeri ve Tarihi

1-Sınav yeri ve tarihi müracaatların sona ermesinden sonra İlimiz Müftülüğü web adresinden duyurulacaktır.

2-Başvurusu kabul edilenlerin listeleri ve sınav tarihinden en geç 1(bir) gün önce Müftülüğümüzce ilan edilecektir.

3-Sınav sonuçları Sakarya Müftülüğü Web adresinden duyurulacaktır.

IX-İletişim

Yazışma Adresi: Semerciler Mah. Milli Egemenlik Caddesi No:31

Adapazarı/SAKARYA

Telefon : (264) 277 36 61-62-64

Kaynak: Sakarya Müftülüğü'nden Vekil Alım Sınavı

banner179
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER