KURUM İÇİ VHKİ-ŞOFÖR VE HİZMETLİ ALIMI

Veri Haz.ve Kont.işl,, Hizmetli, Şoför

KURUM İÇİ VHKİ-ŞOFÖR VE HİZMETLİ ALIMI

Çanakkale İl Müftülüğünden Duyuru;

Ilimiz Müftülüğü ile İlçe Müftülüklerinde münhal bulunan aşağıda belirtilen kadrolara yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavla kurum içinden personel alınacaktır. Gerekli şartlar aşağıya çıkarılmış olup ilgililere ilanen duyurulur. 

I-ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:

1- Halen Başkanlığımız teşkilatında kadrolu olarak çalışıyor olmak

 2- En az Lise veya dengi okul mezunu olmak.

3- Şoförlük ve VHKİ. kadrosu için, müracaatların sona erdiği tarih itibariyle Başkanlığımızda en az 2 yıl görev yapmış olmak.

4- VHKİ. İçin Kurumca ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenen bilgisayar işletmenliği veya bilgisayar kullanma eğitiminde başarılı olduğuna ilişkin belge ya da sertifikaya sahip olmak.

5- Şoförlük için en az B sınıfı ehliyete sahip olmak.

6- Askerliğini yapmış olmak. 
II-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI:

1-Başvurular 22/03/2017-06/04/2018 (saat:17,00) tarihleri arasında Çanakkale İl Müftülüğüne gerekli belgeler ile birlikte şahsen yapılacaktır.(İl dışından müracaat edeceklerin, kargo ile evraklarmı müracaat süresi içinde II Müftülüğüne ulaştırmaları halinde müracaatları kabul edilecektir.) III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER: 1-Dilekçe,Diploma sureti ve Hizmet belgesi

2-Başvurduğu unvandaki görevini yapmaya sağlık yönünden bir engelinin, sabıkasının ve askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair yazılı beyanı. 3-Şoförlük için ehliyet fotokopisi 4-Veri Haz.Kontrol İşletmeni için MEB onaylı Bilgisayar sertifikası.

IV-SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:

1-Veri Hazırlama kadrosu için önce bilgisayar üzerinde uygulamalı/yazılı sınav yapılacaktır. Sınavdan 70 ve üzeri puan alanlar için sözlü sınav yapılacaktır. Başarılı olmak için yazılı sözlü sınavdan ayrı ayrı en az 70 puan almak gerekmektedir. Başarı sıralaması yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalamasma göre yapılacaktır.

2-Şoförlük Sınavı Sınav sözlü ve araç üzerinde trafikte uygulamalı olarak yapılacaktır. Başarılı olmak için sözlü ve uygulamalı sınavdan ayrı ayrı en az 70 puan almak gerekmektedir.

3-Hizmetli Sınavı sözlü olarak yapılacaktır. Sınavda başarılı olmak için ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

SINAVLA ILGILI DİGER HUSURLAR:

1-Sınav öncesi-sonrası gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tesbit edilenlerin atamaları iptal edilecektir.

2-Sınavla ilgili bütün duyumlar Müftülüğümüzün canakkale.diyanet.gov.tr sitesi üzerinden yapılacaktır. Ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3-Duyuruda yer almayan ve ihtilaf edilen hususlarda, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

IIIV-SINAVIN YERİ ve ZAMANI:

1-Sınav 10/04/2018 Salı günü saat:09.00'da İl Müftülüğünde yapılacaktır.

2-Sınav ile ilgili bilgi İl Müftülü nden (0286 217 12 25) (dahili 15 veya 17) alınabilir. 


Birim Görev Yeri Unvanı Kadrosu

Ayvacık İlçe Müftülüğü Veri Haz.ve Kont.işl, 3 kişi 

Lapseki ilçe Müftülüğü Veri Haz.ve Kont.işi. 3  kişi

Biga ilçe Müftülüğü Şoför 9 kişi

Yenice İlçe Müftülüğü Şoför 9  kişi

Çanakkale İl Müftülüğü Hizmetli 9  kişi

Ezine İlçe Müftülüğü Hizmetli 9 kişi

ÇANAKKALE İL MÜFTÜLÜĞÜ 

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2018, 15:46
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER