İstanbul Müftülüğü Çok Sayıda Personel Alımı Yapacak

İSTANBUL İl Müftülüğünden Duyuru

dinigercekhaber.com
İstanbul Müftülüğü Çok Sayıda Personel Alımı Yapacak

İSTANBUL İl Müftülüğünden Duyuru
Konu: Sınav ilanı
 

ilimiz ve ilçe Müftülüklerinde münhal bulunan ilişik listede unvanı, sınıfı ve kadro dereceleri yazılı kadrolara Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili hükümleri gereğince sözlü ve uygulamalı sınavla personel alımı yapılacaktır. 

A- SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR 

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendindeki şartları taşımak, 

2- Halen Diyanet İşleri Başkanlığında görevli olmak, 

3- İl dışından başvuranlar için bulunduğu görev mahallinde iki yıl, İl içinden başvuranlarda ise 6 ay görev süresini doldurmuş olmak, 

4- Asaleti tasdik edilmiş olmak. 

B- SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR 

1- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak atanabilmek için; 

a) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

b) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak, 

c) Kurumca ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenen bilgisayar işletmenliği veya bilgisayar kullanma eğitiminde başarılı olduğuna ilişkin belge ya da sertifikaya sahip olmak.

2- Şoförlük için;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

b) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak, 

e) En az (B) Sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak. (E sınıfı sürücü belgesi tercih sebebidir.) 

3- Yardımcı Hizmetler Kadroları için; 

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

b) Başkanlık teşkilatında çalışıyor olmak. 

c)Yapılacak olan sözlü ve mesleki uygulama sınavında başarılı olmak 

C- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1- Dilekçe. (Ekte bulunmaktadır.) 

2- Müracaat edenlerin Müftülükçe imzalı hizmet cetveli, 

3- Şoför kadrosuna müracaat edenler için sürücü belgesi fotokopisi,

banner178
4- VHKİ kadrosuna müracaat edenler için Bilgisayar Sertifikası, 

5- 1 adet vesikalık fotoğraf. 

D- BAŞVURU İŞLEMLERİ

1- Müracaat etmek isteyenler belgelerini 11/04/2018 Çarşamba gününden başlamak üzere 25/04/2018 tarihi saat 17:00'ye kadar müftülüğümüze teslim edeceklerdir.

2- 25/04/2018 tarihi saat 17.00'den sonra yapılan başvuru talepleri kabul edilmeyecektir. 

3- Postadaki vâki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Fax ile başvuru kabul edilmemektedir. 

4- Belgeleri eksik olan adayların kayıt ve müracaat işlemi yapılmayacaktır. 

5- Adaylar münhal olan kadrolardan yalnızca birine başvuru yapabilecektir. 

E-SINAV İŞLEMLERİ

1- Sınav yazılı uygulama ve sözlü olarak yapılacaktır. Yazılı uygulama sınavından başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır. 70 puan Olamayanlar sözlü sınava katılamazlar.

2- Sözlü sınavdan başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır.

3- Yazılı uygulama ve sözlü sınava katılanların nihai puanları, yazılı uygulama ve sözlü sınav ortalamaları alınarak tespit edilir.

4- Adaylar, sınava gelirken İstanbul Müftülüğünün //istanbul.diyanet.gov adresinden alacakları Sınav Giriş Belgesi ile T.C kimlik no'lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

5- ilan edilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
 
F-SINAV SONUÇLARI VE DİĞER HUSUSLAR 

1- Sınav sonuçlan sınav işlemlerinin tamamlanmasından sonra Müftülüğümüzün //istanbul.diyanet.gov.tr  adresinden ilan edilecektir.

2- Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi haklarında kanuni işlem yapılacaktır.

3- Sınav ve atama sürecinde Müftülüğtimüzün internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca bildirim yapılmayacaktır. 

İlk Müracaat Tarihi

11/04/2018 

Son Müracaat Tarihi Sınav Yeri ve Tarihi 

25/04/2018 

İstanbul Müftülüğü //istanbuldiyanet.gov.tr adresinde ilan edilecektir. 

 
DİNİ GERÇEK HABER/ÖZEL

Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2018, 19:22
banner179
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER