İl Müftülüğünden Geçici Öğretici Alım İlanı

Antalya İl Müftülüğü tarafından 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Dönem ihtiyaç Olan Yerler İçin Kur'an Kursları Geçici Öğretici Sınav Duyurusu yayınlandı.

İl Müftülüğünden Geçici Öğretici Alım İlanı

Antalya İl Müftülüğü tarafından 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Dönem ihtiyaç Olan Yerler İçin Kur'an Kursları Geçici Öğretici Sınav Duyurusu yayınlandı.

İlgili Duyuru ; 

Antalya İl Müftülüğünden;

ilimiz Müftülüğü, ilçe Müftülüklerinde 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı yaz dönemi için Geçici Öğreticiye ihtiyaç duyulan Kur'an kurslarında ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliğinin 7. maddesi, Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin 9. maddesi, Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar, Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesinin 10. maddesi ile Diyanet İşleri Başkanlığının 03.11.2016 tarih ve 6066 sayılı yazısı gereğince geçici Kur'an kursu öğreticiliği sözlü mülakat sınavı yapılacaktır.

I-BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48' inci Maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin (b) bendinde belirtilen "Ortak Nitelik" şartını taşımak,

3. İmam-hatip Lisesi, Önlisans veya Lisans düzeyinde dini öğrenim mezunu olmak,

4. Kur'an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

5. 2016 yılı KPSS (DHBT)'den puanı 60 ve üzeri olmak,

6. 2016 yılı KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri alan yeterli sayıda müracaatçı bulunmadığı takdirde, 2016 yılı KPSS (DHBT)'ye girmiş olmak,

7. 4-6 Yaş grubu Kur'an kursları için; 3,5, ve 6. maddede belirtilen dini öğrenim düzeylerinden birine sahip olmakla birlikte çocuk gelişimi ve eğitimi alamyla ilgili resmi diploma, belge veya sertifikaya sahip olmak (Belge ve sertifikalar en az 296 saat ve üzeri ve 19/01/2017 tarihinden önce alınmış olması gerekmektedir.) 

Il- BAŞVURU ŞEKLI, YERI VE ZAMANI

1. 2016 yılı KPSS (DIIBT)'den 60 puan ve üzeri almış olan ve başvuru için belirtilen diğer şartları taşıyan adaylar, 10.05.2018 tarihinden 24.05.2018 tarihine kadar mesai saatleri Geçici Kur'an Kursu ihtiyacı bulunan İlçe Müftülüklerine müracaat edeceklerdir. Her aday, geçici öğreticiye ihtiyaç duyulan sadece bir İlçe Müftülüğüne müracaat edecektir. Birden fazla ilçe veya gruba başvuruda bulunanların müracaatları iptal edilip sınava almmayacaklardır.

2- Sınavı kazanan adaylardan İlçe Müftülükierinin ihtiyacım karşılamaınası durumunda diğer ilçelerdcn müracaat edip kazanan adaylardan 2. Başvurular, ihtiyaç bulunan İlçe Müftülüklerine şahsen yapılacak olup, bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan, posta ve faks yolu ile yapılan başvurular ile duyuruda belirtilen tarihlerden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

III- BAŞVURU İÇIN GEREKLI BELGELER

1-Sınav Müracaat Formu

2-2016-KPSS 122-123-124 (DHBT) sonuç belgesi

3-KPSS' ye girmiş olduğu mezuniyet ile ilgili Diplomanın aslı ve fotokopisi (Kurumca onaylanmış sureti)

4-Hafiz olanlardan Hafızlık Belgesi (Kurumca onaylanmış sureti) 

5- 4-6 yaş çocuk gelişimi sertifikası olanlardan Sertifikanın onaylı fotokopisi (19/01/2017 tarihinden önce alınan sertifikalar geçerlidir.)

IV- SINAVIN YERI VE TARİHİ

1. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 29.05.2018 Salı Günü il Müftülüğünde saat:08'30'da hazır bulunacaklardır.

V- SINAVIN ŞEKLI VE KONULARI

1. Sınav sözlü olarak yapılacaktır.

2. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve duyuruya uygun şekilde başvuruda bulunan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

3. Adaylar, sınava girerken T.C. kimlik numaralı kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

4. Adaylar, Kur'an-ı Kerim, Dini bilgiler (itikat, ibadet, Siyer ve Ahlak konuları) ve Hitabet alanlarında sınava tabi tutulacaklardır. 

VI- DEĞERLENDIRME VE BAŞARI SIRALAMASI

1. Her aday başvuruda bulunduğu ilçeye ve gruba göre sınava katılacak olup; başarı  sıralaması sözlü sınav sonucu ve müracaat edilen ilçeye ve gruba göre belirlenecektir.

2. Görevlendirmeler, öncelikle 2016 yılı KPSS (DHBT)'den puanı 60 ve üzeri olup sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alandan başlamak suretiyle, sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Geçici Öğretici ihtiyacı 2016 yılı KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri olup sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylarla karşılanmaması halinde; 2016 yılı KPSS (DHBT) puanı 60'ın altında olup sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alandan başlamak suretiyle, sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. VIl- SINAV SONUÇLARI 1. Adayların sınav sonuçları İl Müftülüğümüzün web sayfasından yayınlanacak olup tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Görevlendirmelerle ilgili bilgileri ilçe Müftülüklerinden öğreneceklerdir. 

VIII- GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ

1. Görevlendirmeler, öncelikle 2016 yılı KPSS (DHBT)'den puanı 60 ve üzeri olup sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alandan başlamak suretiyle, sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır.

2. Geçici Öğretici ihtiyacı 2016 yılı KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri olup sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylarla karşılanmaması halinde; 2016 yılı KPSS (DIIBT) puanı 60'm altında olup sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alandan başlamak suretiyle, sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. 

3. Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. Görevlendirme sürecinde yerleştirmesi yapılan adaylardan duyuruda belirtilen şartları taşıdığına dair belgelerin asılları veya onaylı suretleri istenecektir. (Adayların beyan ettiği dini öğrenim belgeleri mezuniyet belgesi olmayanların veya dini öğrenim düzeylerinden birinden mezun olabilecek durumda olupta sınava katılan ve başarılı olan ancak görevlendirme aşamasında dini öğrenim belgesini ibraz edemeyen adaylar görevlendirilmeyeceklerdir). 

IX- DIĞER HUSUSLAR

1. Sınav öncesi, sonrası ve görevlendirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi yerleştirilmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal yollardan tazmin edilecektir.

2. Bu duylırudaki şartlar, bu sınav ve bu sınava bağlı yerleştirmeler ile ilgilidir.

3. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, imam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyım Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği, Diyanet Işleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar, Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi hükümleri geçerlidir. İlanen duyurulur 

EK-1 Sınav Müracaat Formu 

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2018, 11:09

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER
Web Analytics