Geçici Kuran Kursu Öğreticisi Sınavı !

Rize İl Müftülüğü 2019 Yılı Yaz Kur’an Kurslarında görev yapmak üzere mülakat sınavı sonucu başarı sırasına göre ek ders ücreti karşılığı çalışacak Geçici Öğreticiler alınacaktır.

Geçici Kuran Kursu Öğreticisi Sınavı !

Rize İl Müftülüğü’nden; 2019 yılı Yaz Kur’an Kursu, 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi, 2020 yılı Yaz Kur’an Kursu ve 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi için İlimiz Merkez ve İlçelerindeki Kur’an Kurslarında görev yapmak üzere mülakat sınavı sonucu başarı sırasına göre ek ders ücreti karşılığı çalışacak Geçici Öğreticiler alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

3. İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Meslek Yüksek Okulu, İlahiyat Ön Lisans, İmam-Hatip Lisesi mezunu veya 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda mezun olabilecek durumda olmak,

4. 2018 yılı KPSS (DHBT)’den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak, (Mülakatta başarılı olanlardan DHBT puanı 50,00-59,99 olanlar Başkanlığın uygun görmesi halinde görevlendirilecektir)

5. Görevini yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, https://rize.diyanet.gov.tr/sayfalar/contentdetail. linkinden temin edecekleri sınav başvuru formundaki “AÇIKLAMALAR” kısmını okuyup formu elle dolduracak, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte Rize İl Müftülüğüne 25/03/2019–08/04/2019 tarihlerinde 08:30-16:30 saatleri arası şahsen müracaat edeceklerdir.

2. Mülakata başvuran adaylar başvuru formunda ilimiz merkez veya hangi ilçede görev yapmak istediğini belirtecek olup, belirttiği ilçe haricinde görevlendirme yapılmayacaktır. Ancak İlçenin listesindeki isimlerden görevlendirme yapılabilecek kimsenin kalmaması ve ilçede geçici öğreticiye ihtiyaç duyulması halinde gerekli yazışmalar yapıldıktan sonra uygun görülmesi halinde İl merkez veya İlçe listelerindeki isimlerden görevlendirme yapılabilecektir. 3. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır. 4. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

 BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),

2. 1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacak),

3. a- Mezun olanlar için; mezuniyet durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,

    b- 2018-2019 Öğretim Yılı sonunda mezun olacaklar için; mezun olabileceğine dair belge, (Bu durumda olanlar, görevlendirme aşamasında, Diplomalarını veya Mezuniyet Belgelerini görev yapacağı Müftülüğe teslim etmeleri halinde görevlendirilmeleri mümkün olacaktır)

banner178
4. KPSS (DHBT) Sonuç Belgesi,

5. Hafızlık Belgesi (Başvuruda bu belgeye sahip olduğunu beyan edenler için),

6. 4-6 yaş çocuk eğitimine ilişkin sertifika (Başvuruda bu belgeye sahip olduğunu beyan edenler için), (Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan en az 380 Saatlik Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı Sertifikası veya 19.01.2017 tarihinden önce kayıt olmuş olmak şartıyla 296 Saatlik Okul Öncesi Sertifikası),

7. Pedagojik/öğretmenlik formasyon belgesi (Başvuruda bu belgeye sahip olduğunu beyan edenler için),

8. Başvuru için gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

9. Belgeler, görev almaya hak kazanan adaylar tarafından görevlendirme sürecinde ilgili Müftülüğe teslim edilecektir.

 SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ ve KONULARI

1. Başvuruları kabul edilen adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

2. Sınav Eski Müftülük Sitesi’nde yapılacaktır.

3. Sınav 16.04.2019 Salı günü saat 08.30’da başlayacak olup, bitmemesi halinde müteakip günlerde mülakata devam edilecektir.

4. Adayların sınava girecekleri tarih Müftülüğümüz web sitesinde ilan edilecektir.

5. Sınav Konuları; a. Kur’an-ı Kerim, b. Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), c. Hitabet, d. Alan Bilgisi (4-6 Yaş Sınıflarına Başvuran Adaylar için)

6. Sözlü sınava katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığın resmi internet sitesi TIKLAYINIZ>>linkinde yayımlanan “Kur’an Kursu Öğreticisi Temel ve Özel Yeterlikleri” esas alınacaktır.

7. Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

V- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

1. Adaylar sınav konularından 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

2. Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir. 3. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla Öğrenim Durumu yüksek olana, KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2019, 13:41
banner179
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER