Bir büyük il daha geçici kur 'an kursu öğreticisi alım ilanına çıktı

Bir büyük il daha geçici kur 'an kursu öğreticisi alım ilanına çıktı

İlçe Müftülüklerimize bağlı 2018 Yaz Kur'an Kurslarında, ek ders ücreti karşılığında, Geçici Kur'an Kursu Oğreticisi olarak görevlendirilmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonlan Yönergesi; Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin ilgili maddeleri çerçevesinde İl Müftülüğünce sınav yapılacaktır.

A - SINAVA KATILMAK ISTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde aranan genel ve özel şartları taşıyor olmak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5. maddesinin (b) bendinde belirtilen "Ortak Nitelik" şartını taşımak,

3. İmam hatip lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak,

4. Kur'an Kursu öğreticiliği yapmaya engeli bulunmamak,

5. 2016 yılı KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri olmak, ancak Aladağ, Feke, Pozantı, Tufanbeyli, Saimbeyli ve Yumurtalık Ilçelerinde görev yapmak için, müracaatçıların 2016 KPSS (DHBT)'ye girmiş olmaları yeterli sayılacaktır.

6. 04-06 yaş grubu öğrencilere yönelik din eğitimi verecek öğreticiler için; 04-06 yaş çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili diplomaya ya da bu alanla ilgili en az 296 saatlik sertifıkaya sahip olmak, (19.01.2017 tarihinden sonra herhangi bir kurum ve kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili alınan sertifıkalar kabul edilmeyecektir.)

7. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı bulunmamak, (irtibatlı/iltisaklı olduğu tespit edilenler veya yapılan güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunda haklarında olumlu netice alınamayanlar, sınavı kazansalar bile başarısız sayılacak, görevlendirmeleri yapılmayacak, şayet görevlendirilmiş iseler görevlerine son verilecek olup, herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.)

B - BAŞVURU, SİNAV ve GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ:

a-Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1. Geçici Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmaya mani sağlık açısından bir özrü ve askerlikle ilişiği bulunmadığı, adli sicil kaydı ve arşiv kaydının olmadığını içerir başvuru dilekçesi, (ilçe Müftülüklerinden temin edilecektir. Ek-2)

2. T.C. nüfus cüzdanı fotokopisi,

3. En son öğrenim durumunu gösterir mezuniyet belgesi veya diploma,

4. 2016 yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi, 5. Varsa Hafızlık belgesi, 6. Varsa 19.01.2017 tarihinden önce alınmış 04-06 yaş çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili diploma ya da bu alanla ilgili en az 296 saatlik sertifika, 7. 1 Adet Vesikalık Fotoğraf,

b-Başvuru işlemleri:

1. Başvuru yapmak isteyenler 16-22 Mayıs 2018 tarihleri arasında istenen belgelerle birlikte görev almak istedikleri yalnızca bir İlçe Müftülüğüne müracaat edeceklerdir.

2. Birden fazla İlçe Müftülüğüne müracaat edenlerin müracaatları sınavı kazansalar dahi geçersiz sayılacaktır.

3. Belgeleri eksik olanların kayıt ve müracaatları kabul edilmeyecektir.

HABERLERDEN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLAYIN

4. Başvuru için gerekli belgeler, müracaat esnasında ibraz edilecek olup, başvuru dilekçesi dışındaki diğer belgeler adaylara geri iade edilecektir. Aday, başarılı olması ve görev alması halinde göreve başladığı İlçe Müftülüğüne gerekli belgeleri teslim edecektir.

5. 2017-2018 eğitim-öğretin yılında ilimiz İlçe Müftiilüklerine bağlı Kur'an  Kurslarında geçici olarak görevlendirilınis olan öğreticiler, yeni bir sınava ihtiyaç  duvulmaksızın 2018 yılı Yaz Kur'an Kurslarında görevleııdirilebileceklerdir.  Ancak, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde görev yaptığı ilçe dışında görev almak isteyenlerin bu sınava girmeleri gerekmektedir.

6. Adana ili dısıııda diğer il ve ilçelerde geçici öğretici olarak görevlendirilenlerin bu  sınava basvurmaları gerekmektedir. 

c-Sınav ve Görevlendirme işlemleri:

1. Adaylar, sınava giriş tarihlerini 23/05/2018 tarihinde adana.diyanet.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir.

c-Sınav ve Görevlendirme işlemleri:

1. Adaylar, sınava giriş tarihlerini 23/05/2018 tarihinde adana.diyanet.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir.

2. Adaylar, sınava gelirken T.C. kimlik no'lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) yanlarında bulunduracaktır. Kimlik belgesini yanında getirmeyenler kesinlikle sınava alınmayacaktır.

3. Mülakatta başarılı sayılmak için en az 70 puan alınması gerekmektedir.

4. Sınav sonuçları başarı sırasına göre en geç 26.05.2018 tarihine kadar adana.diyanet.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, sınav ve sonuçları ile ilgili müftülüğümüzCe internet sitesinde yapılan tüm duyumlar tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5. Sınav işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir.

6. Her aday müracaat etmiş olduğu ilçeye göre sınava katılacak olup, başarı sıralaması müracaat etmiş olduğu ilçeye göre belirlenecek ve ilçe Müftülükleri adayın puan sıralamasını esas almak suretiyle görevlendirme yapacaklardır.

7. Belirtilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş olacaklardır.

8. Görevlendirmeler mülakatta en yüksek puan alandan başlamak suretiyle yapılacak olup, puanların eşit olması halinde sırayla KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, hafız olana, eğitim düzeyi yüksek olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

9. 04-06 yaş grubuna müracaat edenlerden başarılı olanlar, sadece 04-06 yaş grubu kurslarda görev alabileceklerdir.

10. Sınav sonucu başarılı olanlar, mülakattaki başarı sırasına göre müracaat ettiği ilçede görev alacaktır. Ancak, Ek-1 de yer alan ilçelerde boş kontenjan bulunması ve müracaat ettiği ilçede de ihtiyaç bulunmaması halinde diğer. ilçelerde görev alabilecektir.

d- Sınav Konuları

1. Kur'an-ı Kerim,

2. Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâ'k konuları),

3. Hitabet,

C-DİĞER HUSUSLAR:

1. Bu duyurudaki şartlar ve bu sınava bağlı yerleştirmeler sadece 2018 yılı yaz kursları için geçerlidir. (Bundan sonraki sınav ve görevlendirmeler için müktesep teşkil etmeyecektir)

2. Başvurular, aşağıdaki standart başvuru dilekçesi (Ek-2) kullanılarak yapılacaktır.

3. Sınav ile ilgili süreçte ve sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gelen talimatlar bağlayıcı olacağından söz konusu Başkanlık talimatları doğrultusunda işlem yapılacaktır.

4. Sınavla ilgili diğer hususlar, ilgili mevzuat çerçevesinde geçici Kur'an Kursu Oğreticiliği sınavını gerçekleştiren Il Müftülüğü Sınav Kurulunca değerlendirilecektir.

D— SINAV TARİHİ VE SINAV YERİ:

NOT: İhtiyaç duyulması halinde idare tarafından sınav tarihi ve sınav yeri değişikliği yapılabilir.

İlanen duyurulur.

Ek:

1- Geçici Kur'an Kursu Öğretici İhtiyaç Listesi (1 sayfa)

2- Dilekçe Örneği (1 sayfa)

HABERLERDEN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLAYIN

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2018, 15:44
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER