2019 KUR'AN KURSLARI YARIŞMALARI

2018-2019 Yılı Afyonkarahisar İl Müftülüğü Kuran Kursu Yarışma İlanı.. Yarışmada aranan şartlar ve sınavda sorulacak sorular, sınav takvimi .. İşte Detaylar

2019 KUR'AN KURSLARI YARIŞMALARI

KUR’AN KURSU ÖĞRENCİLERİ ARASINDA YAPILACAK

 ARANILAN ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 2) 2018-2019 eğitim-öğretim yılında erkek ve kız Kur’an kurslarında (EHYS) kaydı bulunmak,

3) Dini yüksek öğrenim kurumlarının lisans veya ön lisans bölümünde kaydı bulunmamak, kayıt dondurmamak ve mezun olmamak,

4) Hafızlık eğitim programlarında kayıtlı olmamak,

5) BaĢkanlığımızca Kur’an kursu öğrencileri arasında önceki yıllarda yapılmış temel dini bilgiler yarışmalarına katılmamış olmak,

2) YARIŞMA SORULARI

a- Temel dini bilgiler hakkında “Dinim İslam” kitabı,

b- “Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı” kitabı, (Prof. Dr. Ġbrahim SARIÇAM)

c- Tecvid Kuralları,

d- Namaz Duaları; Sübhaneke, Tahiyyat, Salli-Barik, Rabbena Atina- Rabbenağfirli ve Kunut Duaları’ nın muhteva ve meali,

e- Namaz sûreleri; Duha-Nas (Nas Sûresi dahil) arasında bulunan sûreler ile Yasin, Fetih, Mülk ve Nebe sûrelerinin muhteva ve mealinden seçilecektir.

4) Surelerin muhteva ve meali için Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Kur’an-ı Kerim mealleri esas alınarak hazırlık yapılacaktır.

5) Erkek ve kız Kur’an kurslarında okuyan öğrenciler yarışmaya katılmak için Ek2/1’deki formu doldurarak kurs yöneticisine veya Kur’an Kursu öğreticisine teslim edeceklerdir.

6) Kur’an kurslarımız, yarışmaya katılacak erkek ve kız öğrenci sayısının 2 ve üzeri olması durumunda, kadrolu ve/veya sözleşmeli Kur’an kursu yöneticisi ve öğreticilerinden oluşturulan bir komisyon tarafından 2 Nisan 2019 tarihine kadar sözlü veya yazılı/test usulünden herhangi biri veya ikisi de uygulanarak Kur’an kursu birincisi seçilecektir. Ancak tek sınıflı Kur’an kurslarımızda komisyon oluşturulamayacağı için kurs öğreticisi, kurs birincisini belirleyecektir.

7) Kur’an kursu yöneticileri, kurs birincisinin bilgilerini, Ek-2/2 forma göre doldurup ilçe müftülüğüne teslim edeceklerdir.

8) İlçe müftülüklerince, ilçe müftüsü ve/veya vaiz ile imam hatip/müezzin-kayyım’dan müteşekkil üç kişilik komisyon/komisyonlar oluĢturularak 18 Nisan 2019 tarihine kadar erkek ve kız Kur’an kursları birincileri arasından sözlü veya yazılı/test usulünden herhangi biri veya ikisi de uygulanarak ilçe birincilerinin seçimi yapılacaktır.

9) İlçe müftülükleri, ilçe birincisi olan kız ve erkek öğrencinin bilgilerini, Ek-2/3 forma göre doldurup il müftülüğüne teslim edecektir. 2 10) İl müftülüklerince, il müftüsü ve/veya il müftü yardımcısı eğitim merkezi müdürü ve/veya eğitim görevlisi ve vaiz’den müteşekkil üç kiĢilik komisyon/komisyonlar oluşturularak 2 Mayıs 2019 tarihine kadar erkek ve kız ilçe birincileri arasından sözlü veya yazılı/test usulünden herhangi biri veya ikisi de uygulanarak il birincilerinin seçimi yapılacaktır.

Ek belgelerimizden gerekli ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ KUR’AN KURSLARI YARIŞMA TAKVİMİ

Temel Dini Bilgiler Yarışması Esasları

Kur an- Kerim i Yüzüne Güzel Okuma Yarışması Esasları

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2019, 16:13
YORUM EKLE
YORUMLAR
harun ibrahim
harun ibrahim - 4 hafta Önce

suriyeliler neden katılamıyor

SIRADAKİ HABER