Reklam

Kadroya Geçişlerde Bir Emsal Karar da İzmir'den

Diyanet-Sen’in öncülük ettiği süresiz sözleşmeli personelin kadroya geçişlerinde bir emsal karar da İzmir’den geldi.

Kadroya Geçişlerde Bir Emsal Karar da İzmir'den
13 Nisan 2021 - 17:32
Buna göre Diyanet-Sen Hukuk Müşavirliğinin yürütmüş olduğu çalışmalar meyvesini veriyor. Hatay, Rize, İstanbul, Konya, Edirne, Isparta, Adana, Eskişehir, Kayseri gibi birçok ilden alınan olumlu kararlara bir yenisi de İzmir’den eklendi.

Buna göre Kayseri 1. İdare Mahkemesi vermiş olduğu kararda “633 sayılı Kanuna eklenen 10/A maddesi ile getirilen uygulama, sözleşmeli personel istihdamı yönünden yeni bir statü olmayıp, yalnızca 4/B'li personelin kadroya geçişlerine imkan tanıyan bir düzenlemedir.

Ayrıca, maddede "...çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde din hizmetleri sınıfına ait kadrolarına atanır." denilmek suretiyle idareye bağlayıcı bir görev verilmiş olup, daha önce atanan sözleşmeli personelin bu haktan yararlanamayacağına dair bir yasaklama da öngörülmemiştir.

Bu durumda, yapılan açıklamalar ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 1. maddenin 7. fıkrası doğrultusunda, başvuru tarihi itibariyle sözleşmeli statüde üç yılını doldurduğu açık olan davacının, mevzuatta aranan diğer şartları da sağlaması durumunda kadroya geçirilmesi gerekirken, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden önce sözleşmeli personel olarak atandığı ve 633 sayılı Kanunun 10/A maddesi kapsamında atanmadığından bahisle başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka ve hakkaniyete uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” hükmüne yer vererek mücadelesindeki haklılığını göstermişti.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum