PAYLAŞTIKÇA ARTAN DEĞER...!

Haftanın hutbesi paylaştıça artan değer ...!

dinigercekhaber.com
PAYLAŞTIKÇA ARTAN DEĞER...!

HAFTANIN HUTBESİ İNDİR...!

PAYLAŞILDIKÇA ARTAN DEĞER


Cumanız Mübarek Olsun Aziz Müminler!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz
şöyle buyuruyor: “İyilikle kötülük bir olmaz.
Kötülüğü en güzel bir şekilde iyilikle ortadan
kaldır. O zaman göreceksin ki seninle arasında
husumet bulunan kimse sanki sıcak bir dost
oluvermiştir.”

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamberimiz
(s.a.s) şöyle buyuruyor: “İyilik güzel ahlâktır.
Kötülük ise vicdanını rahatsız eden ve
insanların bilmesini istemediğin şeydir.”

Aziz Kardeşlerim!
İyilik, yaratılışın temel gayesidir. İnsanı
yaratan, nimetlerle buluşturan, koruyan, bağışlayan
ve rahmetiyle kuşatan Rabbimiz, hangimizin daha
iyi işler yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı
yaratmıştır.3


Yaşadığımız hayat bir iyilik yolculuğudur.
İnsan, bu dünyaya inanmak ve iyi işler yapmak için
gelen bir yolcudur. İnsan bu dünyada iyi, hayırlı ve
faydalı işler yapmak, doğru ve güzel davranışlar
ortaya koymak için vardır. Kötü, yanlış, çirkin ve
zararlı işlerden kaçınmak ve bunlara engel olmak
insanın en temel görevidir.

HAFTANIN HUTBESİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLA...!
 

Muhterem Müminler!
İmanın ve bütün ibadetlerin bize kazandırmak
istediği hasletin adıdır iyilik. İyilik, insanı insan
kılan değerlerin tamamıdır. İyi bir kul, iyi bir evlat,
iyi birer anne-baba, iyi bir komşu, iyi bir dost,
kısaca iyi bir insan olmak dinimizin bizlerde
görmek istediği en mühim özelliktir.
İyilik bir iman ve İslam davetidir. Kimi zaman
güzel ahlak, erdem ve fazilettir. Kimi zaman da
hayır-hasenat, sadaka ve zekâttır. İyilik, bazen de
bir tebessüm ve kucaklama, tatlı bir söz ve güler
yüzdür. İyilik, iyi olma, iyilerle beraber iyiliği
yayma çabasıdır. İman ve ibadetin en yüksek
makamıdır.


Muhterem Müslümanlar!


İyilik yalnıza arkadaş, yorguna dayanak,
garibe sığınak olmaktır. Mülteciyi bağrına basmak,
yetime kol kanat germek, yaşlının elinden

banner178
tutmaktır. İyilik karşılık beklemeden vermek;
gücünü, tecrübesini, malını, sevgisini ve
merhametini, dünyevî bir karşılık düşünmeden
paylaşmaktır.


İyilik insaftır, fedakârlıktır, adalettir, şefkattir.
Mazlumun yanında, zalimin karşısında olmaktır.
İyilik duadır, niyazdır, selamdır. Sıkıntılı bir anda
âminlere açılan bir çift eldir iyilik. İyilik bir
defasında ağaç dikmek, öbür defasında aç kalan bir
hayvanı doyurmaktır. Komşuya götürülen bir kap
yemek, yol sorana yolunu tarif etmektir.


Aziz Müminler!
İslam medeniyeti hayır ve iyilik hareketlerini
asırlardır yaşatmaktadır. Bu amaçla birçok vakıf
kurmuştur. Milletimiz, kurduğu vakıflar aracılığıyla
mazlumlara sığınak, muhacirlere ensar olmuştur.

Değerli Müminler!
Ne hazindir ki günümüzde iyilik; kötülük
kadar insanlığın gündeminde yeterince yer
bulamıyor. Kötülük gün geçtikçe dünyamızı
kuşatıyor. İnsanoğlu her geçen gün vicdan, adalet,
şefkat ve merhamet gibi yüce değerlerini yitiriyor.
Böylesi bir dünyada iyiliği hâkim kılmak ve
kötülüğe engel olmak hepimizin ideali olmalıdır.
Zira elimizle, dilimizle ve kalbimizle kötülüğe dur
diyebilmek imanımızın gereğidir. Unutmayalım ki
“İyilikler kötülükleri yok
eder.”
İhmal ettiğimiz her bir iyiliğin yerini ise
kötülük işgal eder.


Aziz Müminler!
Geliniz bu mübarek vakitte Rabbimize şöyle
niyaz edelim: Ey Rabbimiz! Bizleri, kalplerimiz
arasında iyilik ve merhamet köprüsü kurabilen
bahtiyar kullarından eyle!
Rabbimiz! Bizlere dünyada ve ahirette
iyilikler ihsan eyle ve bizi cehennem azabından
koru!5 Rabbimiz! Hesap gününde bizi,
annemizi, babamızı ve bütün müminleri
bağışla!6

1 Fussilet, 41/34.
2 Müslim, Birr, 14.
3 Mülk, 67/2.
4 Hûd, 11/114.
5 Bakara, 2/201.
6
İbrahim, 14/41.


Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

banner179
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER