SİZ HANGİ CEMAATTENSİNİZ

Hemen bütün hocalarımız yazımızın başlığındaki bu gereksiz...

SİZ HANGİ CEMAATTENSİNİZ

SİZ HANGİ CEMAATTENSİNİZ 

MUHTEREM HOCAM ?

Hemen bütün hocalarımız yazımızın başlığındaki bu gereksiz soru ile muhatap olmuşlardır.Ben kendi adıma peşinen söyleyeyim ki ben câmi cemaatindenim.Şu ana kadar bir cemaatin mensubu olmak nasip olmadı.Bundan sonrası içinde şayet olacaksa yüce mevlâmızdan duâmız her ne kadar biz lâyık olmasak ta lütfen ve keremen bendenizi en iyilerle karşılaştırması ve buluşturmasıdır.

İslam tarihi boyunca sosyolojik bir vakıa olan ve aslında ideal anlamda ve olmaları gereken şekliyle her zaman tavsiye olunan cemâat olgusuna da kesinlikle karşı değilim.Aynı şekilde özellikle her biri Anadolumuzun adeta irfan mektepleri olan sünnî târîkatlarımızın köklü geleneğine de mutlak manada karşı değilim.Cemâat ve tarîkat dışı diğer yapılanmalara da aşağıda sayacağım esaslara ters düşmedikleri müddetçe yine karşı değilim.

Peki ben neye karşıyım ve eğer bana soracak olursanız sizlere de neye karşı olmanızı ve nelerden ve kimlerden uzak durmanızı tavsiye ederim?

1- Her hangi bir cemaate mensup olmak o cemaatin genel prensiplerine ittibâ etmeyi gerektirir ancak kendi cemaati dışındaki tüm cemaatleri dışlamayı ve eksik görmeyi gerektirmez.Eğer bir cemaatte ya da mensuplarının ekseriyetinde böyle bir tekebbür hali varsa o tür cemaatlerden Allah rızası için uzak durunuz.

2- A cemaati,  B cemaati ya da C cmaati farketmez eğer bir cemaat camilerimizden ve cami cemaatinden uzak duruyorsa ya da müntesiplerini devletimize ve diyanetimize karşı cephe almaya yönlendiriyorsa  başkaca hiç bir sebep aramaksızın o türlü cemaatlerden de uzak durunuz.

3- Her hangi bir cemaat dünyayı boynuzlarında taşıyan öküzün kendi şeyhleri ya da liderleri olduğunu söylüyorsa o tür cemaatlerden de aman ha uzak durunuz.

4- Her hangi bir cemaat kerameti kendinden menkul bir şekilde kendi önderlerinin kutbul arifîn, kutbul aktab, gavsul vâsılîn....vb olduğunu iddia ediyorsa ve bir anlamda kargadan başka kuş tanımıyorsa bence o tür cemaatlerden de uzak durunuz.

5- Her hangi bir cemaat, kendi önderlerinin beklenen mehdi ya da mesih olduğunu iddia ediyorsa o tür cemaatlerden muhakkak uzak durunuz.

6- Herhangi bir cemaat müntesiplerine sadece kendi yayınlarını okumayı, kendi dergi ve gazetelerine abone olmayı, kendi radyo ve televizyonlarını seyretmeyi dayatıyor ve bunun dışındaki her türlü bilgiye ve görgüye onları kapatıyorsa lütfen bu tür cemaatlerden de uzak durunuz.

7- Bütün dozlarıyla ve tonlarıyla tekfirciliğin ve şiddetin her hangi bir versiyonunu  onaylayan ve uygulayan her türlü oluşumdan kesinlikle uzak durunuz.

8- Ehl-i sünnet çizgisi üzere olma gayretinde olanlar dahil,  tasavvuf ve tarîkat faaliyetlerinin cemi cümlesine toptan ve kökünden karşı olan her türlü yapıdan da uzak durunuz.

9- Kadın ve erkek bir arada cem olmakta beis görmeyen, asgarî tesettür prensipleri ve genel kabul gören şeâir-i islâmiyye konusunda tâvizkâr davranan namazın kazâsı var amma sohbetin kazâsı yok gibi yaldızlı cümlelerle caminin dibinde oldukları halde cemaate gitmeyen hatta bazen topluca namazı terk ya da belki tehir eden her türlü yapılanmalardan da uzak durunuz.

banner178
10- Dîni tekellerine veya devleti ellerine geçirmek isteyen her türlü yapıdan, bazı mevki ve makamlara gelebilmek için başkalarını karalamakta hatta bazen kirli kumpaslar kurmakta beis görmeyen kendi cemaatinden olan yetersiz ve vasıfsız elemanları başka cemaat ya da gruptan olan vasıflı ve yeterli elemanlara tercih edenlerden de siz siz olun ve uzak durunuz. Zira ki devlet de din de hepimizin ortak değeridir ve devlet kadroları mensûbiyetine bakılmaksızın liyakatli insanlara teslim edilmelidir.

11- İslâmî faaliyetleri zenginleşme ve rant kapısı olarak gören, özellikle de para ve kadın konusunda zafiyet içerisinde oldukları zahir olan, servetine servet katan, şöhretine şöhret katan, şehvetine şehvet katan dünyâperest her türlü yapıdan uzak durunuz.

12- İmam hatip liselerimizi, ilahiyat fakültelerimizi, islâmî ilimler fakültelerimizi ve diyanetimiz bünyesindeki kur'an kurslarımızı, ihtisas ve eğitim merkezlerimizi yetersiz görüp itibarsızlaştırarak kendi gizemli öğretilerini tek doğru ve en doğru olarak gören ve gösteren her türlü yapıdan uzak durunuz.

13- Bize sadece Kur'ân yeter diyerek sünnet-i seniyyeyi ve icmâ-i ümmeti ve mezhep olgusunu toptan reddeden nevzuhûr kurâniyyûn ekolünden de aman ha uzak durunuz.

14- Her türlü hurâfeyi ve isrâiliyyâtı mebzül miktarda kullanmakta hiç bir sakınca görmeyen, kenarda köşede kalmış ve fürûattan bile sayılamayacak bazı meseleleri temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp cemaatinin önüne getiren ve safranlı kefen ve nâlin-i şerif ticaretinden tutun da, sümük-ü şerif, idrar, dışkı edebiyâtını önceleyen,  saç-ı şerifin yıkanmasında kullanılan mâ-i müstamelin şifâ niyyetine pazarlanması ve benzeri bir yığın tasvip edemeyeceğimiz uygulamayla kendi muhteşem farklarını ortaya koyan sözüm ona ehl-i sünnetin yılmaz müdâfii iddiasındaki kesimlerden de bence uzak durunuz.

15- Neo-Selefî ve vehgabi ya da şiî bir takım söylemlerle Anadolu irfanını yerle bir etmek için gece gündüz koşturan, bunu yaparken de sanki her mesekeyi halletmişlercesine  Itrî'nin tekbirine ve salât-i ümmiyyesine, Yunus Emre'nin ilahilerine, Mevlânâ'nın semâına, nâyine, rebâbına ve daha nice kültür kodlarımıza ve kültür mîrâsımıza düşman olan, Osmanlıyı ve Sultan Abdulhamit cennetmekân başta olmak üzere padişah efendilerimizi kendilerince yeri geldikçe yerden yere vurmaktan geri durmayan, onların saraylarda sefâhet hayatı yaşadıklarını iddia eden ve bir adım sonrası DEAŞ ya da El-Kâideye veyâhutta Tâlibân'a, boko harama'a  çıkanmcak olan yapılardan ve şahıslardan mutlaka uzak durunuz.

16- Kediciklerin kalplerini titreten ve islamı dejenere etmeye adeta yenin etmiş bulunan yahudi dostu kart zamparalardan, İskender Evrenesoğlu gibi kendisine vahiy geldiğini iddia eden tv ve radyo sahibi sapkın şarlatanlardan, Mustafa Ceceli'nin de mürşidi olan ve Amerikadan üfürmeye devam eden Ahmet Hulusi ve benzeri sapkın, şâibeli ve netâmeli tiplerden de siz siz olun aman ha uzak durunuz.

17- Kahvehânelerde , meyhânelerde, caddelerde ve sokaklarda irşad edilmeyi bekleyen milyonlarca komünist, ateist deist ve bilmem neist varken bir başka cemaatten ve bir başka gruptan taraftar devşirme yarışına düşenlerden da bence uzak durunuz.

18-Yıllardır Irakta, Suriyede, Libyada, Miyammarda, Mısırda, Filistinde ve Doğu Türkistanda milyonlarca mazlum ve müslüman uçaklarla, tanklarla ve toplarla hunharca katledilirken her hangi bir tasarrufta bulunmadıkları halde yok felanca uzay mekiğini biz patlattık yok felanca uçağı biz düşürdük yok  arşı alada haşa Allah ile buz görüştük Hz.Ebubekir felan daha ileri gelemedi, felabca depremi biz durdurduk gibi abuk sabuk söylenlerle câhil müntesiplerini efsunlayan ve afyonlayan karanlık yapılardan da uzak durun.

19- 28 Şubat sürecinde örneklerini gördüğümüz Ali Kaljancı, Müslüm Gündüz gibilerden ya da kadın erkek demedem müritlerini bâdeleyen (!) cinsel sapıklardan ve proje yapılardan uzak durunuz.

20- Kur'an Kursu talebelerine yardım topluyoruz yalanıyla genç kızlara ve kadınlara gece yarılarına kafar dergi ve çorap sattırıp servetine servet katan, elifi mertek bilmediği halde gevelediği bir kaç türķçe tekerleme ile kanserden romatizmaya migrenden psikolojik rahatsızlıklara bel fıtığından bilmem neye kadar her derde devâ dağıtan, matruş ve meymenetsiz suratını kadınlara kızlara elletip yok şurasında Allah yazıyor bak burasında muhammet yazıyor bak ortasında halife yazıyor safsatalarıyla güya mehdîlik iddiasında bulunan, papağanlarıyla ekranlarda arz-ı endâm eden haramzâdelerden ve haremzâdelerden de aman ha uzak durunuz.

İyi de hocam bütün bu anlattıklarınızdan sonra bizler nereye ve kime gideceğiz?

Bu saydığım olumsuzluklardan uzak duran cemaatler ve yapılar varsa onların hangisine giderseniz gidin.En başta da camilerimiz ve müftülüklerimiz ve bünyelerindeki âile irşad bürolarımız, din işleri yüksek kurulumuz, din eğitimi genel müdürlüğümüz, din eğitimi veren her türlü örgün eğitim kurumlarımız ve bu meyanda neşredilen binlerce kitap onlarca dergi radyo ve televizyon sizleri bekliyor.Bunlara itimat edebilirsiniz.Hem kime ve nereye giderseniz gidiniz amma aklınızı ve beyninizi hiç kimseye ipotek ettirmeyiniz.

Bunların da bir takım eksiklikleri ya da fazlalıkları varsa lütfen geliniz ve omuz veriniz ki elbirliğiyle daha iyisini hep beraber oluşturalım ve mevcut yapıları güncelleyelim ve geliştirebilelim.

Sürç-i lîsan etti isem affola.

HASAN LÜTFİ RAMAZANOĞLU

banner179
YORUM EKLE
YORUMLAR
Bilinmez
Bilinmez - 1 yıl Önce

Herkezin aklı yerinde herkes işine baksın

Hakikat
Hakikat - 1 yıl Önce

Kurandan başka kitao tanımam diyip 100 lerce kitap yazıp satarak kuranı anlatmaya çalışanlara dönmüş sizin işiniz. Gerçekçi olun yalamayı bırakın artık.

Osman Altunbaş
Osman Altunbaş - 1 yıl Önce

Allah râzı olsun. %99 una katılmamak mümkün değil.Diyanet böyle bir boşluğu dolduramadığı için böyle yapılar var.Diyanetin içindeki böyle yapıların şubeleri varken diyanetin bu işin üstesinden gelmesi zor.
Teşhisin doğru olduğunu fakat tedavi yönünde kaygılarım olduğunu selam ve saygılarımla bildirmek isterim.
Allaha emanet olunuz.

Vatandaş
Vatandaş - 1 yıl Önce

Ettiniz ettiniz
Affetmiyoruz
Affetmicez
Ahirette yakanıza yapışılacak !

Tasavvufçu
Tasavvufçu - 1 yıl Önce

Ben anladım kimden uzak duracağımı SENDEN güya tasavvufa karşı değil imayla herkesi sildi

Hızır  CAKIR
Hızır CAKIR - 1 yıl Önce

YAZINIZIN ANA FİKRİNE GÖRÜŞLERİN BİR ÇOĞUNA KATILIYORUM. ANCAK:
SONUNU İYİ BAGLAYAMADINIZ..
DİYANET ve İLAHİYATLARA ÇOK FAZLA
GÜVENMENIZ BENCE YANLIŞ OLDU

SIRADAKİ HABER