Mustafa Kalaycı'dan Vekil imamlar ve taşeron işçiler için basın açıklaması

Hükûmet kadro alamayan taşeron işçilerin feryadını duymalı...

Mustafa Kalaycı'dan Vekil imamlar ve taşeron işçiler için basın açıklaması

BASIN AÇIKLAMASI (14 Mayıs 2018)

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Sayın Mustafa KALAYCI’nın, TBMM Genel Kurulu’nda “Vergi Kanunları” Tasarısının görüşmeleri esnasında yaptığı konuşmada “emekliler, Bağ-Kur, taşeron, maliye çalışanları, kamuda geçici çalışanlar ve mübaşirlerin sorunlarını gündeme getirdiği konuşmanın Basın Açıklamasını bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.

MHP olarak; emeklilerimize bayram ikramiyesini ve 65 yaş aylığının iyileştirilmesini olumlu buluyoruz

65 yaşını doldurmuş muhtaç durumdaki kişilere ödenen aylığın artırılması ve emeklilerimize yılda 2 defa emekli destek ödeneği adı altında ödeme yapılmasını Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu düzenlemeleri olumlu buluyor ve destekliyoruz. Bu konularda Milliyetçi Hareket Partisi olarak verdiğimiz Kanun teklifleri Meclis gündeminde beklemektedir.

BAĞ-KUR'lulara yapılan eşitsizlik ve haksızlık giderilmeli bu kapsamda;

 BAĞ-KUR emeklilerinin mağduriyeti hiç dikkate alınmamıştır. BAĞ-KUR'ludan emekli olması için dokuz bin gün hizmet süresi aranmakta ancak aynı kurum çatısı altındaki diğer sigortalılar yedi bin iki yüz günle emekli olabilmektedir.

 Altmış gün prim borcu bulunan esnaf sağlık hizmetinden yararlanamamakta ama aynı durumdaki diğer sigortalılar faydalanabilmektedir.

 Emeklilik hizmet süreleri ve emekli aylıkları konusunda BAĞ-KUR'lulara yapılan eşitsizlik ve haksızlık giderilmelidir.

Geçmişte esnaf olarak çalışmış ya da çiftçilik yapmış birçok kişinin bu çalışmalarına dair vergi mükellefiyeti, oda kaydı gibi resmî belgeleri olmasına rağmen sigortalılık kayıt ve tescili olmadığı gerekçesiyle bu çalışma sürelerini hizmetlerine saydıramamış olup bu nedenle emekli olamamaktadır. BAĞ-KUR'a kayıt yaptırmamış olanların vergi mükellefleri açısından vergi kayıt tarihi, diğerleri açısından ise sicile kayıt tarihleri esas alınarak geçmiş hizmetlerine borçlanma imkânı verilmelidir.

 BAĞ-KUR sigortalılarının muhtelif kanunlarla durdurulan sigortalılık süreleri nedeniyle ödemedikleri prim borçlarını uygun şartlarda ödeme imkânı sağlamaktadır ancak BAĞ-KUR prim borcu bulunup bu borçları dondurulanlar, hizmet sürelerinden emekliliklerine yetecek kadar kısmını borçlanıp emekli olabilmeyi beklemektedir, esnaf ve çiftçimize bu imkân verilmelidir.

Bu soruna çözüm getirilmesi sosyal güvenliğin ve Anayasa'nın ruhuna da uygun

Çıraklık ve staj süreleri sigortalılık başlangıç tarihinde esas alınmalıdır.

Çıraklık ve staj süreleri emeklilik hizmetine sayılmalıdır. Uygulamada bir çalışma ya da sigortalılık olmaksızın geçen süreler dahi borçlanılabilmekte iken fiilî bir çalışmaya dayanan çıraklık ve staj sürelerinin, sadece kısa vadeli sigorta kollarıyla sınırlı tutulması haksızlığa, eşitsizliğe ve dolayısıyla mağduriyete neden olmaktadır. Yaşanan mağduriyetin giderilmesinin yanında, mesleki eğitimin özendirilmesi amacıyla çıraklık ve staj süreleri hizmetten sayılmalı, geçmiş hizmetlere borçlanma hakkı verilmeli ve çıraklık ve staj süreleri sigortalılık başlangıç tarihinde esas alınmalıdır.

4/C'lilerin mağduriyeti mutlaka giderilmeli

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu'nda değişiklik yapılarak 4/C statüsünde geçici personel uygulaması kaldırılmaktadır.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle taşeron işçi, geçici işçi ve 4/C'li çalışanlara yönelik düzenlemeler yapılmıştır ancak 4/C'liler kâğıt üzerinde 4/B'li yapılmış olup, mağduriyetleri aynen devam etmektedir, 4/C'lilerin bu mağduriyeti mutlaka giderilmelidir.

Hükûmet kadro alamayan taşeron işçilerin feryadını duymalı

Kamudaki taşeron işçilere kadro verilmesini öngören düzenleme taşeron işçilerin tamamını kapsamamıştır. KİT'lerde çalışanlar tüm şartları taşıdığı hâlde, ihalelerin yaklaşık maliyeti içinde personel giderleri yüzde 70'in altında olduğu gerekçesiyle birçok bakanlık ve kurumda çalışan taşeron işçiler, araç kiralama yoluyla çalıştırılan taşeron işçiler kadro alamamıştır. Taşeron işçiler, kurum ve ihale ayrımı yapılmadan kadroya geçirilmelidir. Hükûmetin kadro alamayan taşeron işçilerin feryadını duyacağını ve bu çalışanları kadro kapsamına alacağını umuyor ve bekliyoruz.

Kamuda, geçici, vekil statüsünde çalışanların tamamı kapsama alınmalı

Sayıları 3.000 civarında olan vekil imam ve müezzinler ile çok düşük ücretle çalıştırılan fahri Kur'an kursa öğreticileri de umutla beklemektedir. Bugün Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir Bozdağ'la görüştüm. Bir çalışmalarının olduğunu, yakında açıklayacaklarını ifade ettiler. Köklü bir düzenleme yapılmalı, kamuda taşeron, sözleşmeli, 4/C'li, geçici, fahri, ücretli ve vekil statüsünde çalışanların tamamı kapsama alınmalıdır.

Maliye çalışanlarının umutla beklediği, kurum içi uzmanlık sınavı açmalı

Maliye ve gelir idaresi çalışanlarının yıllardır umutla beklediği kurum içi uzmanlık sınavı açılması için gerekli düzenleme artık yapılmalıdır. Yetişmiş kadrolar olmasının yanında sağlayacağı moral, motivasyon da dikkate alınarak gelir uzmanlarının devlet gelir uzmanı kadrolarına geçebilmesine kolaylık getirilmelidir.

Mübaşirlerin görev tanımları yeniden yapılmalı

Adliye teşkilatlarının iş yoğunluğu ve yaptıkları hizmetler göz önüne alınarak mübaşirlerin görev tanımları yeniden yapılmalıdır. Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanlar genel idari hizmetler sınıfına alınmalıdır.

Sağlık çalışanlarının ek ödemeleri emekliliğe yansıtılmalı

Sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilmesine yönelik sözler artık hayata geçirilmeli ve ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması sağlanmalıdır.

Üniversite mezunu polislerimize 3600 ek gösterge verilmeli

Polislerimize her daim, haklı olarak, övgüler düzülmektedir ancak polislerimizin yıllardır yaşadıkları mağduriyet bir türlü giderilmemektedir. Emniyet çalışanlarının özlük haklarını ve çalışma şartlarını iyileştirecek, üniversite mezunu polislerimize 3600 ek gösterge verilmesini de içerecek düzenleme de mutlaka yapılmalıdır.

İşsiz gençler ailelerinin sağlık sigortasından yararlanmalı ve GSS borçları silinmeli

Üniversitelere kayıt yaptırıp da çeşitli sebeplerle ilişiği kesilenlere ve kayıt yaptıramayanlara bir imkân vermektedir. Bu durumdaki öğrenciler dört ay içinde üniversiteye başvurmaları hâlinde 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabileceklerdir.

Üniversiteden mezun olan gençlerimizi yeni sorunlar beklemektedir. Gençler iş bulamamanın sıkıntısını yaşarken bir de genel sağlık sigortası prim borcuyla karşı karşıya kalmaktadır. Milyonlarca gencimize yüklü miktarda prim borçları çıkmaktadır. O nedenle, bulunduğu yaş itibarıyla bir sağlık hizmeti alması nadir olan işsiz gençlere "Genel Sağlık Sigortası Primi ödeyeceksin." demek doğru değildir.

Milliyetçi Hareket Partisi, gençlerimizin bir iş buluncaya kadar ailelerinin sağlık sigortasından yararlandırılması ve işsiz gençlere çıkarılmış borçların silinmesi görüşündedir.

Anayasa'mıza göre, devlet, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortamı sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

Tasarının 22'nci maddesiyle, genç girişimcilere getirilen prim desteğini önemli görüyoruz. Bu düzenlemeye göre, iş yeri açan 18 yaşından büyük 29 yaşından küçük girişimcilerin bir yıllık sigorta primleri hazine tarafından karşılanacaktır.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2018, 13:48
YORUM EKLE
YORUMLAR
Nurgül
Nurgül - 10 ay Önce

Her kim bizler için emek sarf ediyosa Allah razı olsun k.k.õ hocaları
olarak duacıyız

Fahri lere destek..
Fahri lere destek.. - 10 ay Önce

Çevremde bir çok fahri çalışan insanlar var yıllar dır düşük ücretlerle ve çok azimle çalışıyorlar ama üç gün kamuda calisipta kadroya geçenler kadar değerleri olmadı.onlari sonu da kadar destekliyor bu sorunları dile getiren böyle değerleri insanlardan da Allah razı olsun.kadro onların hakkı.

Derya YÜKSEKDAĞ
Derya YÜKSEKDAĞ - 10 ay Önce

Hükümet yetkililerinden biz fahriler için hiç ses yok.çalışma var deyip geçiyorlar .Şayet 3,5 kuruş verip göz boyamksa dertleri zahmet etmesinler.iş güvencesi isdiyoruz.Bu bizm hakkımız

17 YILDIR IKTIDARIMIZ 15 BİN KADROLU  İMAM ALİMİ YAPMADI YETER ARTIK  HAKKİMİZ KİMSEYE YEDIRMITECEGIZ  DAYANACAK  GÜCÜMÜZ  KALMADI SUAN 950 BİN İMAM HATİPLİ  LİNÇ  EDİLMİŞ İSKURDAN İMAM ATAR DYRUMA  DÜŞÜNÜLMÜŞ  HEMDE 9 AYLIK BİR YİL BİLE DEĞİL HEY BENİM A
17 YILDIR IKTIDARIMIZ 15 BİN KADROLU İMAM ALİMİ YAPMADI YETER ARTIK HAKKİMİZ KİMSEYE YEDIRMITECEGIZ DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI SUAN 950 BİN İMAM HATİPLİ LİNÇ EDİLMİŞ İSKURDAN İMAM ATAR DYRUMA DÜŞÜNÜLMÜŞ HEMDE 9 AYLIK BİR YİL BİLE DEĞİL HEY BENİM A - 10 ay Önce

BU AH HERKESEI DOKUNUR ARTIK ESKİ İMAM HATİPLİ ESKİ DEGİL GERÇEK YÜZLER KİŞİLİKLERİ BELLİ OLDU ILIKLERIMIZE KADAR YAŞATTI 99 YILINDA İLK SEFERDE 10 BİN MEZUN VARKEN 9 BİN SURESİZ VEKİL İMAM KADROSU ATAYAN mhp li Ortak koalisyon da bile SİZİN KADAR BU 950 BİN MEXUNUN DUYGULARIYLA OYNAMADI BUGÜN 950 BİN MEZUN VARKEN ALIMLAR İKİ YILDA BİR İMAM HATİPLİ MEZUN ALIMI BİN KİŞİ DÜŞTÜ GERISINI SİZ DÜŞÜNÜN BU İKTİDARA SON KİREDİSİ Nİ EĞER İHMAL EDERSE BU GEÇİCİ KULLNDIGI VEKİL İMAM HATİP VE VEKİL KURAN KURSU VEKİL MUEZZINLERI ALIRKEN 657 YE GÖRE ALİYOR AMA KADROLU GELİNCE YE KADAR BİR YİL İKİ YIL SONRA HADİ GÜLE GÜLE SOKAĞA ATAN BİR İKTİDAR DİYANET BU MİLLETİN İKTİDARI OLMADIGINI 950 BİN VEKİL FAHRİ İSKURDAN ATANAN BU KİŞİLER ARTIK HERSEYİ GÖZÜ ÖNÜNDE DE YAŞATTI NİZ YETER ARTIK HAKKİMİZ HARAM OLSUN

ömer
ömer - 10 ay Önce

İş güvencesi olmayan bir çalışmayı hiç yapmayın.Öncelikle para değil iş güvencesi istiyoruz.7 yıldan beri geçici-vekil çalışanlar var.Yazıktır kul hakkıdır bu.Eziyetin bir başka versiyonudur bu durum.Diyanet kul hakkı yemeye falan alışıktır birşey demeyecem ama hükümete yakışmıyor bu durum.

SIRADAKİ HABER