Memurlar Dikkat: Bu Maddeler Değerlendirilmiyor

Kamuda geçen her işçilik süresi, memur intibakında dikkate alınmıyor

Memurlar Dikkat: Bu Maddeler Değerlendirilmiyor

Memuriyet dışındaki hangi sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirileceği 657 sayılı Kanunun 36. maddesinde ve geçici maddelerinde tek tek belirtilmiştir.

Memurluğa başlamadan önce işçi veya sözleşmeli işçi olarak hizmetleri bulunan kişiler bulunmaktadır. Çalışmaları kamu işçisi olarak geçmelerine rağmen bu hizmetlerde bazı memurlar avantajlı, bazı memurlar ise dezavantajlı olabilmektedirler.

Bu konuda hazırlanan dosyamız aşağıdaki şekildedir:

Kamu işyerlerinde sigortalı olup daha sonra Memurluğa geçmiş kişilerin sigortalı sürelerinin memur intibakı olarak değerlendirilmesi aşağıda belirtilen hallerde mümkün olmaktadır.

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 87 hükmü kapsamına giren kurumlarda,

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 36 ve ek geçici 2 nci maddelerinde belirtilen hallerde,

Memurların kazanılmış hak aylık dereceleri yükseltilmektedir.

Ayrıca;

İşçi iken memurluğa geçme halinde de bazı tarihlerde kanunlarla memurlar lehine düzenlemeler yapılmış ve işçilik süreleri memurluk sürelerine dahil edilmiştir.

banner178
Bu durumlar;

1- 657 sayılı Kanunun ek geçici 58 inci maddesi hükmüne göre, 1,3,1975 tarihi ile 1,3,1982 tarihleri arasında kamuda sigortalı iken devlet memurluğuna geçenlerin, 26,6,1984 tarihinde kamuda sigortalı çalışanlar ile sözleşmeli çalışanların bu tarih ile 31,12,1984 tarihleri arasında devlet memurluğuna geçenlerin, bu süreleri kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilmektedir.

2-2595 sayılı Kanunun Geçici 9 uncu maddesi (657 sayılı Kanunda yer almaktadır) hükmüne göre, 01,03,1982 tarihinde kamuda sigortalı ve sözleşmeli olarak çalışanların bu tarihten itibaren 6 ay içinde devlet memurluğuna geçenlerin, bu süreleri kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilmektedir.

3-4046 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesi hükmüne göre, Özelleştirme kanunu kapsamında sözleşmeli statüde çalışanlardan nakle tabi tutulmak suretiyle devlet memuru olanların bu sureleri kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilmektedir.

4-Kendi özel kanunlarında yer alan hükümler uyarınca, sigortalı geçen süreleri kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilmektedir.

5- 233, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler kapsamında sözleşmeli sigortalı olanların, 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı ile iştirakçi olarak ilgilenenlerin sigortalı süreleri kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilmektedir.

6- Bazı özel durumlara göre sözleşmeli olarak çalışılan sürelerde memur intibakında değerlendirilmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4 B statüsünde sözleşmeli olanlardan memurluğa geçenlerin bu süreleri memur intibakı olarak değerlendirilmiştir. 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 6495 sayılı Kanunda bu hususla ilgili hükümler mevcuttur. Bu şekilde kurumlara özel veya kurum ayırt edilmeksizin genel olarak kanunlarda, kararnamelerde bir hüküm yer aldığında intibak işlemleri yapılır.

Bu belirtilen durumlar dışında kamu işyerinde geçen sigortalı süreler intibak işlemlerinde değerlendirilmemektedir.

GENEL DEĞERLENDİRMEMİZ

Devlet memurluğuna geçiş yapmış olan kişilerin kamuda geçen sigortalı sürelerinin değerlendirilmesi zaman zaman kanun ve kanun hükmünde kararnamelerle yapılmıştır. Ancak, devlet memurluğu nasıl kamuda geçen süreleri kapsıyor ise, kamuda geçen sigortalı süreler de yine bir kamu hizmeti olarak görülmelidir. Bu nedenle, yukarıda yer alan tarihler dışında devlet memuru olmuş kişilerin de kamuda geçen sigortalı sürelerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi yönünde bir yasal düzenlemenin yapılması ve bu düzenlemenin süreklilik kazanan bir düzenleme olması gerektiği ve bunun da zaruri bir ihtiyaç olduğunu değerlendirmekteyiz. Bu değerlendirme işleminin yapılması memur emekliliğini bekleyen kişiler için avantajlı bir durum olacak, hem emekli aylık, hem emekli ikramiyelerini olumlu etkileyecektir.

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2018, 14:23
banner179
YORUM EKLE
YORUMLAR
a.
a. - 7 ay Önce

Vekil imamlik yapmış daha sonra sinavla kadrolu imam hatip olarak atanmış,vekil imamlik ve muezzin kayyimlikta kademe ve dercede degerlendirilmiyor..bu konuda dini gercek haber olarak bu durumda vekillikte geçen sureler kademe ve derecede degerlendirilmesiyle ilgili haber yapmanizi yuzlerce vekillik yapmışlar adina istiram ediyorum....malisef sendikalar bu konuyu göndeme getirmiyorlar..selam ve dua ile...

SIRADAKİ HABER