Danıştayın Başörtü Kararı

Danıştayın başörtü 3 kararı internetten yayımlandı ..

Danıştayın Başörtü Kararı

Kamu kurumlarında, çalışanların başörtüsü takabilmesine imkan sağlamak için 3 ayrı yönetmelikte değişiklik yapılmıştır. Bunlardan birisi Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet yönetmeliğinde, diğeri Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliğinde,, bir diğeri ise Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikte yapılıştır.

Danıştay, askeri ve sivil personelin başörtüsü takabilmesine imkan tanıyan düzenlemelerin iptalini isteyen 3 davayı reddetmiştir.

İŞTE DANIŞTAY KARARLARI

Milli Savunma Bakanlığınca 15/02/2017 tarihinde onaylanan ve Resmi Gazetede yayımlanmadan yürürlüğe giren Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada; Danıştay İkinci Dairesince verilen 20/12/2017 tarih ve 2017/1671 Esas sayılı yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin karar.

21/01/2017 tarih ve 29955 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2016/9742 sayılı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliği'nin 55. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "kadın personelin şapka, kep veya örgü bere altında yüzünü kapatmayacak şekilde başlarına taktıkları resmi üniforma rengindeki desensiz giysiler hariç" ibaresinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada; Danıştay İkinci Dairesince verilen yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin 04/07/2017 günlü, E:2017/1012 sayılı kararı ve bu karara karşı yapılan itirazın reddine ilişkin Danıştay İdari Davalar Kurulunun 20/09/2017 günlü, YD İtiraz No: 2017/895 sayılı kararı.

Mevzuatımızda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin başı örtülü olarak çalışmasını açıkça yasaklayan herhangi bir kanun hükmü bulunmadığı gibi, gerek iç hukukumuza göre, gerekse Uluslararası Sözleşmelere göre idariye verilen takdir hakkı bağlamında, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ve Bilumum Devlet Memurlarının Kıyafetleri Hakkında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kararda; laiklik ilkesi ile temel hak ve hürriyetlerin kullanılması konusunda bir orantısızlık, kamu yararına ve hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında ki Danıştay İkinci 

Kaynaklar: memurlar.net

Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2018, 14:08
banner179
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER