AYM MEMURLARI İLGİLENDİREN KARAR

Anayasa Mahkemesi (AYM), kamu kurumunda memur olarak çalışan bir personelin, annesinin sağlık problemlerine rağmen aynı kuruma bağlı liman başkanlığında görevlendirilmesi işleminde ’hak ihlali’ olduğu kararına hükmetti. ’Aile hayatına saygı’ hakkının ihlal edildiğine karar veren mahkeme, başvuru yapan memura tazminat ödenmesini de kararlaştırdı.

AYM MEMURLARI İLGİLENDİREN KARAR

Anayasa Mahkemesi (AYM), kamu kurumunda memur olarak çalışan bir personelin, annesinin sağlık problemlerine rağmen aynı kuruma bağlı liman başkanlığında görevlendirilmesi işleminde ’hak ihlali’ olduğu kararına hükmetti. ’Aile hayatına saygı’ hakkının ihlal edildiğine karar veren mahkeme, başvuru yapan memura tazminat ödenmesini de kararlaştırdı.
 

Bir devlet kurumuna bağlı bölge müdürlüğünde memur olarak çalışan personel, aynı müdürlüğe bağlı liman başkanlığında geçici olarak görevlendirildi. Annesinin sağlık problemlerini gerekçe gösterek 3 defa görev yerine dönmeyi isteyen memurun geçici görevlendirilmesi, bu başvurulardan sonra iptal edildi. Görev yerine dönen memur, öne sürüldüğüne göre, amiriyle yaşadığı bir olaydan sonra ikaz aldıktan 1 gün sonra yeniden aynı liman başkanlığına geçici görevle gönderildi.

Memur, görevlendirmenin amirleri tarafından iptal edilmemesi üzerine mahkemeye başvuru yaparak görevlendirmenin iptal edilmesini talep etti. Yargılama sırasında annesi hayatını kaybetti. Annesini kaybeden memurun başvurusu kabul edildi ve görevlendirme işlemi iptal edildi. İdarenin temyizi üzerine Danıştay, hükmün bozulmasına karar verdi. Mahkeme bozma kararına uyarken, tekrar liman başkanlığında görevlendirilen memur, idare aleyhinde tam yargı davası açtı. Mahkeme, bu kez memurun lehinde karar vererek, çalıştığı kurumu 1000 TL tazminat ödemeye mahkum etti.

banner178

Memur, ayrıca, görevlendirme sebebiyle aile yaşamına saygı hakkının ihlal edildiğini iddia ederek Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaptı. Mahkeme, kamu görevlilerinin görev yerlerinin değiştirilmesinde takdir yetkisi kullanılırken, Anayasa’nın 20’nci maddesinde güvence altına alınan aile hayatına saygı hakkının devlete yüklediği pozitif yükümlülüklerin dikkate alınması gerektiğine vurgu yapılarak şöyle denildi;

"Başvuru yapan hasta ve bakıma muhtaç annesine bakabilmesinin kolaylaştırılması için hukuki ve fiili engellerin ortadan kaldırılması, aile hayatına saygı hakkının devlete yüklediği pozitif yükümlülüklerin bir gereğidir. Bu yükümlülük başvurucunun görev yerinin hiçbir koşulda değiştirilemeyeceği anlamına gelmemektedir. Bu noktada idare tarafından ortaya konulan gerekçeler ve derece mahkemelerinin değerlendirmeleri önemlidir. Derece mahkemelerinin kararlarında bireye düşen fedakarlığın ağırlığının göz önünde bulundurulması ve kamu yararının gerekleri ile bireyin temel haklarının korunması arasında adil bir dengenin kurulup kurulmadığının belirlenmesi gerekir. Bunun yanında başvurucunun iptal davasına ilişkin yargılama sürecinde tam yargı davasının lehine sonuçlandığını bildirmesine rağmen derece mahkemesinin karar gerekçesinde bu hususa yönelik hiçbir değerlendirme yapılmamıştır. Dolayısıyla aile hayatına saygı hakkı kapsamındaki pozitif yükümlülüklerin kamu makamlarınca yerine getirilmediği sonucuna ulaşılmıştır."

Kaynaklar; Hürriyet

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2018, 14:27
banner179
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER