66 YILLIK TARİHİ CAMİİ YIKILIYOR !

Kernek bölgesinin sembol yapılarından 66 yıllık Kernek Camii’nin, yenisinin yapılmakta olduğu gerekçesiyle mahkeme tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararıyla Aralık ayında durdurulan yıkım işlemi, bu kararın kaldırılmasıyla yeniden başladı.

66 YILLIK TARİHİ CAMİİ YIKILIYOR !

KERNEK CAMİİ YIKIM YENİDEN BAŞLADI 

Kernek bölgesinin sembol yapılarından 66 yıllık Kernek Camii’nin, yenisinin yapılmakta olduğu gerekçesiyle mahkeme tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararıyla Aralık ayında durdurulan yıkım işlemi, bu kararın kaldırılmasıyla yeniden başladı.

Kernek Meydanı’nda yıktırılan eski halk kütüphanesi yerine yenisinin temeli atıldıktan sonra geçtiğimiz Aralık ayında yıkımına başlanan 66 yıllık Kernek Camii’nın yıkım işlemi mahkeme kararıyla durdurulmuştu. Bölgedeki bir esnafın, yıkımın durdurulması istemiyle Malatya İdare Mahkemesi’ne açtığı davada, mahkeme davacının talebini yerinde bularak, caminin yıkım kararı ve yıkım işlemine ilişkin olarak yürütmenin durdurulması kararı çıkmıştı.

Kernek Camii’nin yıprandığı, cemaate yetmediği, miadını doldurduğu ileri sürülerek caminin yıkılması ve yakınındaki bir alanda daha büyük bir cami inşa edilmesi yolunda bazı çevreler tarafından harekete geçilmiş, yeni cami, bir süre önce yıkılan eski Halk Kütüphanesi’nin yıkılan binasının yerinde inşa edilmeye başlanmıştı.

Yapımı üstlenen aile tarafından bir başka yerde yeni bir cami yapılması daha uygun iken, Kernek’te mevcudun yıkılıp yerine yaptırılması kararlaştırılan caminin Ekim ayında temeli törenle atılmış, bu törenin ardından da yıprandığı ve cemaate yetmediği gerekçesiyle, Malatya kent hafızasının yokedilme kararı verilen sembol yapılarından biri olan 66 yaşındaki Kernek Camii’nin yıkımına başlanmıştı.

SEMTTEKİ ESNAF DAVACI OLDU

Ancak cami cemaatinden olan semtteki bir esnaf, “Yeni cami inşaatı tamamlanmadan mevcut caminin yıkılmasında kamu yararı bulunmadığı, bu durumun bölge sakinlerine zarar vereceği, büyük ekonomik kayıplar yaşanacağı, mevcut caminin erken yıkılmak istendiği” iddiasıyla, yürütmenin durdurulması için Malatya İdare Mahkemesi’ne dava açmış, Malatya İdare Mahkemesi, verdiği ara kararında, yürütmenin durdurulmasına, davalı Battalgazi Belediyesi, Battalgazi Kaymakamlığı ve Malatya Valiliği’nden caminin yıkım gerekçesinin sorulmasına karar vermişti.

Caminin yıkımıyla ilgili belediyenin onayına yönelik yürütmenin durdurulması kararı veren mahkeme, Malatya Valiliği ve Battalgazi Kaymakamlığı’ndan cami ve eklentilerinin yıkılmasına ilişkin hukuki gerekçenin mahkemeye gönderilmesini isterken, Battalgazi Belediyesi’nden de, yıkımla ilgili alınan bir karar olup olmadığı konusunda bilgi istemişti.

MALATYA İDARE MAHKEMESİ KARARI 

Konuya ilişkin olarak Battalgazi Belediyesi’nde kayıtlı tüm evrak, bilgi ve belgelerin bir nüshasının gönderilmesini isteyen Malatya İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulması kararında şu görüşlere yer vermişti:

banner178
“Davaya konu yıkım işleminin, uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikte olması ve uygulanması halinde giderilmesi güç zararlar doğurabilecek nitelikte olması nedeni ile davalı idarenin birinci savunması alındıktan ve ara kararı geregi yerine getirildikten ya da savunma konusu işlemin teminat aranmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, 2577 sayılı idari yargılama usulü kanununun 20. ve 27. maddeleri uyarında savunma ve ara kararına cevap verme süresinin 10 gün olduğunun belirlenmesine, ara gereğinin yerine getirilmesinin yasal bir zorunluluk olduğunun davalı idarelere tebliğine oy birliği ile karar verildi.”

1953 yılında yapılan caminin yıkımı girişiminin ardından, mahkemece verilen yürütmeyi durdurma kararı, semtin sembolik bir yapısının yok edilmekten kurtarılmasını savunanlarca olumlu bulunurken, mahkemenin yıkım gerekçesiyle ilgili belge ve bilgi istediği resmi makamların, yıkım yönünde görüş bildirdikleri, bu nedenle yıkıma yeniden başlandığı bildirildi.

Semtin adını taşıyan 66 yıllık “Kernek Camii” yıkılırken, yan tarafında eski kütüphanenin bulunduğu alanı da kapsayan arsada temeli geçtiğimiz aylarda atılan caminin, inşaatı üstlenen ailenin adını alacağı öğrenildi.

Bu arada, yıkılmakta olan 66 yıllık camiinin bazı çevreler tarafından iddia edildiği gibi, camiyi yeniden inşa ettirme işini üstlenen aile tarafından yaptırılmadığı, söz konusu ailenin yıktırılmakta olan caminin sadece şadırvanını yaptırmış olduğu iddia ediliyor.

banner179
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER