Reklam

Geçici Kur'an Kursu Öğreticisi Alım Duyurusu

2021 - 2022 Öğretim Yılı Geçici Kur'an Kursu Öğreticisi Alım İlanı

Geçici Kur'an Kursu Öğreticisi Alım Duyurusu
14 Ağustos 2021 - 12:16
2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı ve Yaz Dönemi için Ek-1 listedeki İlimiz Merkez ve İlçe Müftülüklerine bağlı Kur'an Kurslarında görevlendirilmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 10. maddesi gereğince İlimiz Müftülüğünce “Sözlü Sınav” ile "Geçici Kur'an Kursu Öğreticisi (Ek ders ücreti karşılığı) alımı yapılacaktır.

Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar

1)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2)Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendindeki ortak nitelik şartını taşımak.

3)İmam Hatip Lisesi, Ön lisans veya Lisans düzeyinde dini öğrenim mezunu olmak,

4)2020 yılı KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri olmak,

5)4-6 Yaş grubu Kur'an kursları için; 3'üncü maddede belirtilen dini öğrenim düzeylerinden birine sahip olmakla birlikte çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili resmi diploma veya 19.01.2017 tarihinden önce herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 296 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak veya 19.01.2017 tarihinden sonra herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 380 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak.

6)Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1)Dilekçe, Ek-2 (İl Müftülüğünden temin edilecek.)

2)T.C. kimlik nolu nüfus cüzdanı fotokopisi,

3)En son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (İl Müftülüğü tarafından aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp aslı adaya iade edilecektir.)

4)2020 yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi,

5)Varsa hafızlık belgesi aslı ve fotokopisi. (İl Müftülüğü tarafından aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp aslı adaya iade edilecektir.)

6)Vesikalık fotoğraf.(1 adet)

7)4-6 yaş grubuna görevlendirilecekler için, yukarıdaki belgeler dışında ayrıca;

a)İlahiyat + Pedagojik Formasyon (Din K.A.B. Öğretmenliği- İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği) Belgesi,

b)İlahiyat, İlahiyat Önlisans veya en az İ.H.L. mezunu olup Çocuk Gelişimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği bölümlerinin her hangi birinden mezun olduğuna dair diploma veya belgenin İl Müftülüğü tarafından aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp aslı adaya geri verilecektir.

c)Çocuk Gelişimi ve Eğitimi sertifikası (4-6 Yaş grubu Kur'an kursları için; 3'üncü maddede belirtilen dini öğrenim düzeylerinden birine sahip olmakla birlikte çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili resmi diploma veya 19.01.2017 tarihinden önce herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 296 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak veya 19.01.2017 tarihinden sonra herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 380saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak),

Başvuru İşlemleri 

Başvuru yapmak isteyenler en geç 30/08/2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar istenilen belgelerle birlikte İl Müftülüğüne şahsen veya posta yoluyla müracaat edeceklerdir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Sınav İşlemleri

1)Sinava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihi ve yeri, başvuruların tamamlanmasından sonra İlimiz Müftülüğü internet sitesinde http://kirklareli.diyanet.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

2)Adaylar, sınava gelirken T.C kimlik no'lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet belgelerinden birisini yanlarında bulunduracaklardır.

3)İlan edilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihi ve yeri, başvuruların tamamlanmasından sonra İlimiz Müftülüğü internet sitesinde http://kirklareli.diyanet.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Sınav Sonuçları Ve Yerleştirme İşlemleri

1)Sınav sonuçları İl Müftülüğümüzün http://kirklareli.diyanet.gov.tr adresinden ilan edilecektir, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2)Sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

3)Sınavda başarılı olanlar arasında sözlü sınavı en yüksek olandan başlamak üzere başarı listesi hazırlanacak, ihtiyaç kadar asıl, diğerleri de yedek olarak belirlenecektir.

4)Puanların eşit olması halinde sıralama 2020 yılı KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, bu puanın da eşit olması halinde, hafızlık ve öğrenim durumuna göre yapılacaktır.

5)Asıl adayların görevlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra ihtiyaç olması durumunda sözlü sınavda başarılı olan yedek adaylar sırayla görevlendirilebilecektir.

6)Yerleştirmeye hak kazandıktan sonra kendilerine teklif edilen görev yerini kabul etmeyen adaylar görevlendirme haklarını kaybedeceklerdir.

Diğer Hususlar

1)Sınav işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir.

2)Sınav ve görevlendirme sürecinde İl Müftülüğümüzün internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır.

3)Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi olarak görevlendirilenler, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu hükümlerine göre çalıştırılacaklardır.
 
İlk Müracaat Tarih ve Saati        : 16.08.2021 Pazartesi 09:00
Son Müracaat Tarih ve Saati     : 30.08.2021 Pazartesi 17:00

Sınav Tarihi ve Yeri          : Sınav tarihi ve sınav yeri başvurular bittikten sonra İl Müftülüğünün kirklareli.diyanet.gov.tr internet sitesinden ilan edilecektir.Ek 2 Dilekçe'yi indirmek için Lütfen TIKLAYINIZ

YORUMLAR

  • 0 Yorum