FIKIH KÖŞESİ

FIKIH KÖŞESİ

Güzel ev, araba, elbise, eşya almak israfa girer mi?
İnsanın maddi ve manevi yapısına (mahiyetine, tabiatına) bağlı olarak ihtiyaçları da maddi ve manevîdir.

Estetik insanlara mahsus bir duygudur, Cemîl olan Allah güzeli sever, ihsanı emreder; ihsan ise yapılanı en mükemmel ve güzel yapmaktır.

İsraf izafidir (görecelidir) toplumun genel ferah durumuna, kişinin özel durumuna, sosyal konumuna… dayalı olarak değişir. 

Fert başına milli gelirin birkaç dolar ve gelir dağılımının çarpık olduğu, bu yüzden aç ve açık insanların kol gezdiği bir toplumda israf, gelirin binlerce dolar olduğu, ortalama refahın, temel ihtiyaçların her bir fert için fiilen sağlandığı seviyeyi yakaladığı toplumdaki israftan farklıdır; Müslüman bireyin sorumluluğu da bu çerçeve içinde belirlenir.

Bu genel çerçeve içinde hem işi görür hem de güzel ve kaliteli olanı tercihin israfa girip girmediğini her bir müminin kendisi bilebilir.

Rıfat Bozoğlunun kaleminden

YORUM EKLE