Memurlar, Emeklilik İçin Neden 65 Yaşını Bekler?

Memurlar, emeklilik için neden 65 yaşını bekler?

Memurlar, Emeklilik İçin Neden 65 Yaşını Bekler?

Devlet memurları (genel olarak erkek devlet memurları) hizmet ve yaş süreleri dolmasına rağmen niçin 65 yaşını dolduracakları tarihe kadar görev yapmayı tercih etmektedirler.

Memurluk görev aylıkları ile memurluk emekli aylıklarının hesaplanmasında esas alınan unsurlar farklıdır. Emekli aylıklarının hesaplanmasında kısıtlı unsurlar esas alınmaktadır. Bu hesaplama farklılığı emekli aylıklarında büyük bir azalmaya sebebiyet vermektedir.

Görev aylıklarında esas alınan kalemlerin büyük bir kısmı emekli aylık ve emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınmamaktadır.

Örneğin: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 152 de belirtilmiş olan zamlar, ek ödeme gibi tutarlar vb. gibi görev aylıklarını etkileyen unsurlar eklenmemektedir.

Emekli aylık ve emekli ikramiye hesabında Sosyal Güvenlik Kurumu kesintisine tabi tutulan unsurlar esas alınmaktadır. Bu unsurlar şunlardır:

1- Derece ve kademe,

2- Gösterge, Ek gösterge,

3- Taban aylığı

4- Kıdem aylığı

5- Ek gösterge rakamlarına göre gruplandırılan yüzde oranları,

6- Memur maaş katsayısı

Bunların dışında görev aylıklarını artıran diğer unsurlar hesaplamaya dahil edilmemektedir. Bu ise görev aylığı ve emekli aylığı arasındaki farkı yarı yarıya/ 1/3 oranına dahi düşürebilmektedir. Bu farklı tutarlar memurun emekli olma düşüncesini öteleyebilmektedir.

Görev aylığı ile emekli aylığı ve emekli ikramiyesini büyük ölçüde etkileyen unsur ek göstergedir.

Ek gösterge rakamının yüksek olması 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Ek Madde 70 hükmünün uygulanmasında avantaj sağlamaktadır.

Ek Madde 70 hükmündeki gruplandırma şu şekildedir.

Sandık iştirakçilerine ödenmekte olan ;

a) Memuriyet taban aylığı ve kıdem aylığı tutarları ile,

b) Zam, tazminat ve ödenekler ile benzeri ödemeler toplamına karşılık gelmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en Yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının;

Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlarda % 255 ine,

Ek göstergesi 7600 (dahil) -8400 (hariç) arasında olanlarda % 215 ine,

banner178
Ek göstergesi 6400 (dahil) - 7600 (hariç) arasında olanlarda % 195 ine,Ek göstergesi 4800 (dahil) - 6400 (hariç) arasında olanlarda % 165 ine,

Ek göstergesi 3600 (dahil) - 4800 (hariç) arasında olanlarda % 145 ine,

Ek göstergesi 2200 (dahil) - 3600 (hariç) arasında olanlarda % 85 ine,

Diğerlerinde % 55 ine,

tekabül eden miktarı,emeklilik keseneğine ve kurum karşılığına tabi tutulur.

Bu durum neyi getirmektedir:

En yüksek devlet memuru aylığı ek gösterge dahil hesaplama şekli

1500 gösterge + 8000 ek gösterge x memur maaş katsayısı=

Bulunan tutar, ek gösterge gruplarına göre yüzde olarak bulunmaktadır. Yüksek yüzde oranları olanlar için emekli aylık ve emekli ikramiyesi tutarları da yüksek olmakta, az olanlar için ise az olmaktadır.

Örnek olarak:

1 inci derece 4 üncü kademe 2200 ek göstergeye sahip Yüksek okul mezunu Şube Müdürü, Şef, Memur, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni vb. gibi ünvanlarda görev yapan 30 yıllık memurlar emekli olduklarında;

Alacakları aylık tutarları ile emekli ikramiyesi tutarları,

1 inci derece 4 üncü kademe 3600 ek göstergeye sahip Yüksek okul mezunu mühendis, mimar, polis memuru, avukat, hukuk müşaviri, doktor vb. gibi ünvanlarda görev yapan 30 yıllık memurlar emekli olduklarında;

Alacakları aylık tutarları ile emekli ikramiyesi tutarlarından,

Az olacaktır.

3600 ek göstergeli veya daha yüksek ek göstergeli olup da makam, temsil veya görev tazminatı verilmiş unvanlarda bulunanlar için emekli aylıkları daha yüksek olmaktadır.

Emekli maaşı, emekli ikramiyesi hesabı için //www.memurlar.net/emeklimaas/ adresimiz ziyaret edilebilir.

Sonuç olarak, görev aylıkları ile emekli aylıkları arasında bir kıyaslama yapıldığında emekli olmayıp 65yaşının dolduracakları tarihe kadar görevlerini yapmayı düşünenlerin olduğu bir gerçektir.

Emekli aylıklarının ve emekli ikramiyesinin hesaplama tutarlarından da anlaşılacağı üzere ek gösterge rakamının yüksek olması ve ek gösterge rakamlarına göre gruplandırma oranlarının etkisinin emekli aylık ve emekli ikramiyesinin az veya çok olmasını sağlamada büyük bir unsur olduğu görülecektir.

5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Ek Madde 70 hükmündeki oranlarda yakın zamanda 15 er puanlık bir artırım yapılmıştır. Ancak bu artırımın ek göstergesi yüksek olanla, ek göstergesi düşük veya ek göstergesiz görevler arasında farklı olarak yapılmasının daha uygun olacağını değerlendirmekteyiz.

Yine, gündemde olan ek gösterge artışları ile birlikte Kıdem aylık tutarlarının da artırılması, yani yeni 1, 2, 3 yıllık memurlarla 25,30,35 yıllık memurlar arasındaki kıdem aylık tutarlarının farklı olması yönünde bir değişikliğinde yapılması gerekir.

Değerlendirmelerimiz, 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu kurallarına tabi memurlar hakkındadır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kurallarına tabi memurlar hakkında değildir. Ancak, 5510 sayılı Kanun kurallarına tabi memurlar için de 65 yaşına kadar görev yapmak isteyenler olabilecektir. Yani, görev maaşı ile emekli maaşı arasında çok büyük bir fark olduğu müddetçe hiçbir memur emekli olmayı düşünmez.

Bu değerlendirmelerimiz genelde 55 yaş ve üzeri memurlar için olmakla birlikte, emekli olmayı düşünen 2200 ve daha az ek göstergeli veya ek göstergesiz tüm memurlar için de geçerli olacaktır.

banner179
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER