İstanbul 3112 Geçici kur 'an kursu öğreticisi alım ilanı

İstanbul 3112 Geçici kur 'an kursu öğreticisi alım ilanı

İstanbul 3112 Geçici kur 'an kursu öğreticisi alım ilanı

T.C.

İSTANBUL VALİLİGİ

İl Müftülüğü

Sayı   : 19923512-903.02/ 5535

Konu : Geçici Yaz Kur'an Kursu

Öğreticisi Alımı.

DUYURU

İlçe Müftülükleri tarafından açılacak olan 2018 yılı Yaz Kur' an Kurslarında (Cami,

Kur'an Kursu veya uygun görülen diğer yerler) ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmek üzere

Geçici Kur' an Kursu Öğreticisi sınavı yapılacaktır.

SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b)

bendindeki "Ortak Nitelik" şartını taşımak,

3- En az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak,

4- 2016 yılı KPSS (DHBT) sınavına girmiş olmak,

5- Kur' an Kursu Öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

6- 04-06 yaş grubu öğrencilere yönelik din eğitimi verecek öğreticiler için; Başkanlığımızca yapılan 04-06 yaş Hizmet İçi Eğitim Semineri'ne katılmış olmak veya 04-06 yaş Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile ilgili diplomaya yada bu alanla ilgili en az 296 saatlik sertifikaya sahip olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Dilekçe, (İlçe Müftülüklerinden temin edilecek.)

2- T.C. kimlik no’lu nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- En son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi, (İlçe Müftülüğü tarafından diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp aslı adaya iade edilecektir.)

4- 2016 yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi,

5- Varsa hafızlık belgesi aslı ve fotokopisi, (İlçe Müftülüğü tarafından aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp aslı adaya iade edilecektir.)

6- 04-06 yaş grubu öğrencilere yönelik din eğitimi verecek öğreticiler için 296 saatlik sertifika,

7- Vesikalık fotoğraf. (1 adet)

BAŞVURU İŞLEMLERİ

1- Başvuru yapmak isteyenler en geç 29/05/2018 Salı günü mesai bitimine kadar istenilen belgelerle birlikte görev almak istedikleri yalnızca bir ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir. Birden fazla ilçe müftülüğüne müracaat edenlerin (sınavı kazansalar dahi) müracaatları geçersiz sayılacaktır.

2- Belgeleri eksik olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.

SINAV İŞLEMLERİ

 1. Sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihi ve yeri, başvuruların tamamlanmasından sonra ilimiz müftülüğü internet sitesinde //istanbul.diyanet.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
 2. Adaylar sınava gelirken T.C. Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) ve İl Müftülüğü internet sitesinden alacakları sınava giriş belgesini yanlarında bulunduracaklardır.
 3. İlan edilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

SINAV SONUÇLARI VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

 1. Sınav sonuçları İl Müftülüğümüzün //istanbul.diyanet.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 2. Sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.
 3. Sınavda başarılı olanlar arasında sözlü sınavı en yüksek olandan başlamak üzere başarı listesi hazırlanacak, ihtiyaç kadar asıl, diğerleri de yedek olarak belirlenecektir.
 4. Puanların eşit olması halinde, hafızlık ve öğrenim durumuna göre yapılacaktır.
 5. Asıl olarak ilan edilenler “Sınav Sonuç Belgesi” ve gerekli diğer belgelerle birlikte başvuru yapılan ilçe müftülüğüne en kısa süre içinde müracaat ederek görevlendirme işlemleri yapılacaktır.
 6. Asıl adayların görevlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra, sınav için müracaat ettiği ilçede 2018 yılı Yaz Kursları tamamlanıncaya kadar ihtiyaç olması durumunda sözlü sınavda başarılı olan yedek adaylar sırasıyla görevlendirilebilecektir.
 7. Yerleştirmeye hak kazandıktan sonra kendilerine teklif edilen görev yerini kabul etmeyen adaylar görevlendirme haklarını kaybedeceklerdir.

DİĞER HUSUSLAR

 1. Sınav işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir.
 2. Sınav ve görevlendirme sürecinde il müftülüğümüzün internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır.
 3. Geçici kur’an Kursu Öğreticisi olarak görevlendirilenler, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu hükümlerine göre çalıştırılacaklardır.

SINAV KONULARI

 1. Kur’an-ı Kerim Yüzüne (40 Puan üzerinden)
 2. Kur’an-ı Kerim Ezber (30Puan Üzerinden)
 3. Dini Bilgiler                  (30 Puan Üzerinden)

Sınav Tarihi ve Yeri : İl Müftülüğümüz web sitesinden ilan edilecektir.

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2018, 19:22
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER