Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Alımı Başvuru Formu! .

Diyanet İşleri Başkanlığı 9 bin 500 personel alımı başvuruları bugün başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı 6 bin imam, 3 bin Kur'an öğreticisi ve 500 müezzin alımı yapacak. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalışmak isteyen adaylar başvuru detaylarını araştırıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru formu ve DİB imam, müezzin ve Kur'an öğreticisi alımı başvuru ekranı....

Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Alımı Başvuru Formu! .

Diyanet İşleri Başkanlığı 9 bin 500 personel alımı yapılacağını duyurmuştu. İlan dün Resmi Gazete'de yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları bugün itibarıyla resmen başladı. Kontenjanlar 6 bin imam hatip, 3 bin Kur'an öğreticisi, 500 müezzin kayyım şeklinde belirlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen imam, müezzin ve Kur'an öğreticileri bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Adaylar ilk günden itibaren yoğun şekilde başvurulara başladı. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru formu ve DİB imam, müezzin ve Kur'an öğreticisi alımı başvuru ekranı...

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı konu ile ilgili yayınladığı kılavuzda şu açıklamayı yaptı:

1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 07/02/2019-15/02/2019 tarihlerinde (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden sınav başvuru programı aracılığı ile 4-B Sözleşmeli (KKÖ, İ-H, M-K) Alımı (SÖZPER-2019-I) sınav başvuru formunu dolduracaklardır.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU FORMU

2. Başvuru formunu dolduran adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne 07/02/2019-15/02/2019 tarihlerinde saat 08:30- 16:30 arası şahsen müracaat edeceklerdir. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından veya askerlik görevini yerine getirmekte olanlardan sınava başvuracak adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.

3. İl veya ilçe müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayın sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır.

DİB İMAM, MÜEZZİN VE KURAN ÖĞRETİCİSİ ALIMI BAŞVURU EKRANI

4. Başkanlığımız (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurmayan ya da il veya ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların başvuru talepleri dikkate alınmayacaktır.

5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

6. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

7. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

3. Unvan gruplarına göre; İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Meslek Yüksek Okulu, İlahiyat Önlisans veya İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak, (Müezzin-kayyım unvanına başvuracak lise mezunları için hafızlık belgesine sahip olmak)

4. 2018 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; önlisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak,

5. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

6. Kur'an kursu öğreticiliği için bayan olmak,

7. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

banner178
8. Halen Başkanlığımız teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak, Her aday sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir. Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşler Başkanlığı 9 bin 500 personel alımı başvurusunda bulunmak isteyen adaylar için https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ adresindeki ekran 7 Şubat itibarıyla açılacak. Adaylara başvuru için 8 gün süre verilecek. Başvurular 15 Şubat günü sona erecek.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),

2. Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınmış olan denklik belgesi), Adayların, ibraz ettikleri mezuniyet belgeleri ile sahip oldukları puan türlerine ait (ortaöğretim mezunları için KPSSP122, ön lisans mezunları için KPSSP123 ve lisans mezunları için KPSSP124) KPSS mezuniyetlerinin aynı olması gerekmektedir.

3. Hafızlık Belgesi (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için), 2019 yılı ocak ayında yapılan hafızlık tespit sınavında başarılı olmuş adayların hafızlık bilgileri başvuru sisteminde kontrol edileceğinden bu adaylardan ayrıca hafızlık belgesi istenmeyecektir.

4. Adayın; sabıka kaydı, askerlik durumu ve başvuru yapılan unvanda görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ilişkin yazılı beyanı, Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçe/metinde yer alacaktır.

5. 4-6 yaş çocuk eğitimine ilişkin sertifika (Başvuruda bu belgeye sahip olduğunu beyan edenler için),

6. Pedagojik/öğretmenlik formasyon belgesi (Başvuruda beyan edenler için),

7. Başvuruları onaylayan personele başvuru için gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

8. Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

SINAV İLE İLGİLİ BİLGİLER

1. Başvuruların kontenjan grubuna ayrılan sayıdan fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Bir grupta KPSS puan sırasına göre son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

2. Başvurular neticesinde, belirlenen kontenjan adedince başvuru yapılmayan gruplardaki fazla kontenjanlar başvuru yoğunluğuna göre diğer gruplara aktarılabilecektir.

3. Sınav; Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, İzmir, Kayseri, Konya, Kastamonu, Manisa, Tekirdağ, İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu), Trabzon, Samsun, Şanlıurfa, Rize ve Van illerindeki sınav merkezlerinde yapılacaktır.

4. Adaylar, sözlü sınava girmek istedikleri sınav merkezini sınav başvuru formundaki ilgili kısımda belirteceklerdir. Başvuruların onaylanmasından sonra adayların sınav merkezi değişikliği talepleri dikkate alınmayacaktır.

5. Sınav tarihi, başvuruların alınması ve sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

6. Sınav Konuları; A) Kuran Kursu öğreticisi ve imam-hatip için; 1. Kur'an-ı Kerim, (70 puan) 2. Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlak konuları), (20 puan) 3. Hitabet. (10 puan) B) Müezzin-Kayyım için; 1. Kur'an-ı Kerim, (70 puan) 2. Dini bilgiler (itikat, ibadet, siyer ve ahlak konuları), (20 puan) 3. Ezan ve ikamet. (10 puan)

7. Sözlü sınava katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığın resmi internet sitesi (https://hukukmusaviriigi.diyanet.gov.tr/Documents/Diyanet%20%C4%B0%C5%9Fleri%20Ba% C5%9Fkanl%C4%B 1 %C4%9F%C4%B 1 %20Personel%20Yeteriikleri.pdf) bağlantısında yayımlanan "Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatında Din Hizmetlerini Yürütenlerin Temel ve Özel Yeterlikleri" esas alınacaktır.

8. Adaylar; "Sınav Giriş Belgesi" alma işlemlerini https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.

9. Adaylar sözlü sınava gelirken "Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

10. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ 

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2019, 12:45
banner179
YORUM EKLE
YORUMLAR
Atike GÜMÜŞTAŞ
Atike GÜMÜŞTAŞ - 5 ay Önce

Ayrıntılı bir şekilde bilgilendirdiğiniz için Allah razı olsun

Betül Yılmaz
Betül Yılmaz - 5 ay Önce

DHBT ye girip başarılı olduğumuz halde ilahiyat önlisans + Diğer lisans mezunlarına sözlü sınava başvuru hakkı verilmemesi haksizliktir adaletsizliktir.

Hicret
Hicret - 5 ay Önce

Kpss puanimi sadece lazim yoksa dhbt puanidami gerekiyo

SIRADAKİ HABER