Diyanet'e Kur'an-ı Kerim Meallerini Denetleme Yetkisi Verildi

KHK/703 ile Diyanet İşleri Başkanlığına mealleri inceleme, denetleme, bunun neticesinde tahrif, tebdil, tağyir maksatlı mealleri toplatma yetkisi verildi. 

Diyanet'e Kur'an-ı Kerim Meallerini Denetleme Yetkisi Verildi

KHK/703 ile Diyanet İşleri Başkanlığına mealleri inceleme, denetleme, bunun neticesinde tahrif, tebdil, tağyir maksatlı mealleri toplatma yetkisi verildi. 

MADDE 141- 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun;

ı) Kur'an-ı Kerim meallerini Başkanlık ile diğer kamu kuramları, özel kişi ve kuruluşların talebi üzerine veya re'sen incelemek ya da incelettirmek."

"Beşinci fıkranın (h) bendine göre yapılacak inceleme sonunda İslam Dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğu Kural tarafından tespit edilen meallerin, Başkanlığın yetkili ve görevli mercie müracaatı üzerine basım ve yayımının durdurulmasına, dağıtılmış olanların toplatılmasına ve imha edilmesine karar verilir. Yayının internet ortamında yapılması halinde, Başkanlığın müracaatı üzerine, yetkili ve görevli merci bu yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verir. Bu kararın bir örneği gereği yapılmak üzere Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu Başkanlığına gönderilir. Bu kararlara ve Başkanlığın talebinin reddine dair kararlara karşı tefhim veya tebliğinden itibaren iki hafta içinde yetkili ve görevli mercie itiraz yoluna gidilebilir, itiraz üzerine verilen karar kesindir. Toplatma ve imha kararına veya erişimin engellenmesi kararma itiraz edilmiş olması, karara konu yayınların toplatılmasını ve bu yayınlara erişimin engellenmesini durdurmaz. Toplatma ve imha kararma konu yayınlar, bu karara süresi içinde itiraz edilmediği veya yapılan itiraz reddedildiği takdirde imha edilir."

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER