DİNİ GÖRÜNÜMLÜ SOSYAL TEŞEKKÜLLERİN İSLAMIN TEMEL KAYNAKLARINA VE İLMİ METODOLOJİYE SADIK KALMALARI HAYATİ ÖNEMİ HAİZDİR

34. İl Müftüleri İstişare Toplantısı Sonuç Bildirgesi

DİNİ GÖRÜNÜMLÜ SOSYAL TEŞEKKÜLLERİN İSLAMIN TEMEL KAYNAKLARINA VE İLMİ METODOLOJİYE SADIK KALMALARI HAYATİ ÖNEMİ HAİZDİR

banner178

Sivil toplum çalışmalarının ön plana çıktığı bir dönemde, bu çabaların dini ve toplumsal hayatımıza etki ve katkıları inkar edilemez. Ancak dini görünümlü sosyal teşekküllerin şeffaf ve denetlenebilir olmaları, özellikle dini bilgi ve söylem konusunda İslam'ın temel kaynaşmalarda ve ilmi metodolojiye sadık kalmaları hayati önemi haizdir. Hakikati çarpıtarak toplumsal ve ahlaf değerleri maddi güç ve çıkarlarına alet eden; aidiyet ve mensubiyeti hakikatin önüne geçiren her türlü şahıs, grup ve oluşumla mücadele etmek, hepimizin asli görevidir. 
Öte yandan dini hayatımıza, birlik ve beraberliğimize katkı sunan kişi ve oluşumlar, toptancı ve özensiz yaklaşımlarla patlatılmamalıdır. Bu bağlamda Başkanlığımız, özgürlüklere halel getirenlerdedir, söz konusu teşekküllerin, şeffaf yapılar olarak meşru faaliyetlerini sürdürmelerine rehberlik etmeye devam edecektir.  

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2018, 14:32
banner179
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER