VEKİL İMAM-HATİP/MÜEZZİN KAYYIM ALIMI SINAV DUYURUSU 

VEKİL İMAM-HATİP/MÜEZZİN KAYYIM ALIMI SINAV DUYURUSU 

VEKİL İMAM-HATİP/MÜEZZİN KAYYIM ALIMI SINAV DUYURUSU 

Kırşehir Müftülüğünden Duyuru;

VEKİL İMAM-HATİP/MÜEZZİN KAYYIM ALIMI SINAV DUYURUSU 


İlimizde genelinde çeşitli sebeplerle (askerlik, yurtdışı görevlendirmesi, aylıksız izin, görevden uzaklaştırılma vb. nedenlerle) yıl içerisinde boşalacak camilerde bulunan imanı-hatip veya müezzin-kayyım kadrolarına açıktan vekâleten atanmak/görevlendirilmek üzere 2016 yılı KPSS (DHBT) puanı esas alınarak İl Müftülüğü Sınav Kurulunca yapılacak sözlü sınavına çağrılacak adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 86. Maddesi, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 1' inci maddesi, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur'an Kursu öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin 11/1 maddesi uyarınca vekil personel alınacaktır. 
A- ARANAN ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
2- Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için aranan "Ortak Nitelik" Atanmalarında dini öğrenim şartı esas alınan unvanlarda; itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslâm törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklinde ortak bir nitelik taşımak
3- En az İmam-Hatip Lisesi düzeyinde dini öğrenime sahip olmak, 
4- İmam-Hatiplik yapmaya mani bir özrü bulunmamak. 5- Lisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP-124, Ön Lisans mezunları için KPSSP-123 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP-122 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak, 

B- BAŞVURU İŞLEMLERİ:

1- Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar istenen belgelerle birlikte iş talep formu doldurarak 19/03/2018— 12/04/2018 tarihleri arasında Kırşehir İl Müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.
2- Bu duyuruda belirtilen şartları taşımayan veya posta, faks ve elektronik ortam yoluyla yapılan müracaatlar ile 02/04/2018 tarihinde saat: 17.00'den sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

C- SINAV IŞLEMLERI:

1- Yarışma sınavı 04/04/2018 Çarşamba günü saat: 09.00'da Kırşehir İl Müftülüğünde yapılacaktır.
2- Sınava katılma şartlarını taşıyan ve duyuruya uygun şekilde yapılan başvurulara göre bütün adaylar sözlü sınavına alınacaktır.
3- Vekil imam-hatip veya müezzin-kayyım kadrosuna müracaat eden adaylar arasından 2016 KPSS (DHBT) puanı en yüksek olandan başlamak üzere sözlü sınavına çağrılacak, sözlü sınavına çağrılacakların bilgileri 03/04/2018 Salı günü saat: 17.05'de //kirsehir.diyanet.gov.tr adresinde ilan edilecek ve adaylara sözlü sınavına giriş için ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4- Adaylar sözlü sınava gelirken "Sınav Giriş Belgesi" ile T.C. kimlik nolu kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaktır. Sözlü sınavına çağırılan adaylar için sınava giriş belgesi tanzim edilecektir.
5- Yarışma sınavı 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
6- Sınavda başarılı olabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.
7- Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

D- ATANMA İŞLEMLERİ:

1- İl Müftülüğü Sınav Kurulunca yapılacak mülakat sınavı neticesinde 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak ve söz konusu münhal kadrolara en yüksek puan alandan başlamak üzere açıktan atama yapılacaktır. Puan başarı sırasına göre adaya yer (cami) teklifi yapıldığı halde kabul edilmemesi dur sıradaki bütün adaylar bitinceye kadar bu adaya kesinlikle ikinci bir teklif yapılmayacaktır.
2- Başarı sıralamasında sırasıyla sözlü sınav puanı yüksek olana, KPSS puanı (DHBT) hesap alınır.

3- 657 Sayılı DMK'nın 62. ve 63. maddeleri gereğince ataması yapılanların, atama emirlerinin kendilerine teblig tarihinden itibaren 15 gün içerisinde işe başlamayanların atama onayları iptal edilecektir.

banner178
4- Başarılı olan Vekil imam Hatipler ihtiyaç bulunması halinde Müezzin Kayyım kadrolarına da vekaleten atanabileceklerdir.

E- ATAMA ICIN GEREKLİ BELGELER:

1- iş Talep Form (İl Müftülügünden temin edilecektir.)

2- 2016 KPSS (DHBT) sınav sonuç belgesi.

3- En az İmam Hatip Lisesi mezunu olmak şartı ile 2016 KPSS'ye (DHBT) başvururken beyan edilen öğrenim duruınunu gösterir mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir Ülkeden alınmışsa YÜleten alınacak denklik belgesi). Daha sonradan ek liğrenimler bitirilmis olsa dahi KPSS (DHBT)'ye basvururken beyan edilen öğrenim durumuna ait mezuniyet belgesinin mutlaka ibraz edilmesi gerekmektedir.
4- Adayın sabıka kaydı, askerlik durumu ve başvuru yapılan unvanda görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına dair yazılı beyanı. Yerleştirme sürecinde yerleştirmesi yapılan adaylardan belge istenecektir.

F— DIĞER HUSUSLAR:
1- Sınav öncesi-sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçege aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacagı gibi; yerleştirmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
2- Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir.
3- Sınav sonuçları kirsehir.divanet.govir adresinde ilan edileceğinden, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak. web sayfasındaki duyuru tebligat sayılacaktır.
4- Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır.
5- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca Devletin Milli Güvenligine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut bunlarla irtibatı olduğu sonradan değerlendirilen adayların sınavları ve başvuruları geçersiz sayılacagı gibi, görevlendirmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişkileri kesilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecek ve konu adli makamlara intikal ettirilecektir.
6- Duyuruda bulunmayan hususlarla ilgili Diyanet işleri Başkanlığının ilgili Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. ilanen duyurulur. 

G— SINAV KONULARI: 
Kuran-ı Kerim, (70 puan) Dini Bilgiler İtikat. ibadet, Hitabet, (10 puan) 
İlk Müraerıat Tarihi 19/03/2018
Son Müracaat Tarihi :  02/04/2018
Sınav Tarihi  Sınav Yeri ve Saati :   04/04/2018  Kırşehir Müftülüğü - 09.00 
siyer ve abla konuları, (20 puan) 


 

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2018, 15:01
banner179
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER