Vekil İmam Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık Sınav Duyurusu

İlimiz ve İlçe Müftülükleri bünyesinde İmam-Hatip ve Müezzin Kayyım olarak...

Vekil İmam Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık Sınav Duyurusu

İlimiz ve İlçe Müftülükleri bünyesinde İmam-Hatip ve Müezzin Kayyım olarak çalışanlardan yurtdışı görevi, askerlik, aylıksız izin, görevden uzaklaştırma (açığa alınma), uzun süreli
istirahat raporlu, v.b geçici olarak görevlerinden ayrılan personelin yerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 86. maddesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme
Yönetmeliğinin 11/2. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen tarihte açıktan Vekil İmam Hatip ve Müezzin Kayyımlık alımı için sözlü mülakat yapılacaktır.


A- SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b)
bendindeki “Ortak Nitelik” şartını taşımak.
3. Vekil İmam-Hatiplik için en az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak.
4. Vekil Müezzin-Kayyımlık için hafız olup, lise veya dengi okul mezunu olmak.
5. 2016 yılı KPSS (DHBT) sınavından 60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak.
6. İmam Hatiplik veya Müezzin Kayyımlık yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

B- MÜRACAAT ESNASINDA İSTENEN BELGELER

1. Dilekçe
2. Diploma ve Hafızlık Belgesinin Aslı (hafız olduğunu beyan edenler için)
3. 2016 yılı KPSS (DHBT) sınav sonuç belgesi,
4. Nüfus Cüzdanı,

C- BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Başvurular görev almak istenilen İlçe Müftülüğüne yapılacaktır.
2. Birden fazla İlçe Müftülüğüne müracaat edenlerin talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. Dilekçe ve ilgili belgeler ile müracaat edilecek, müracaatı kabul eden memur tarafından
belgelerin doğruluğu kontrol edildikten sonra dilekçe dışındaki diğer evraklar iade edecektir.
4. Başvuru yapmak isteyenlerin İmam Hatiplik veya Müezzin Kayyımlık kadrolarından sadece
biri için müracaatı kabul edilecektir.
5. Başvuru esnasında ibraz etmesi gereken belgelerden herhangi birinin eksik olması halinde
adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.
6. Müracaatlar en geç 05/01/2018 Cuma günü saat 17:00’a kadar istenen belgelerle birlikte
şahsen yapılacaktır. Belirtilen tarih ve saatten sonra müracaatlar kabul edilmeyecektir.

D- MÜLAKAT YERİ VE TARİHİ:

1. 09/01/2018 salı günü saat 09.00’da Başvuru yapılan İlçe Müftülüğünde sözlü mülakat sınavı
yapılmaya başlanacaktır. Müracaatların fazla olması durumunda sonraki günlere
sarkabilecektir.
2. İlan edilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci bir
sınav hakkı verilmeyecektir.
3. Sınava müracaat edenlerin sınav tarihi ve yeri İl Müftülüğü //diyarbakir.diyanet.gov.tr
adresinden 06/01/2018 Cumartesi günü yayımlanacaktır.

E- MÜLAKAT SONUÇLARININ DUYURULMASI:

1. Mülakatta 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.
2. Puanların eşit olması halinde sıralama 2016 yılı KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, bu puanın
da eşit olması halinde, hafızlık ve öğrenim durumuna göre sıralama yapılacaktır.
3. Mülakat sonuçları mülakatın bitim tarihinden itibaren 3 (üç) gün
içinde //diyarbakir.diyanet.gov.tr adresinden yayımlanacak olup, adaylara ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.

Ç-VEKÂLETEN ATAMALARIN YAPILMASI:

1. Atamalar ihtiyaç olması halinde müracaat edilen ilçenin başarı sırasına göre en yüksek
puan alandan başlanılarak sırayla yapılacaktır.
2. Vekâleten atama sırası geldiğinde İl Müftülüğünce çağrıldığı halde gelmeyen veya herhangi
bir sebeple atanma talebinden vazgeçen adaylar haklarından feragat etmiş sayılacaktır.
3. Atamanın yapılacağı gün itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde halen Vekil İmamHatip,
Vekil Müezzin-Kayyım veya sözleşmeli pozisyonda çalışıyor olmamak.
4. Müracaat evrakı eksik olanlar ile sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde
gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu
durumun sınavdan sonra tespit edilmesi halinde ise bu kişilerin sınavları geçersiz sayılarak
atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecektir.
5. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda, Milli Güvenlik Kurulunca Devletin
milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve guruplara üyeliği,
mensubiyeti, iltisaki yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen kişilerin atamaları
yapılmayacak, ataması yapılanların ise görevlerine son verilecektir.
6. Sınav sonuçları 31 Aralık 2018 tarihine kadar geçerlidir.

F- ATAMA ESNASINDA İSTENECEK BELGELER

5. İş talep formu (Fotoğraf yapıştırılmış olacak)
6. Diploma ve hafızlık belgesinin aslı ve fotokopisi (hafız olduğunu beyan edenler için)
7. 2016 KPSS ve DHBT sınav sonuç belgesi,
8. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
9. 4 adet fotoğraf,
10. Devlet memurluğu için sabıka kaydı,
11. Mal bildirimi formu,
12. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formu (bilgisayardan doldurulmuş olacak)
13. Görevini yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ve askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı
beyanı.

İl Müftülüğünce mülakat başarı sırasına göre ihtiyaç olması halinde çağrılan kişilerin ilgili belgeleri eksiksiz bir şekilde belirlenen tarihe kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi halde
atama hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.22/12/2017

Not: Bu duyuruda belirtilmeyen hususlarla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğindeki hükümler
geçerlidir.

Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2018, 16:37
banner179
YORUM EKLE
YORUMLAR
Galip celik
Galip celik - 2 yıl Önce

Hangi ilde bu vekillik sinavi

Akif
Akif - 2 yıl Önce

Diyarbakır da

SIRADAKİ HABER