Vekil İmam-Hatip / vekil Müezzin Kayyım  Sözlü Sınav İlanı

Vekil İmam-Hatip / vekil Müezzin Kayyım alımı

Vekil İmam-Hatip / vekil Müezzin Kayyım  Sözlü Sınav İlanı

YOZGAT İL MÜFTÜLÜĞÜNDEN İLAN

Vekil İmam-Hatip / vekil Müezzin Kayyım  Sözlü Sınav İlanı

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.
b) Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği.
c) Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.
d) Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği.

İlimiz Merkez ve İlçe Müftülüklerinde İmam-Hatip veya Müezzin-Kayyım olarak görev yapmakta iken askerlik, uzun süreli yurtdışı görevlendirme, ücretsiz izin, geçici görevlendirme, rapor vb. nedenlerle görevden ayrılan cami görevlilerinin yerine ilgi kanun ve yönetmelikler uyarınca yarışma sınavı ile açıktan vekil İmam-Hatip / vekil Müezzin-Kayyım alımı için sınav yapılacaktır.

SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendindeki “Ortak Nitelik” şartını taşımak.
3- Vekil İmam-Hatip / vekil Müezzin-Kayyımlık için en az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak.
4- Hafız olup Lise veya dengi okul mezunu olanlar vekil Müezzin-Kayyımlık için müracaat edebilir.
5- 2016 yılı KPSS (DHBT) sınavından 60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak.
6- İmam Hatip / Müezzin Kayyımlık yapmaya mani bir engeli bulunmamak. (Kişinin beyanı)

B-BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1- Ek-1 form dilekçe (İl ve İlçe Müftülüklerinden temin edilecek.)
2- 2016 Yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi.

   C-BAŞVURU İŞLEMLERİ:
1- Müracaatlar 01/03/2018 Perşembe günü başlayacak olup, en geç 15/03/2018 Perşembe günü saat 17:00’a kadar istenen belgelerle birlikte şahsen İl ve İlçe Müftülüklerine yapılacak, belirtilen tarih ve saatten sonra müracaatlar kabul edilmeyecektir
2- Belgeleri eksik olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.

D-SINAV İŞLEMLERİ:
Sınav sözlü-mülakat şeklinde yapılacaktır..
Sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihi ve yeri, başvuruların tamamlanmasından sonra İlimiz Müftülüğü www.yozgat.diyanet.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

banner178
3- Adaylar, sınava gelirken T.C. kimlik belgesi, pasaport veya ehliyet den birini yanlarında bulunduracaklardır.
4- İlan edilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.


E- SINAV SONUÇLARI VE ATAMA İŞLEMLERİ:
1- Sınav sonuçları, sınavların bitimi ve işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Müftülüğümüzün www.yozgat.diyanet.gov.tr adresinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2- Sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.
3- Başarılı sayılanlardan en yüksek puandan başlamak üzere açıktan vekil İmam-Hatip / vekil Müezzin-Kayyım kadrosuna ataması yapılacaktır.
4- Puanların eşit olması halinde sıralama 2016 yılı KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, bu puanın da eşit olması halinde, hafızlık ve öğrenim durumuna göre yapılacaktır.
5- Sınav sonucuna göre Müftülükçe teklif edilen görev yeri (geçerli mazeret hariç) her ne şartla olursa olsun kabul edilmediği takdirde bir sonraki aday görevlendirilecektir ve görev yerini kabul etmeyen adaya diğer kazanan adaylara teklif yapıldıktan sonra tekrar teklif hakkı verilebilecektir.

F- SINAVI KAZANANIP ATAMASI YAPILACAK OLANLARDAN İSTENECEK BELGELER:
1- T.C. Kimlik No’lu nüfus cüzdanı fotokopisi.
2- En son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi.
3- Varsa hafızlık belgesi aslı ve fotokopisi.
4- Askerlik Belgesi-Adli Sicil Kaydı
5- Vesikalık fotoğraf (4 adet)

G- DİĞER HUSUSLAR:
1- Sınav işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi atama yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir.
2- Sınav ve atama sürecinde İl Müftülüğümüzün internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- Bu sınav sonuçları yeni bir vekil İmam-Hatip / vekil Müezzin-Kayyımlık sınavı yapılıncaya kadar geçerlidir.

İlk Müracaat Tarihi     : 01.03.2018 Perşembe
Son Müracaat Tarihi     : 15.03.2018 Perşembe

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2018, 13:39
banner179
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER