Vekil İmam Hatip ve Vekil Müezzin- Kayyım Alımı

Vekil İmam Hatip ve Vekil Müezzin- Kayyım

Vekil İmam Hatip ve Vekil Müezzin- Kayyım Alımı

OSMANİYE İL MÜFTÜLÜĞÜ MÜFTÜLÜĞÜNE 
İlimiz ve İlçe Müftülüklerimize bağlı Vekil İmam Hatip ve Vekil Müezzin- Kayyım ihtiyacı bulunan camilere vekâleten atama yoluyla şartları taşıyanlar arasından Vekil İmam Hatiplik ve Vekil Müezzin-Kayyım alımı yapmak üzere sözlü yarışma sınavı yapılacaktır. 
Sınava Katılmak isteyenlerde aranan şartlar: 
1) 657 sayıl Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendindeki belirtilen şartları taşımak. 
2) Atanmalarında dini öğrenim şartı esas alınan unvanlarda; itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklinde "Ortak Nitelik" şartını taşımak. 
3) Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 7. Maddesi gereği: 
a) Fotoğrafı İş Talep Formu. 
b) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdan fotokopisi. 

4) Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin Kayylmlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin 13. Maddesi gereği;

a) En az İmam-Hatip Lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi, 
b) 2016 yılına ait Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Sonuç belgesi, 
c) 2016 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgi Testi (DFIBT) den 60 ve üzeri puan almış olduğunu gösterir belgesi. 

5) İmam Hatiplik ve Müezzin-Kayynn'lık yapmaya mani bir özrü bulunmamak. 
6) Halen Vekil olarak çalışıyor olmamak, 
7) Sınava katılmak isteyenlerin 28/02/2018 — 14/03/2018 tarihleri arasında yukarıdaki belgelerle birlikte İlimiz Müftülüğüne başvurmalan gerekmektedir.
8) Sözlü Sınav 19/03/2018 tarihinde Pazartesi günü saat 09:00'da İlimiz Müftülüğünde yapılacaktır. 
9) 14.03.2018 tarihi mesai bitimine kadar Müftülüğümüze ulaşmayan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup yanlış beyandan dolayı şahıslar kendileri sorumlu olacaktır. 
10) Görevlendirmeler başarı sırasına göre ihtiyaca binaen yapılacak ve sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır. 
11) Bu sınav bir sonraki tarihte ihtiyaç duyulması halinde yapılacak olan Vekil İmam Hatip ve Vekil Müezzin-Kayyım alım sınavına kadar geçerli olacaktır. Ilgililere duyurulur.
DAĞITIM :  İl Müftülüğü Web Sitesine ve 6 İlçe Müftülüğüne 

DİNİ GERÇEK HABER / ÖZEL

banner179
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER