Vekil İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyımlık Sınav Duyurusu

İl ve İlçe Müftülükleri bünyesinde İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyımı...

Vekil İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyımlık Sınav Duyurusu

RİZE MÜFTÜLÜĞÜNDEN DUYURU

İl ve İlçe Müftülükleri bünyesinde İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyımı olarak çalışanlardan yurtdışı görevi, askerlik, aylıksız izin, görevden uzaklaştırma (açığa alınma), uzun süreli istirahat raporu, v.b. geçici olarak görevlerinden ayrılan personelin yerine, 657 sayılı D.M.K.'nun 86. maddesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 10/1 maddesi uyarınca açıktan vekâleten atamaya esas olmak üzere aşağıda belirtilen tarihte ve şekilde mülakat yapılacaktır.

A-MÜLAKAT BAŞVURU ŞARTLARI:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesindeki şartlar ile Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "ortak nitelik" şartını taşımak,

2- 2016 Yılında yapılan KPSS ve DHBT sınavlarından en az 60 ve üzeri puana sahip olmak.

3- En az İmam-Hatip Lisesi (Müezzinlik için lise+Hafız) veya Dini Yüksek Öğrenim mezunu olmak,

4- Adayların 29/03/2018-13/04/2018 tarihleri arasında fotoğraflı İş Talep Forma ile birlikte şahsen İl Müftülüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

5- Adaylar, en fazla bir unvan için başvuruda bulunabilecektir. 

İSTENEN BELGELER (ADAYLARA SIRA GELMESI HALİNDE GETIRECEICLERDiR)

1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

2- Diploma ve Hafızlık Belgesinin Aslı (Hafız olduğunu beyan edenler için),

3- 2016 Yılı KPSS ve DHBT sınav sonuç belgesi,

4- Sabıka kaydı belgesi,

banner178
5- Askerlik ve Sağlık yönünden görevini yapmaya mani bir özrü bulunmadığına dair yazılı beyanı.

6- 4 adet fotoğraf, 7- Mal Bildirimi (Müft-ülükten temin edeceklerdir)

B-MÜLAKATIN YERI VE TARİHİ:

Mülakat 16 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 09.00'da İL MÜFTÜLÜĞÜNDE yapılacak olup bilmemesi halinde takip eden günlerde devam edecektir.

C-MÜLAKAT SONUÇLARININ DUYURULMASI:

1- Mülakatta 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

2- Mülakat sonuçları mülakatın bitim tarihinden itibaren 3 (üç) gün içinde Müftülüğümüzün Web sitesinde yayımlanacaktır.

3- Adaylara ayrıca tebligat yapılmayıp bu yayım tebligat yerine geçecektir.

Ç-VEKÂLETEN ATAMALARIN YAPILMASI:

1- Atamalar ihtiyaç halinde başarı listesindeki sıraya göre yapılacaktır.

2- Vekâleten atama sırası geldiğinde İl Müftülüğüne çağrıldığı halde gelmeyen veya herhangi bir sebeple atanma talebinden vazgeçen adaylar haklarından feragat etmiş sayılacaldır.

3- Müracaat evrakı eksik olanlar ile sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır. Bu durumun sınavdan sonra tespit edilmesi halinde ise bu kişilerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

4- Ilgili mevzuattaki cami gruplarına göre, önem ve özellik arz eden camilere atama yapılırken atanmayanlar arasından tercihen atama yapılabilir.

5- Sınavı kazananlar hakkında yapılacak olan güvenlik soruşturması olumsuz olan adayların atamaları mevzuat gereği yapılmayacaktır.

6- Sınav sonuçları yapılacak olan bir sonraki sınav; sonuçları açıklanıncaya kadar geçerlidir. Ilanen duyurulur. 

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2018, 09:40
banner179
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER