Vekil İmam Alım İlanı

Vekil İmam Alım İlanı

Giresun İl Müftülüğünden Duyuru;

ilimiz ve bağlı ilçe müftülüklerinde görev yapmakta iken askerlik, uzun süreli yurtdışı görevlendirme, ücretsiz izin, geçici görevlendirme gibi sebeplerle görevinden ayrılan veya ayrılacak olan cami görevlilerinin yerlerine 657 sayılı D.M.K.' nun 86. Maddesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ve Sınav Yönetmeliği hükümlerince açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım ataması yapılacaktır.

I-Sınava Katılmak isteyen Adaylarda Aranacak Şartlar

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesindeki şartlar ile Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5/b maddesindeki "ortak nitelik" şartını taşımak,

2-2016 yılı KPSS (DHBT) sınavından en az 60 ve üzeri puan almış olmak,

3-Vekil imam-hatiplik için en az imam-hatip lisesi mezunu olmak,

4-Vekil müezzin-kayyımlık için hafız olup, lise veya dengi okul mezunu olmak, 5-İmam-hatiplik veya müezzin-kayyımlık yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

II-Başvuru Şekli

1- Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar 20/03/2018-03/04/2018 tarihleri arasında istenen belgelerle birlikte il müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.

2- Bu duyuruda belirtilen şartlara uygun olmayan, faks ve e-maille yapılan müracaatlar ile 03/04/2018 tarihi (saat 17:00) dan sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3-Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

III-Sınav İşlemleri

1- Mülakatta 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaklardır. En yüksek puan alanlardan başlamak suretiyle atama yapılacaktır. Ancak aynı puanı alanlardan öncelik; sırasıyla öğrenim durumu yüksek olana, değişmezse hafız olana, yine değişmezse KPSS(DHBT) notu yüksek olana verilecektir.

IV-Atama İşlemleri

1- Atama listedeki puan sıralamasına göre yapılacaktır.

V-Diğer Hususlar

banner178
1- Sırası gelip teklif edilen görevi istemeyenler bu hakkı kaybetmiş sayılacaktır.

2- Müracaat evrakı eksik olanlar ile sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır. Bu durumun 
sınavdan sonra tespit edilmesi halinde ise bu kişilerin sınavları geçersiz sayılarak atamalan yapılmaz; atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

3- ilgili mevzuattaki cami gruplarına göre, önem ve özellik arz eden camilere atama yapılırken atanmayanlar arasından tercihen atama yapılabilir.

VI-Başvuru İçin Gerekli Belgeler

I- İş Talep Formu ( Müftülüğümüzden temin edilir.)

2- Diploma Aslı.

3- Hafızlık Belgesi Aslı (hafız olduğunu beyan edenler için)

4- 2016 yılı KPSS(DHBT) sonuç belgesi .

5- T.C. Kimlik Numaralı Kimlik Belgesi Sureti.

6- İmam-hatiplik veya müezzin-kayyımlık yapmaya mani bir özre bulunmadığına ve askerlikle ilışigi olmadığına dair yazılı beyanı ile birlikte ilimiz Mtiftültiğiine yapılacaktır. Not: 2,3, S'inci maddelerdeki belgeler başvuruda ibraz edilip atanma sırasında diğer evraklarla beraber Müftülüğümilze teslim edilecektir.

VII-Sınav Konulan

1- Kur' an- ı Kerim.

2- Dini Bilgiler ( İtikat, ibadet, siyer, ahlak konuları) .

3- Kıraat, eda ve seda.

4- Hitabet.

VIII-Sınav Yeri ve Tarihi

1--Sınav. İl Müftülügü Hizmet Binasında (Çıtlakkale Mah.Yasemin Sokak No:1) 05/04/2018 Perşembe günü saat 09:00'da başlayacak olup, o gün bitmemesi halinde bir sonraki gün devam edecektir.

2-Sınav sonuçları sınav bitim tarihinden sonra Müftülüğümüz ilan panosundan ilan edilecektir. 
 

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2018, 10:38
banner179
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER