Vakıflar Genel Müdürlüğü KİK Kararları İmzalandı

Diyanet-Sen’in yetkili sendika olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yürüttüğü Kurum İdari Kurulu Toplantı kararları imzalandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü KİK Kararları İmzalandı

Diyanet-Sen Genel Merkez Yönetiminin çalışmaları ve üyelerinden gelen istekler üzerine hazırlanan Ekim 2017 Vakıflar Genel Müdürlüğü KİK teklifleri ve mutabakata varılan maddeler aşağıdadır: 
 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KURUM İDARİ KURULU

EKİM 2017

1-Gündem Maddesi

5737 sayılı Vakıflar Kanununun 72. maddesi gereğince Vakıflar Meclisinin belirlediği oranlarda performans ücreti ödenmektedir. 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 666 sayılı KHK ile 14.01.2012 tarihinden itibaren Vakıflar Genel Müdürlüğü personeline ödenen performans ücreti iptal edilmiştir. Bu nedenle konunun Vakıflar Meclisinde görüşülerek karara bağlanması hususunda gerekli çalışmanın yapılması.

Mutabık Kalınan Görüş:

Vakıflar Meclisinin görev alanına girmemektedir. 666 sayılı KHK. ile iptal edildiğinden Kanuni düzenleme gerekmektedir.

2-Gündem Maddesi:

Vakıflar Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği gereğince Unvan Değişikliği sınavının (Mühendis, Tekniker, Teknisyen vb. unvanları için) 2018 yılı içerisinde gerçekleşmesi için gerekli çalışmanın yapılmasını.

Mutabık Kalınan Görüş:

Vakıflar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.03.2017 tarihli ve 30021 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelik çerçevesinde Unvan Değişikliği sınavı 2018 yılı içerisinde yapılacaktır.

3-Gündem Maddesi:

Mühendis, tekniker ve teknisyen için yapılacak olan Unvan Değişikliği sınavında bölüm sınırlandırılmasının kaldırılması için gerekli çalışmanın yapılması.

Mutabık Kalınan Görüş:

Kurumun ihtiyaçları ve iş akışları doğrultusunda değerlendirilecektir.

4-Gündem Maddesi:

Büyükşehir olmayan bölge müdürlüklerine (Bitlis, Edirne, Kastamonu, Kütahya, Sivas ve Tokat) bölge müdür yardımcısı kadrosunun tahsis edilmesi.

Mutabık Kalınan Görüş:

Kadro iptal-ihdaslarında değerlendirilecek olup, bu duruma Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığından olumlu bakması halinde değerlendirmeye alınacaktır.

5-Gündem Maddesi:

Kurumca Müze araştırmacısı olarak görev yapan personelden Teknik Hizmetler Sınıfı olması nedeniyle verilen ve sonra geri alınan 1 derecenin tekrar geri verilmesi için gerekli çalışmanın yapılması.

  Mutabık Kalınan Görüş:

  Müze araştırmacısı olarak görev yapan personelden Teknik Hizmetler Sınıfı olması nedeniyle verilen ve sonra geri alınan 1 derecenin tekrar geri verilmesi için ilgili mevzuat çerçevesinde sonuçlandırılacaktır.

   6-Gündem Maddesi:

   Öğle yemeği, ticket ve servis hizmeti verilmeyen bölge müdürlüklerine bu hizmetlerden yararlanması için gerekli çalışmanın başlatılması.

    Mutabık Kalınan Görüş:

    Kurumun gelirleri arttıkça talepler peyder pey karşılanacaktır.

     7-Gündem Maddesi:

     Kurumumuzda disiplin cezası alan ve özlük dosyasına işlenen personellerden 657 sayılı DMK 133 maddesi gereğince bekleme süresini doldurup idareye müracaat edenlerin disiplin cezalarının özlük dosyasından silinmesi için gerekli çalışmanın yapılması.

      Mutabık Kalınan Görüş:

      İlgililerin talepleri doğrultusunda dosyaları incelenip mevzuat çerçevesinde gerekli işlemler yapılacaktır.

      8-Gündem Maddesi:

      Hizmet içi eğitim seminerlerinin bölge müdürlüğünün bulunduğu illerde yapılması ve seminerlere hiç katılmayan personellerin gönderilmesi için gerekli çalışmanın yapılması.

      Mutabık Kalınan Görüş:

      Hizmet içi eğitim seminerlerine bir plan dahilinde herkesin katılması sağlanacak olup, seminer yerlerinin bölge teşkilatımızın bulunduğu illerde yapılmasına özen gösterilecektir.

       9-Gündem Maddesi:

       Eş durumu, ailevi ve sağlık mazeretlerinden dolayı tayin talebinde bulunan personelin taleplerinin karşılanması için gerekli çalışmanın yapılması.

       Mutabık Kalınan Görüş:

       2018 yılı içerisinde tayin talepleri değerlendirilip bir plan dahilihde sonuçlandırılmaya çalışılacaktır.

       10- Gündem Maddesi:

       Kurumda çalışan personelin çocukları için kreş bulunmamaktadır. Özellikle Büyükşehirlerde bulunan Bölge Müdürlüklerinden başlamak üzere kreş açılması için gerekli çalışmanın yapılması.

        Mutabık Kalınan Görüş:

        banner178
        18.01.2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Başbakanlık 2007/3 sayılı Tasarruf Tedbirleri genelgesi gereği Genel Müdürlükçe yapılacak bir şey yoktur.

        11-Gündem Maddesi:

        Vakıflar Genel Müdürlüğü sosyal hizmet kurumu olmasına rağmen kurumda sosyal hizmet uzmanı yoktur. Sosyal Hizmet Uzmanı almak için gerekli çalışmaların yapılması.

        Mutabık Kalınan Görüş:

        2018 yılı Kadro iptal-ihdaslarında değerlendirilecektir.

        12-Gündem Maddesi:

        Kurum İdari Kurul toplantısında görüş birliğine varılarak mutabık kalınan konuların gerçekleştirilmesi çalışmalarını yapmak üzere kamu işveren vekilince görevlendirilecek 2, sendikaca görevlendirilecek 2 kamu görevlisinden müteşekkil 4 kişilik bir komisyon kurulması.

        Mutabık Kalınan Görüş:

        Vakıflar Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanı Aslan Yıldız ve İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Müdür Süleyman Solmaz ile Diyanet-Sen Vakıflar Şube Başkanı İrfan İşeri ve Başkan Yardımcısı Bayram Erduman’dan müteşekkil 4 kişilik bir komisyon kurulması kararlaştırılmıştır.

         KURUM ADINASENDİKA ADINA

         KURUL BAŞKANI

         KURUL BAŞKAN VEKİLİ

         Rifat TÜRKER

         Mehmet BAYRAKTUTAR

         Genel Müdür Yardımcısı

         Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası

         Genel Başkanı

         ÜYE

         ÜYE

         Aslan YILDIZ

         Mehmet YAMAN

         İnsan Kaynakları Daire Başkanı

         Kurum Temsilcisi

         Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası

         Genel Başkan Yardımcısı

         (Mevzuat ve Toplu Sözleşme)

         ÜYE

         ÜYE

         Hüseyin CEHRİ

         İrfan İŞERİ

         Destek Hizmetleri Daire Başkanı

         Kurum Temsilcisi

         Diyanet-Sen Vakıflar Şube Başkanı

         ÜYE

         ÜYE

         Nilgün ATA

         Serkan SAYI

         Avukat

         Kurum Temsilcisi

         Diyanet-Sen Vakıflar Şube Başkan Yardımcısı

         (Şube Başkan Vekili)

         ÜYE

         ÜYE

         Süleyman SOLMAZ

         Bayram ERDUMAN

         İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

         Müdür

         Kurum Temsilcisi

         (RAPORTÖR)

         Diyanet-Sen Vakıflar Şube Başkan Yardımcısı

         (Mali Sekreter)

         banner179
         YORUM EKLE
         SIRADAKİ HABER