Uluslararası İbnü’l-Cezeri Sempozyumu (EKİM 2018)

Kıraat ilmi tarihinin simge şahsiyetlerinden biri olan ve ibnül-Cezerî olarak...

Uluslararası İbnü’l-Cezeri Sempozyumu (EKİM 2018)

SEMPOZYUMUN GAYESİ

Kıraat ilmi tarihinin simge şahsiyetlerinden biri olan ve ibnül-Cezerî olarak şöhret bulmuş bulunan Ebül-Hayr Semsüddin Muhammed b. Muhammed’i (v. 833/1429), bütün boyutlarıyla incelemektir.

SEMPOZYUM KONULARI

ibnü’l-Cezeri’nin hayatı, bütün yönleriyle ilmi kişiliği, ilmi seyahatleri ve bu seyahatlerin onun ilmi kişiliginin şekillenmesi üzerindeki etkileri; yetiştiği dönemin ilmi, fikri, siyasi ve kültürel yapısı.

ibnü’l-Cezeri’nin eserleri, ilgili literatürle karşılaştırmalı olarak incelenmesi üzerinden bu eserlerin kıraat edebiyatındaki yerinin ve özgün taraflarının keşfi.

ibnü’l-Cezeri’nin kıraat alanına katkıları, kıraat tarihinin şekillenmesi üzerindeki etkileri, başta Osmanlı coğrafyası olmak üzere kıraat tedrisat yöntemlerinin oluşumu üzerindeki tesirleri.

ibnü’l-Cezeri’nin günümüzde Kur'an fonetiği ve tecvid uygulamaları bağlamında karşılaşılan tartışmalı konulara ilişkin görüş ve değerlendirmeleri.

ibnü’l-Cezeri’nin kıraatlerin mütevatirliği, vakf-ibtida ve mushaf imlası gibi konulara bakışı.

Yöntem, mahiyet ve içerik açısından ibnül-Cezeri merkezli tahrirat çalışmaları.

SEMPOZYUM TAKVİMİ

banner178
Tebliğ özetlerinin Son Teslim Tarihi :03 Mart 2018

Şartlı Kabul Tarihi :12 Mart 2018

Tebliğ Metinlerinin Son Teslim Tarihi :01 Ağustos 2018

KATILIM ŞARTLARI

Tebliğ özetleri kiraatsemponrumu@diyanetgov.tr adresine gönderilecektir.

Tebliğ özeti ile birlikte, kaynakça, CV. ve gerekli iletişim bilgileri de gönderilmelidir.

Tebliğler, bilim kurulumuz tarafından onaylandıktan sonra programa alınacaktır.

İLETİŞİM VE SEKRETERYA

Web : mushaflar©divanetaov.tr

Mail kiraatsempozvumu@diyanet.gov.tr

 Tel : +90 (312) 295 78 63 / +90 (312) 295 78 64

Fax : +90 (312) 284 47 62

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2018, 14:49
banner179
YORUM EKLE
YORUMLAR
Nefis
Nefis - 1 yıl Önce

Bir Cizre’ ki olarak böyle Münevver bir şahsın Cizremizden çıkması çok gururlu verici.

SIRADAKİ HABER