Şoför, Hizmetli ve VHKİ Alım İlanı

İşte Detaylar..

Şoför, Hizmetli ve VHKİ Alım İlanı

Diyarbakır  Sur İlçe Müftülüğünde münhal bulunan aşağıda unvanı, sınıfı ve adedi belirtilen kadroya Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca sınavla naklen Şoför alınacaktır.

 Diyarbakır/Sur İlçe Müftülüğü Şoför 1 Adet

ŞOFÖR OLARAK ATANABİLMEK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR:

1- Halen görevli olmak.

2- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Değişik 48/A maddesinde aranan genel ve özel şartları taşıyor olmak.

3- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sınav Yönetmenliğinde belirtilen şartlara haiz olmak.

4- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

5- En az (B) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak, Şoförlük yapmaya mani herhangi bir özrü bulunmamak.

6- Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,

III. BAŞVURU İŞLEMLERİ:

1- Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar 05/02/2018 - 19/02/2018 tarihleri arasında mesai saatlerinde matbu dilekçe doldurarak İl Müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.

2- Belgeleri eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3- Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

4- Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular ile postadaki vaki gecikmeler ve 19/02/2018 tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

IV. SINAV İŞLEMLERİ

1- Sınav 20/02/2018 tarihinde saat 13.00’da Diyarbakır İl Müftülüğünde yapılacaktır.

2- İlan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Söz konusu adaylara her ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

V. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

1- Dilekçe

2- Sürücü Belgesi Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Not: Bu duyuruda belirtilmeyen hususlarla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğindeki hükümler geçerlidir.

Diyarbakır Silvan İlçe Müftülüğünde münhal bulunan aşağıda unvanı, sınıfı ve adedi belirtilen kadroya Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca sınavla naklen Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni alınacaktır.

I. Birimi Görev Yeri Ünvanı Kadro Derecesi Kadro Adedi Diyarbakır Silvan Müftülük Veri Haz.ve Kont.İşl. 1 Adet

II. SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

2. Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre kadrolu olarak çalışıyor olmak.

3. Sınav başvurusunun son günü itibariyle;

a) En az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak,

b) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,

c) Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,

d) Kurumca ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenen bilgisayar işletmenliği veya bilgisayar kullanma eğitiminde başarılı olduğuna ilişkin belge ya da sertifikaya sahip olmak,

III. BAŞVURU, SINAV ve ATAMA İŞLEMLERİ

a) Başvuru İşlemleri

1. Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar 05/02/2018-19/02/2018 tarihleri arasında mesai saatlerinde matbu dilekçe doldurarak istenilen belgeler ile birlikte İl Müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.

2. Belgeleri eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

4. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular ile postadaki vaki gecikmeler ve 19/02/2018 tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

b)Sınav İşlemleri

1. Sınav yazılı test ve uygulamalı mülakat şeklinde iki aşamada yapılacaktır.

2. Sınav 20/02/2018 tarihinde saat 09.00’da Diyarbakır İl Müftülüğünde yapılacaktır.

3. Yazılı test sınavı 25 sorudan oluşmaktadır.

Her soru 4 puan olup, 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

4. Yazılı test sınavından 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar uygulamalı mülakat sınavına alınacaktır.

5. Uygulamalı mülakat sınavı World ve Excel programlarında yapılacaktır.

6. İlan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Söz konusu adaylara her ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

c) Atama İşlemleri

1. Uygulamalı mülakat sınavında 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan alanlardan en yüksek puan alan adayın ataması tercihlerine göre yapılacaktır.

2. Uygulamalı mülakat sınavında eşit puan olması halinde, sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olana, hizmet süresi fazla olana ve doğum tarihi önce olana sıralamada öncelik verilir. 3. Sınavda başarılı olanların ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanır.

IV. BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi (Matbu)

2- Diploma sureti (Aslı veya "Aslı gibidir" ibaresinin bulunması)

3- Hizmet Cetveli

4- Bilgisayar işletmenlik sertifikası (Aslı veya "Aslı gibidir" ibaresinin bulunması) Not: Bu duyuruda belirtilmeyen hususlarla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğindeki hükümler geçerlidir.

Diyarbakır genelinde münhal bulunan aşağıda unvanı ve adedi belirtilen kadrolara Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca sınavla naklen Hizmetli alınacaktır.

I. Birimi Görev Yeri Ünvanı Kadro Derecesi Kadro Adedi ;

Diyarbakır Müftülük Hizmetli 9 1

Diyarbakır/Çüngüş Müftülük Hizmetli 9 1

Diyarbakır/Kayapınar Müftülük Hizmetli 5 1

Diyarbakır/Kulp Müftülük Hizmetli 10 1

Diyarbakır/Lice Müftülük Hizmetli 10 1

Diyarbakır/Silvan Tokluca Mh.Medine-i-Münevvere Erkek Yatılı K.K Hizmetli 9 1

II. SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:

1. Asaleti tasdik edilmiş olmak kaydıyla halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu personel olarak çalışıyor olmak,

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48/A maddesinde belirtilen genel ve özel şartları taşıyor olmak,

3. Atanacağı kadroyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği İle Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

4. İl içi ve İl dışı müracaat edeceklerin Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde belirtilen hizmet süresini tamamlamış olmak.

III. BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar 05/02/2018 – 19/02/2018 tarihleri arasında mesai saatlerinde matbu dilekçe doldurarak İl Müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.

2. Belgeleri eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

4. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular ile postadaki vaki gecikmeler ve 19/02/20118 tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

IV. SINAV İŞLEMLERİ

1. Sınav 20/02/2018 tarihinde saat 13.00’da Diyarbakır İl Müftülüğünde yapılacaktır.

2. İlan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Söz konusu adaylara her ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

V. BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi (Matbu)

2- Hizmet Cetveli Not: Bu duyuruda belirtilmeyen hususlarla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğindeki hükümler geçerlidir.

TÜM İLANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER