MÜNHAL ŞOFÖR VE HİZMETLİ ALIM İLANI

Münhal ŞOFÖR VE HİZMETLİ ALIM İLANI

MÜNHAL ŞOFÖR VE HİZMETLİ ALIM İLANI

Kırşehir Müftülüğünden Duyuru;


Aşağıda unvanı, hizmet sınıfı, kadro derecesi ve kadronun bulunduğu yer yazılı olan münhal kadrolara yazılı ve sözlü sınav ile naklen atama yapılacaktır. 

ŞARTLAR-SINAV-MÜRACAAT-KONULAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- Halen Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak, 
3- Memuriyette adaylığı kalkmış olmak, 4- Naklen atanacağı kadronun aşağıda belirtilen şartlarına haiz olmak,

Şoför kadrosuna atanmak

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) En az (B) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak,
c) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak. Hizmetli kadrosuna atanmak için; 
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

SINAV İŞLEMLERİ: 

1- Şoförlük kadrosu için, yazılı ve sözlü (içerisinde uygulamanın da yer aldığı) olmak üzere iki aşamalı; hizmetli kadrosu için de sözlü sınav yapılacaktır.
2- Yazılı ve sözlü (içerisinde uygulamanın da yer aldığı) sınavlar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınavın nihai puanı yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

banner178
3- Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü (içerisinde uygulamanın da yer aldığı) sınavın her birinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.
4- Yazılı ve sözlü (içerisinde uygulamanın da yer aldığı) sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara hiç bir şekilde ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
5- Yazılı ve sözlü (içerisinde uygulamanın da yer aldığı) sınava girmeye hak kazandığı halde sınava katılmayan adaylar sınavda "başarısız" sayılacaktır. 6- Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alarak başarılı olan adaylar sözlü (içerisinde uygulamanın da yer aldığı) sınavına alınacaktır.
7- Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
8- Sınav sonuçları Müftülüğümüzün ilan panosundan duyurulacaktır. 
9- Naklen atanmak isteyenlerin ilan tarihinden itibaren en geç 02/04/2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Milflülüğtimilze dilekçe ve istenilen belgelerle birlikte (il dışından müracaat edenlerin dilekçe ile birlikte tasdikli hizmet cetvelini) başvurrnaları gerekmektedir. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan veya posta, faks ve elektronik ortam yoluyla yapılan müracaatlar ile 02/04/2018 tarihi mesai saati bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

10- ilgililer hangi kadroya müracaat edeceklerini dilekçelerinde belirteceklerdir. Her aday bir yer için nakit talebinde bulunabilecek olup, birden fazla yer için müracaat edemeyecektir. Yapılan yazılı ve sözlü sınavların sonucu sadece nakli başvurusu yapılan kadroya ait olacaktır.

11- Her aday sınavlarda müracaat ettikleri unvanlar için aşağıda belirtilen ortak konularla beraber, unvanlara ait belirlenen diğer konulardan da sorumlu olacaklardır.
12- Yazılı ve sözlü puanların aritmetik ortalamasının esas alı ndıgı sınav puanında eşitlik olması halinde, yazılı sınav puanı fazla olanlara, bu puanında eşit olması halinde sözlü puanı yüksek olanlara, bu puanın da eşit olması halinde hizmet süresi fazla olanlara sıralamada öncelik verilecektir. Sadece sözlü sınavının esas alındıgı sınav puanının eşit olması halinde de hizmet süresi fazla olanlara sıralamada öncelik verilecektir.
13- Yazılı, sözlü (içerisinde uygulamanın da yer aldıgı) sınavı 05/04/2018 Perşembe günü saat 08.30' da ilimiz Miiftülüğünde yapılacak olup, adayların belirtilen saatte imtihana yapılacağı Kırşehir Miitthlüğü'nde hazır bulunmaları gerekmektedir. Ilgililere duyurulur. 

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2018, 14:45
banner179
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER