Münhal Kadro İlanı

Münhal Aşçı ilanı

Münhal Kadro İlanı

Adana Müftülüğünden Duyuru;
Aşağıda birimi, unvam, sımfı, derecesi ve sayısı yazılı kadrolara Atama ve Yer 
Değiştirme Yönetmeliği ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyanlardan sözlü 
ve/veya uygulamalı yarışma sınavı yapılacaktır. 

I. MÜNHAL KADROLAR 

S.N. İl/İLÇESİ MÜNHAL KADRO(Unvan) SINIFI ADEDI DERECESI 

1. Adana İl Müftülüğü Aşçı YHS 1 7 

2. Ceyhan Ilçe Müftülüğü Merkez Kız K.K. Aşçı YHS 1 9

II. SINAVA KATILMAK ISTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR 

1. Asaleti tasdik edilmiş olmak kaydıyla halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
tabi kadrolu personel olarak çalışıyor olmak, 
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48/A maddesinde belirtilen genel 
ve özel şartları taşıyor olmak, 
3. En az Lise veya dengi okul mezunu olmak, 
4. Milli Eğitim Bakanlığından onaylı aşçılık sertifikası sahibi olmak, 
5. Atanacağı kadroyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan 
Değişikliği İle Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyor 
olmak. 
6. İl içi ve İl dışı müracaat edeceklerin Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer 
Değiştirme Yönetmeliğinde belirtilen hizmet süresini tamamlamış olmak. 

III. BAŞVURU, SINAV, YERLEŞTIRME IŞLEMLERI VE DIĞER HUSUSLAR 

1. Başvuru İşlemleri 
a) Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar 23.03.2018 — 06.04.2018 tarihleri arasında 
sınav için EK-1 Başvuru Formunu doldurarak istenilen belgeler ile birlikte İl 
Müftülüğüne müracaat edeceklerdir. 
b) Başvuru formundaki bilgiler ile başvuru için gerekli olan belgelerdeki bilgilerin 
doğruluğu tespit edildikten sonra adayların başvuruları kabul edilecektir. Belgeleri 
eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. 
c) Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak 
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır. 
d) Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular ile postadaki vaki 
gecikmeler ve 06.04.2017 tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
2. Sınav İşlemleri 
a) Sınav 09.04.2018 tarihinde saat 09.00' dan itibaren Adana İl Müftülüğünde 
yapılacaktır. 
b) Adaylar sınava gelirken T.C.ım ık No'lu kimlik belgelerinden birini (nüfus 
cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi yanlarında bulunduracaklardır. 
c) Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Söz konusu adaylara her ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
d) Yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı yarışma sınavında başarılı olmak.
e) Sınav sonuçları. Milftülüğümüz internet sitesinden ilan edilecektir.

3. Yerleştirme işlemleri

a) Yerleştirme işlemi sınavda başanlı olan adayların başarı sıralamasına göre yapılacaktır.
b) Başarı sıralamasında en yüksek puandan başlanmak üzere sınav puanı dikkate alınır. Puanların eşit olması halinde, hizmet süresi fazla olana bu sürenin de aynı olması halinde doğum tarihi önce olana atamalarda öncelik verilecektir.
4. Diğer Hususlar
a) Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. Sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edilebilecektir.
b) Sınav öncesi. sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi yerleştirilmeleri yapılsa dahi nakil işlemleri iptal edilecektir.
c) Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı yerleştimıeler ile ilgilidir. (Bundan sonraki sınav ve yerleştirmeler için müktesep teşkil etmez.)
d) Sınav ve sonuçları ile ikili Mütlülüğümüz internet sitesinde yapılan tüm duvurular tebligat savılacaktır. Adaylara ayrıca tebliszat vapılmayacaktır.
e) Sınavla ilgili diger hususlar Il Müftülüğü Sınav Kurulunca değerlendirilecektir.
IV. BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1. Başvuru Dilekçesi
2. İl dışından müracaat edenlerin onaylı hizmet cetveli
3. Müracaat ettiği kadronun gerektirdiği belge veya sertifıka 

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2018, 10:52
banner179
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER